Cleantech Investin strategiset näkymät ja lähitulevaisuuden toimenpiteet

Tiedotteet

Cleantech Investin arvonmäärittämisen helpottamiseksi Cleantech Invest on sitoutunut julkaisemaan informaatiota strategioistaan, toimenpiteistään ja tulevaisuuden suunnitelmistaan. Suunnatun osakeannin tultua toteutetuksi Cleantech Invest päivittää tulevaisuudennäkymiään sekä esittää seuraavat toimenpiteet suunnitelmassaan tulla Euroopan johtavaksi cleantech kiihdyttämöksi.

Cleantech markkinoiden dynamiikkaa 

Puhtaan teknologian vallankumous on yllättänyt useimmat suuryhtiöt. Markkininafundamenttien muutoksen nopeus on synnyttänyt yrittäjälähtöisiä menestystarinoita ja vasta hiljattain korporaatiot ovat heränneet petollisesta turvallisuudentunteesta huomaamaan markkina-asemansa haavoittuvaisuuden. Suuryhtiöt pyrkivät löytämään tapoja joilla ne pääsisivät puhtaan teknologian toimialalle. Historia osoittaa että uusien teollisuuksien syntyessä uudet markkinnoilletulijat jotka eivät ole sidoksissa menneisyydeen ratkaisuihin, valtaavat uudet markkinat. Internetin ja halventuneen teknologian yhteisvaikutus on muuttanut pelin säännöt. Sama muutos joka on tapahtunut vähittäiskaupassa, viihdeteollisuudessa ja monella muulla toimialalla on nyt tapahtumassa energia- ja resurssitehokkuudessa. Reaaliaikainen tieto ja big data analytiikka ovat perustavanlaatuisesti muuttamassa tapojamme tuottaa ja kuluttaa energiaa ja luonnovaroja. Regulaatio on myös muovaamassa puhtaan teknologian markkinaa kun yksittäiset kaupungit kieltävät diesel-autojen käytön ja julistavat ´hiilivapaita´ strategioita. Uskomme että kokonaisia uusia puhtaan teknologian toimialoja tulee syntymään ja monet arvokkaat puhtaan teknologian yhtiöt kasvavat ja niistä tulee tulevaisuuden perusteollisuutta.

Tilannekatsaus

Tammikuussa 2015 julkaisimme suunnitelman jonka kautta arvioimme nousevamme johtavaksi puhtaan teknologian kiihdyttämöksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Useita vaiheita tästä suunnitelmasta on jo toteutettu.

Fokus kiihdyttämiseen

Päätimme uusien sijoitusten arvioimisen sijaan keskittyä olemassa olevien salkkuyhtiöidemme avustamiseen. Saamme päivittäin sijoitusesityksiä ja olimme aiemmin käyttäneet merkittävästi aikaa yritysten tapaamiseen ja arvioimiseen. Tämän muutoksen myötä uusien yritysten tapaamiset rajoitettiin yhtiöihin jotka jo ensi silmäyksellä nousivat omaan luokkaansa. Nostimme toiminnan keskiöön kasvuresurssien varmistamisen olemassa oleville salkkuyhtiöillemme. Tämän päätöksen jälkeen olemme tuoneet useita avainhenkilöitä yhtiöihimme, luoneet uusia liiketoimintamalleja yhdessä yrittäjien kanssa sekä avustaneet tuotteistamisessa ja ”paketoinnissa”. Erityisen vahvasti olemme tukeneet yhtiöitä kasvun edellyttämän pääoman turvaamisessa. Olemme toteuttaneet useita rahoituskierroksia yhtiöissämme viimeisen 12 kuukauden aikana. Salkkuyhtiöidemme yhteenlasketun liikevaihdon kasvu, 87% vuoden 2014 aikana, 202% vuoden 2015 aikana ja yli 200% vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla, puhuu strategiamme toimivuuden puolesta.  

Pohjoismaisen identiteetin rakentaminen

Päätimme hyödyntää alueellisen sijaintimme ja tulla aidosti pohjoismaiseksi yhtiöksi. Olemme rakentaneet täysin pohjoismaisen johtoryhmän, sijoitamme Pohjoismaihin ja tavoittelemme osakapohjaa useista Pohjoismaista. Rinnakkaislistautumisemme Ruotsiin ylimerkittiin 3 ½ kertaisesti ja olemme nyt listayhtiö sekä Helsingissä että Tukholmassa ja meillä on yli 1000 ruotsalaista osakkeenomistajaa. Pohjoismaisten kontaktiemme kautta salkkuyhtiöihimme on myös tullut uskomaton virta ruotsalaisia sijoittajia. Pyrimme tulevaisuudessa edelleen vahvistamaan pohjoismaista identiteettiämme. Pohjoismaisuuden korostamiseen on selkeä syy. Kaikilla mittareilla mitattuna vain Kalifornia on pohjoismaiden veroinen teknologiapohjaisen kasvun moottori maailmassa.

Globaali ulottuvuus

Huomasimme nopeasti että voidaksemme auttaa yhtiöitämme globaalissa kasvussa, tulee meidän kansainvälistää myös oma toimintamme. Emme voi Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevista toimistoistamme käsin tukea yhtiöidemme pääsyä USA:n, Kiinan tai Saksan markkinoille. Aloitimme lisäämällä yhtiömme hallituksen kansainvälisyyttä tuomalla jäseniä Ruotsista, Britanniasta ja Yhdysvalloista ja kesällä 2016 toteutimme seuraavan askeleen avaamalla ´pop-up toimiston Los Angelesissa, Berliinissä ja Tukholmassa. Nämä toimipisteet ovat jo generoineet useita sijoituksia Cleantech Investiin ja salkkuyhtiöihimme. Tulemme tulevaisuudessa vahvistamaan kansainvälistä asemaamme. Tämä tarkoittaa laajempaa maantieteellistä peittoa kasvun tukemiseksi, lisää kansainvälisiä sijoittajia ja kommunikaatiota.   

Tulevaisuuden näkymät

Uudet sijoitukset

Nykyinen portfoliomme on kypsymässä ja useat yhtiöt lähestyvät listautumis- tai irtautumisajankohtaa. Tulemme varovaisesti käynnistämään sijoitukset seuraaviin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin. Tämä oli yksi suunnatun annin toteuttamisen syistä. Haluamme olla valmiita laajentamaan salkkuamme ja rahoittamaan yhtiöitä näiden kaupallistamis- ja varhaisen kasvun vaiheessa. Meillä on ennennäkemättömän korkeatasoinen hankevirta ja yritykset pitävät Cleantech Investiä usein toivotuimpana sijoittajana yhtiöönsä. Uskomme että parhaat tuotot tullaan saavuttamaan sijoituskohteista jotka konkreettisesti parantavat kaikkien ihmisten, eikä vain etuoikeutettujen, elämänlaatua. Tällaiset yhtiöt siirtävät teollisuuksia ja yhteiskuntia kestävälle uralle. Etsimme sijoituskohteiksi pääomakeveitä korkean vaikuttavuuden yhtiöitä, jotka usein ovat digitaalisia, ultra-skaalautuvia palveluja jotka auttavat ihmisiä päivittäisessä elämässä, säästävät rahaa ja merkittävästi vähentävät energian tai luonnonvarojen hukkaamista arvoketjuissa. Harkitsemme myös eräiden salkkuyhtiöidemme nostamista nopeampaan kiihdytykseen jolloin tulisimme sijoittamaan lisää pääomaa ja omia resurssejamme näihin yhtiöihin.

Omistaja-arvon luominen

Kasvuyhtiöt ovat nousseet erääksi taloudellisen kasvun ja suuryhtiöiden uudistumisen moottoriksi. Kiihdyttämöillä on merkittävä rooli kasvun mahdollistamisessa. Cleantech Invest tulee kasvattamaan kansainvälistä ulottuvuuttaan. Globaaleja verkostoja ja viestintäalustoja hyödyntämällä tulemme kasvattamaan yhtiöitämme ja nousemaan globaalisti tunnustetuksi johtajaksi puhtaan teknologian yhtiöiden kiihdyttämisessä.

Cleantech Invest on Pohjoismainen johtava toimija ´impact’ -sijoittamisessa ja strategiamme perustana on yhtiömme olemassaolon tarkoitus, maapallon ekosysteemien tilan ja ihmiskunnan elämänlaadun parantaminen jota tavoittelemme sijoittamalla ja kiihdyttämällä kasvuun yhtiöitä jotka ratkaisevat globaaleja ympäristöhaasteita. Uskomme että kun onnistumme tässä tavoitteessa niin yhtiömme omistaja-arvo kasvaa. Tästä keväästä alkaen tulemme selkeämmin kommunikoimaan toimintamme positiivista ympäristövaikutusta. Salkkuyhtiöidemme liikevaihto on noussut tasolle, jolla niiden toiminnalla esimerkiksi CO2 päästöjen vähentämisen saralla alkaa olla merkittävä positiivinen vaikutus maapallon ekosysteemeihin.

Keskeisin omistaja-arvon muoto osakkeenomistajillemme on osakkeen arvon jatkuva nousu. Merkittävien irtautumisien yhteydessä tulemme harkitsemaan sekä osingon maksua osakkeenomistajille että irtautumistuottojen uudelleen sijoittamista tai näiden yhdistelmiä. Tulemme myös jatkuvasti arvioimaan mahdollisuuksia omistaja-arvon luomiseen konsernin sisäisillä järjestelyillä kuten osakevaihdoilla, jakautumisilla ja pääoman palautuksilla sekä pääomarakenteen kehittämisellä kuten vieraan pääoman nostamisella. Teollisuuden globaali konsolidaatio sekä osakkeen noteeraus eri arvopaperipörsseissa voivat myös tarjota mahdollisuuksia omistaja-arvon luomiseen osakkeenomistajillemme ja tulemme harkitsemaan kaikkia vaihtoehtoja tavoitteidemme saavuttamiseksi ja omistaja-arvon maksimoimiseksi. 

Parhaat terveiset Helsingistä, Berliinistä, Tukholmasta ja Los Angelesista!

Cleantech Invest

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500