Nocartille läpimurtotilaukset - 12,9 MEUR toimitussopimukset hajautetun energian voimalaitostoimituksista Afrikkaan

Tiedotteet

Nocart Oy on tehnyt kaupat kolmen hajautettua sähköenergiaa tuottavan voimalaitoksen toimittamisesta Afrikkaan. Kaksi voimalaitosta toimitetaan Malawiin ja yksi Nigeriaan.

Malawiin toimitetaan 2MW aurinko–diesel hybridi off-grid laitos 1MWh energiavarastolla ja 4MW aurinko–diesel hybridi off-grid laitos 2MWh energiavarastolla. Nigeriaan toimitetaan 1MW off-grid aurinko-biomassa (multi-fuel CHP plant) laitos.

Toimitusten kokonaisarvo on 12,9 MEUR. Vuonna 2015 Nocartin liikevaihdon arvioidaan olleen noin 3,9 MEUR. Cleantech Invest omistaa 20% Nocartista.

Nocart toimittaa voimalaitoksia hajautettuun energian tuotantoon. Nocartin laitokset tuottavat laadukasta energiaa hyödyntäen aurinkoa, tuulta, biomassaa sekä muita energianlähteitä. Laitoksiin liittyy myös energiavarasto. Nocartin toimittamien laitosten sydän on omaan teknologiaan perustuva sähköntuotantoyksikkö (Power Management Unit), joka kontrolloi energian tuotantoa, varastointia ja jakelua. Voimalaitosten muut komponentit hankitaan valikoiduilta alihankkijoilta.

Nocartin toimitusjohtaja Vesa Korhonen: “Olemme työskennelleet Afrikassa kaksi vuotta ja identifioineet yhteensä noin 400 MEUR arvosta hyvälaatuisia potentiaalisia projekteja, joihin pyrimme mukaan seuraavan viiden vuoden aikana. Nämä kolme saatua projektia ovat ensimmäiset megawatti –luokan kaupat Nocartille ja me odotamme voimakasta kasvua tulevina vuosina.

Cleantech Investin toimitusjohtaja Alexander Lidgren: “Nocart on nopeasti noussut teknologiajohtajaksi hajautetun energian sähköntuotantoyksiköissä ja Nocartilla on mahdollisuus nousta johtavaksi toimijaksi tässä nopeasti kasvavassa markkinassa. Tämä kasvumarkkina on tullut huomion kohteeksi kun sen todellinen mittakaava alkaa hahmottua. Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerryn puhe Pariisin ilmastokokouksessa nosti asian hyvin esille – 'hajautetun energian tuotannon rakentaminen sähköverkkoon kuulumattomille alueille on ehkä maailman historian valtavin liiketoimintamahdollisuus', totesi Kerry.”

Cleantech Invest keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus vähemmistöomistuksia osakkuusyhtiöissä  ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö.

www.cleantechinvest.com

Vesa Korhonen, Toimitusjohtaja, Nocart Oy. Puh: 358 50 5700 952, vesa.korhonen@nocart.fi

Alexander Lidgren, Toimitusjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Release: