Osakkeiden merkintäaika Cleantech Invest Oyj:n optio-ohjelman 1-2016 (TO1 A) perusteella alkaa

Tiedotteet

Osakkeiden merkintäaika Cleantech Invest Oyj:n optio-ohjelman 1-2016 (TO1 A) perusteella alkaa

Cleantech Invest Oyj ("Cleantech Invest" tai "Yhtiö") toteutti 19.2-7.3.2016 välisenä aikana suunnatun osakeannin liittyen Yhtiön rinnakkaislistautumiseen First North Sweden -markkinapaikalle. Osakeannin yhteydessä osakkeiden merkitsijöille annettiin optio-ohjelmaan 1-2016 (TO1 A) kuuluvia optio-oikeuksia vastikkeetta. Optio-ohjelmaan 1-2016 (TO1 A) kuuluu yhteensä 1.290.320 optio-oikeutta, joista kukin kaksi (2) optio-oikeutta oikeuttaa merkitsemään yhden (1) uuden Yhtiön A-sarjan osakkeen. Optio-oikeudet ovat kaupankäynnin kohteena First North Sweden -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella CLEANT TO1 A 28.11.2016 saakka.

Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksien 1-2016 (TO1 A) perusteella on 1.11.-30.11.2016 ja osakekohtainen merkintähinta 13,00 Ruotsin kruunua osakkeelta.

On tärkeää huomata, että optio-oikeudet 1-2016 (TO1 A), joita ei ole myyty viimeistään 28.11.2016 tai käytetty osakkeiden merkintään viimeistään 30.11.2016, raukeavat vastikkeetta.

Lisätietoja optio-oikeuksien 1-2016 (TO1 A) käyttämisestä osakkeiden merkintään löytyy Cleantech Investin verkkosivuilta osoitteesta www.cleantechinvest.com/emission .

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa

arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Cleantech Invest ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa.

Yhtiön osakkeiden tai optio-oikeuksien 1-2016 (TO1 A) rekisteröimiseksi tai yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Yhteystiedot

Alexander Lidgren, Toimitusjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500