Pariisin sopimus kiihdyttää cleantech -yhtiöiden kasvua

Tiedotteet

Puhtaan teknologian kasvu on maailmalla viime vuosina ollut voimakasta kasvua tukevien politiikkatoimien puutteesta huolimatta. Markkinaehtoista kasvua on ollut erityisesti energiatehokkuusteknologioiden alueella sekä uusiutuvan energian tuotannossa. Pariisin sopimus avaa Suomelle lähivuosina loistavan tilaisuuden vastata globaaleihin ympäristöhaasteisiin ja luoda merkittävää talouskasvua puhtaan teknologian viennillä. 

Cleanteach Investin hall. pj. Lassi Noponen kommentoi Pariisin sopimusta: ”Mikäli ilmaston lämpeneminen todella halutaan rajata 1,5 asteeseen se edellyttää valtavien investointien käynnistämistä nopealla aikataululla. Ympäri maailman tapahtuvat investoinnit energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian tuotantoon luovat mahdollisuuden ennennäkemättömään kasvusykäykseen puhtaan teknologian toimittajille.

Esimerkiksi Cleantech Investin osakkuusyhtiö Nocart, jonka liiketoiminnan painopiste on Afrikassa ja Aasiassa, on teknologiajohtaja hajautetun, uusiutuvan energiantuotannon automaatiojärjestelmissä. Pariisissa USA:n ulkoministeri John Kerry totesi eilen kantaverkkojen ulkopuolisen energiantuotannon olevan `liiketoimintamahdollisuus jonka suuruista maailma ei ole koskaan kohdannut`

Aurinkosähkön tuotantoon tarvittavien bulkkituotteiden kuten aurinkopaneelien markkinat on jo jaettu suurten toimijoiden kesken, mutta esim. Nocartin toimittamissa automaatiojärjestelmissä teknologiajohtajalla on mahdollisuus kasvaa merkittäväksi kansainväliseksi yhtiöksi. Kehittyvissä maissa asiakkaat näkevät myös rahoituksen osana kokonaistoimitusta. Suomalaisyritysten, kuten Nocartin, kannalta avainkysymys kasvuun pääsemisessä on pystyvätkö ne toimittamaan myös rahoituksen investoinneille. Toistaiseksi Suomessa ollaan projektien rahoituksessa paljon kilpailijamaita jäljessä.

Pariisissa sovittu teollisuusmaiden ilmastorahoitus on merkittävä saavutus. Tarvittavien investointien määrä on kuitenkin niin suuri, että todellinen avainkysymys on saada yksityiset sijoittajat mukaan investointeihin. Järkevän tuottomahdollisuuden luominen yksityisille sijoituksille on keskeistä koska yksin julkisilla varoilla ilmastonmuutosta ei voida pysäyttää.

Hajautetun energian tuotannon lisäksi energiatehokkuuden parantamisessa piilee Suomelle valtava liiketoimintamahdollisuus. Voimme nopeuttaa fossiilisista polttoaineista luopumista yksinkertaisesti vähentämällä energian käyttöä. Energiaa kulutetaan edelleen holtittomasti ja useilla toimialoilla merkittäviä energiansäästöjä on mahdollista toteuttaa välittömästi ja hyvin pienin kustannuksin. Enersize on Cleantech Investin portfolioon kuuluva yritys, joka säästää energiaa teollisuuden paineilmajärjestelmissä optimoinnin avulla. Asiakas säästää rahaa sijoituksellaan jo vuoden sisällä, ja vähentää yleensä paineilman energiakulutustaan 20–30 prosenttia. Tämä on merkittävä luku, sillä paineilmajärjestelmät käyttävät jopa 4 prosenttia maailman sähköenergiasta. Säädökset ohjaavat teollisuutta panostamaan energiatehokkuuteen, mutta nykypäivänä energiatehokkuusinvestointeja tehdään ennen kaikkea niiden erinomaisen kannattavuuden vuoksi.

Suomessa on vuosia kaivattu ulkoista olosuhdetta, joka auttaisi talouskasvun luonnissa. Pariisin ilmastosopimus voi olla yllättävän merkittävä kasvusykäys, mutta vain niille, jotka osaavat sen hyödyntää. Suomessa on runsaasti erinomaista teknologiaa ja nyt uusia tuotekehityspanostuksia keskeisempää onkin luoda kasvu- ja projektirahoitusvalmiuksia, joiden avulla teknologiayhtiöt pääsevät kaappaamaan mahdollisimman suuren markkinan tulevasta kasvusta. Tässä suhteessa Suomessa voitaisiin ottaa mallia esim. Norjasta jossa sijoittaminen kehittyvien markkinoiden uusiutuvan energian tuotantoon on perusliiketoimintaa.   

Perinteisen perusteollisuuden ‘puhtauden’ lisääminen on sen kilpailukyvyn ehto, mutta uutta merkittävää talouskasvua ja uusia teollisuuksia voidaan luoda kokonaan uusista liiketoimintamalleista, joissa kasvuyhtiöt ovat vanhaa teollisuutta vahvempia. Esimerkiksi energia-ala kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti nimenomaan perinteisten energiayhtiöiden ulkopuolella kasvuyhtiöissä. Cleantech Invest on monen yhtiön kautta mukana uusiutuvan hajautetun energian tuotannon ytimessä sekä energiatehokkuusyhtiöissä, jotka toimivat teollisuuden paineilman, kiinteistöjen ja kotitalouksien energiatehokkuuden parantamiseksi. Kaikki nämä sektorit ovat voimakkaassa kysyntävetoisessa kasvussa, mutta ilmastosopimus tulee varmasti entisestään kiihdyttämään kasvua.

Halvan energian paradigmaa on viime vuosina yritetty ylläpitää monin tavoin. Kun paradigma murtuu, muutos tapahtuu aina nopeammin kuin ennakoidaan. Energiatehokkuusinvestoinnit maksavat itsensä takasin nopeasti ja uusiutuvan energian tuotanto päihittää monilla markkinoilla kustannuskilpailukyvyssä fossiiliset vaihtoehdot. Uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian vallankumous tapahtuu jo kovaa vauhtia markkinaehtoisesti ja Pariisin päätös vauhdittaa sitä. Pariisiin eräs keskeinen saavutus on, että viimeisetkin merkittävät toimijat ovat nyt myöntäneet, että muutos puhtaaseen energian on välttämäton ja väistämätön. Politiikkatoimilla voidaan joko nopeuttaa tai hidastaa tätä kehitystä, mutta pysäyttää sitä ei voi mikään. 

Puhtaan teknologian alueelle on kasvanut ja tulee kasvamaan erittäin arvokkaita yrityksiä. Parhaat suomalaiset yrityksen pärjäävät kyllä markkinoilla mutta Suomella on nyt kansantaloutena mahdollisuus luoda merkittävä kasvusykäys jos tilanne osataan hyödyntää.” 

Cleantech Invest keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus vähemmistöomistuksia osakkuusyhtiöissä  ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö.


www.cleantechinvest.com

Hall pj. Lassi Noponen 040-501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Release: