Q1 2016 katsaus Cleantech Invest Oyj

Tiedotteet

Tämä on Cleantech Investin ensimmäinen neljännesvuosikatsaus. Katsaus ei pyri olemaan kattava raportti kaikista tapahtumista eikä se ole tuloskatsaus. Raportissa pyritään vetämään yhteen katsauskauden tärkeimmät tapahtumat salkkuyhtiöissä.  

Neljännesvuosikatsauksessa emme kommentoi jokaista osakkuusyhtiötä, vaan keskitymme niihin osakkuusyhtiöihin joissa katsauskaudella mielestämme on raportoitavia edistysaskeleita tai tapahtumia.  Kattavan kuvan saamiseksi osakkuusyhtiöiden liiketoiminnasta, lukijan tulisi perehtyä myös muuhun aineistoon, kuten esimerkiksi aiemmin tänä vuonna julkaistuun listausesitteeseen.

Yleiset näkymät

Vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana sekä tehdyt sijoitukset että sijoitustarpeet puhtaaseen teknologiaan ovat olleet vahvasti näkyvissä julkisessa keskustelussa. Cleantech Investin osakkuusyhtiöt ovat saaneet osakseen kansainvälisesti positiivista nostetta toimintaympäristössään. Puhtaan teknologian sijoitukset tehdään enenevissä määrin markkinaehtoisesti perustuen kustannustehokkuuteen ja/tai strategisiin päätöksiin. Vallitsevat markkinaolosuhteet luovat erittäin hyvät olosuhteet Cleantech Investin osakkuusyhtiöille toteuttaa kasvusuunnitelmiaan ja olemme olleet tyytyväisiä kehitykseen monen osakkuusyhtiömme kohdalla. Monessa tapauksessa, kuten esimerkiksi Nocart Oy:n hajautettujen energiantuotantojärjestelmien kohdalla, loppuasiakas näkee asiakasrahoituksen osana kokonaistoimituspakettia. Rahoituksen varmistaminen asiakasprojekteihin on yksi kasvua ajavista tekijöistä, jossa on kehitystarpeita lähes kaikissa osakkuusyhtiöissämme. Puhtaamman energiantuotannon ja energiatehokkuuden rahoittaminen on kuitenkin valtava ja tunnustettu sijoitusmahdollisuus suurille institutionaalisille sijoittajille. Cleantech Invest on ottanut yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi parantaa osakkuuyhtiöidemme asiakasprojektien rahoitettavuutta.

Cleantech Investin osake rinnakkaislistalle Ruotsiin

Osana listautumista First North Sweden-listalle Cleantech Invest toteutti ylimerkityn osakeannin jossa yhtöön tuli 12 MSEK uutta pääomaa. Annin tarkoituksena oli laajentaa yhtiön omistuspohjaa ja nostaa yhtiön tunnettuutta Ruotsissa. Osakeanti ylimerkittiin yli 3 ½ kertaisesti ja yhtiöllä on nyt yli 1200 uutta ruotsalaista osakkeenomistajaa. Yhtiöön tulee vielä 8.4 MSEK uutta pääomaa mikäli antiosakkeisiin liittyvät optiot käytetään. Optioiden merkintähinta on 13 SEK / osake. Yhtiön osakkeet on listattu First North Sweden -listalla kaupankäyntitunnuksella “CLEANT A”.

Korkean profiilin hallitusjäsenkandidaatteeja yhtiön siirtyessä riippumattomaan hallitukseen

Yhtiö julkaisi kolme uutta ehdokasta hallituksen jäseneksi tulevassa yhtiökokouksessa joka pidetään 20. huhtikuuta. Mikäli ehdokkaat valitaan hallitukseen siirtyy yhtiö tilanteeseen jossa enemmistö yhtiön hallituksen jäsenistä on yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista riippumattomia.

Matti Vuoria: hallituksen puheenjohtaja, YIT Oyj, on aiemmin toiminut toimitusjohtajana Työeläkeyhtiö Varmassa, hallituksen jäsenenä useissa suuryrityksissä kuten Stora Enso Oyj:ssä, Wärtsilä Oyj:ssä, Sampo Oyj:ssä, Orion Oyj:ssä, Danisco AS:ssä (Tanska) sekä Pohjoismaiden Investointipankissa. Hän toimi aiemmin hallituksen puheenjohtajana Fortum Oyj:ssä.  

James Penney: hallituksen puheenjohtaja Lontoolaisessa Darwin Property Investment Management Limited yhtiössä, joka on saanut Alternative Investment Manager of the Year, LAPF Investment Awards, sekä Alternatives Manager of the Year -tunnustukset.

Peter Carlsson: pääomasijoittaja ja yrittäjä. Aiemmin hankinnoista vastaava johtaja Tesla Motors -yhtiössä, Senior Vice President NPX Semiconductors yhtiössä sekä Chief Procurement Officer Sony-Ericssonilla.

Lassi Noposta ja Thomas Bengtssonia ehdotetaan uudelleen hallituksen jäseneksi.

Merkittäviä tapahtumia osakkuusyhtiöissä

Sofi Filtration ja Aurelia Turbines toteuttivat menestyksekkäästi rahoituskierrokset. Rahoituskierroksen jälkeen Cleantech Investin täysin laimennettu omistus Sofi Filtrationissa on 21.9% (aiemmin 23,1%) ja omistus Aurelia Turbinessa 3,4% (aiemmin 3,8%) 

Aurelia Turbines pyrkii tuotteellaan muuttamaan hajautetun energian tuotannon markkinaa tuomalla tarjolle erittäin tehokkaan kaasuturbiinin. Yhtiö on läpikäynyt tiiviin tuotekehitys- ja markkina-analyysivaiheen ja on nyt allekirjoittanut sopimukset kolmesta toimituksesta ja siirtynyt turbiinin lopullisiin testiajoihin ja asiakastoimituksiin.

Sofi Filtration on kehittänyt itse puhdistuvan suodattimen, joka pystyy käsittelemään suuria määriä sellaista pienhiukkasten saastuttamaa vettä, jota on vaikea puhdistaa perinteisillä menetelmillä. Rahoituskierroksen toteuttamisen jälkeen Sofi Filtration on laajentanut toimintaansa mm. Yhdysvaltain markkinoille.

Nocart on sopinut yhteismäärältään 12.8 MEUR toimitussopimukset vuoden 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Nämä sopimukset ovat kooltaan yhteensä yli kolme kertaa vuoden 2015 liikevaihto.

Swap.com on jatkanut vaikuttavaa kasvuaan ja kuukausiliikevaihto on ylittänyt 1 MUSD katsauskauden aikana. Swap.com on käytettyjen tavaroiden Internet kauppa, jolla on Yhdysvaltojen suurin valikoima lasten ja naisten tavaroita. Swap.com auttaa kasvavaa määrää amerikkalaisia perheitä säästämään rahaa ja ympäristöä. Swap.com:lla on mahdollisuus päästä kategoria-johtajan asemaan nopeasti kasvavalla online consignment –markkinalla. Yhtiö tarvitsee merkittävää lisärahoitusta vuoden 2016 aikana kasvu-strategiansa toteuttamiseen.

Savo-Solar on katsauskauden aikana voittanut kaksi uutta toimitussopimusta Tanskaan. Toimitukset ovat aurinkokeräinkenttä Tanskan Søllestediin arvoltaan 0,7MEUR ja Tanskan Jyderupiin arvoltaan 1,5MEUR ja ne toimitetaan vuoden 2016 aikana.

Enersize toteuttaa merkittävän energiansäästöprojektin kiinalaiselle ajoneuvovalmistajalle Beigi Foton Motor Co:lle (Foton) tämän Pekingin tuotantolaitoksilla. Projektissa pyritään saavuttamaan 20-25% säästöt tehtaan paineilmajärjestelmien energian kulutuksessa ja säästöpotentiaali on noin 1 MEUR neljän vuoden sopimuskauden aikana. Foton valmistaa yli 70,000 ajoneuvoa vuodessa ja operoi yli kymmentä vastaavaa tehdaskompleksia Kiinassa. Enersizelle sopimus on merkittävä päänavaus Kiinan ajoneuvoteollisuuteen ja yhtiö neuvottelee vastaavista suurista projekteista useiden ajoneuvovalmistajien kanssa Kiinassa.

Watty on toteuttamassa ensimmäistä pilottiprojektia Iso-Britanniassa yhdessä paikallisen kumppanin (ei julkinen) kanssa. Yhtiö näkee tämän hyvänä mahdollisuutena mukauttaa energiansäästöalgoritminsa Iso-Britannian markkinoiden vaatimuksiin omine erityspiirteineen – Iso-Britanniassa muun muassa vedenkeitinten käyttö on suurempaan kuin missään muualla Euroopassa!

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN.

www.cleantechinvest.com

Yhteystiedot

Alexander Lidgren, Toimitusjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Release: