Cleantech Invest kasvattaa omistustaan Nocart Oy:ssä osakevaihdolla

Uutiset

18.12.2014 14:40:00 CET

Cleantech Invest kasvattaa omistustaan Nocart Oy:ssä osakevaihdolla

Cleantech Invest Oyj
Yhtiötiedote 18.12.2014 klo 15.40 (EET)

Cleantech Invest kasvattaa omistustaan Nocart Oy:ssä osakevaihdolla

Cleantech Invest Oyj on solminut osakevaihtosopimuksen osakkuusyhtiönsä Nocart Oy:n toimitusjohtaja Vesa Korhosen kanssa. Osakevaihdon seurauksena Cleantech Invest Oyj:n omistusosuus Nocart Oy:ssä nousee noin 15,5 prosenttiin.

Osakevaihtoon liittyen Cleantech Invest Oyj:n hallitus on päättänyt yhtiön osakkeenomistajilta 19.3.2014 saamansa valtuutuksen nojalla suunnatusta osakeannista, jossa tarjottiin Vesa Korhosen merkittäväksi yhteensä 92.307 uutta A-sarjan osaketta 0,65 euron osakekohtaisella merkintähinnalla. Osakkeiden merkintähinta perustuu Cleantech Invest Oyj:n listautumisen yhteydessä käytettyyn merkintähintaan. Osakkeiden merkintähinta maksettiin luovuttamalla yhteensä 567 Vesa Korhosen omistamaa Nocart Oy:n A-sarjan osaketta, jotka edustavat noin 5,0:aa prosenttia Nocart Oy:n osakekannasta, Cleantech Invest Oyj:lle apporttiomaisuutena osakevaihtosopimuksen ehtojen mukaisesti. Merkintähinta uusista osakkeista kirjataan kokonaisuudessaan Cleantech Invest Oyj:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Vesa Korhosen omistusosuus Nocart Oy:n osakkeista on osakevaihdon toteuttamisen jälkeen noin 75,0 prosenttia.

”Nocart on yksi vahvimmin kehittyvistä Cleantech Investin osakkuusyhtiöstä ja olemme innoissamme voidessamme ottaa entistä suuremman roolin yhtiön omistajana. Nocartin liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti kuluvan vuoden aikana ja yhtiö on saanut vientikaupat käyntiin useisiin maihin.”

”Cleantech Investin pörssilistauksen yhtenä taustamotiivina oli tavoite käyttää Cleantech Investin osakkeita maksuvälineenä yritysjärjestelyissä ja Nocartin kanssa tehty osakevaihto on päänavaus tässäkin suhteessa”, toteaa Cleantech Invest Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen.

Cleantech Invest Oyj:n suunnatussa osakeannissa merkityt yhteensä 92.307 uutta A-sarjan osaketta merkitään kaupparekisteriin arviolta 29.12.2014. Uudet osakkeet edustavat noin 0,5:tä prosenttia yhtiön osakekannasta niiden rekisteröinnin jälkeen ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lukien. Cleantech Invest Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen on 18.173.707 osaketta, joista 5.450.000 on K-sarjan osakkeita ja 12.723.707 A-sarjan osakkeita.

Kaupankäynti Cleantech Invest Oyj:n uusilla A-sarjan osakkeilla alkaa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland -markkinapaikalla arviolta 30.12.2014.

CLEANTECH INVEST OYJ

Lisätietoja:
Cleantech Invest Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen, puh. +358 40 5015127, lassi.noponen@cleantechinvest.com 

Hyväksytty neuvonantaja Access Partners Oy, puh. +358 9 6829 500.

Cleantech Invest lyhyesti
Cleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöiden vähemmistöomistuksia ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. Lisätietoja: www.cleantechinvest.com.