Cleantech Invest keräsi osakeannillaan 4,0 miljoonaa euroa ja yhtiö listautuu suunnitelman mukaisesti First North -markkinapaikalle

Uutiset

06.06.2014 16:30:00 CET

Cleantech Invest keräsi osakeannillaan 4,0 miljoonaa euroa ja yhtiö listautuu suunnitelman mukaisesti First North -markkinapaikalle

Cleantech Invest Oyj 6.6.2014 kello 17:30 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Cleantech Invest keräsi osakeannillaan 4,0 miljoonaa euroa ja yhtiö listautuu suunnitelman mukaisesti First North -markkinapaikalle

Cleantech Invest Oyj:n (”Cleantech Invest” tai ”Yhtiö”) 5.5.2014 julkistetun osakeannin merkintäaika päättyi 6.6.2014 klo 16.30. Osakeannissa vastaanotettujen merkintöjen yhteismäärä on 6 170 616 A-sarjan osaketta. Cleantech Investin hallitus päätti 6.6.2014 merkintöjen hyväksymisestä ja annettavien A-sarjan osakkeiden määrästä. Hallituksen päätös merkintöjen hyväksymisestä on ehdollinen merkittyjen osakkeiden maksamiselle osakeantiehtojen mukaisesti ja merkintäajan pidennys huomioon ottaen viimeistään 9.6.2014. Hallitus päätti myös samalla kaikkien Yhtiön B-sarjan osakkeiden, yhteensä 6 060 784 kappaletta, muuntamisesta A-sarjan osakkeiksi vaihtosuhteella 1:1. Cleantech Invest kerää osakeannilla noin 4,0 miljoonaa euroa ennen osakeannista ja First North -listautumisesta aiheutuvia maksuja, palkkioita ja kuluja. Osakeannin seurauksena Yhtiö saa noin 470 uutta osakkeenomistajaa. Institutionaaliset sijoittajat merkitsivät osakkeista noin 57 % ja yksityissijoittajat noin 43 %. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 18 081 400 osakkeeseen. ”Listautuminen ja osakeanti on tärkeä kehitysaskel Cleantech Investille. Osakeanti antaa meille edellytykset luoda omistaja-arvoa kehittämällä osakkuusyhtiöitämme ja sijoittamalla uusiin lupaaviin cleantech-alueen yhtiöihin strategiamme mukaisesti. Listautumisella saamme osakkeelle likvidin kauppapaikan ja voimme käyttää sitä maksuvälineenä tulevissa järjestelyissä”, sanoo toimitusjohtaja Feodor Aminoff. Osakeannissa merkityt Yhtiön uudet A-sarjan osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 10.6.2014. Cleantech Investin A-sarjan osakkeiden ensimmäisen kaupankäyntipäivän Helsingin Pörssin ylläpitämällä monenkeskisellä First North Finland – markkinapaikalla arvioidaan olevan 12.6.2014. Cleantech Invest Oyj Hallitus

Lisätietoja:

Cleantech Invest Oyj, toimitusjohtaja Feodor Aminoff, puh. +358 400 449 096, feodor.aminoff@cleantechinvest.com. Hyväksytty Neuvonantaja, Access Partners Oy, puhelin: +358 9 6829 500.

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöitä ja se etsii aktiivisesti uusia kohdeyrityksiä. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen yhtiöihin ja kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoitusten kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. www.cleantechinvest.com.

Rajoitukset

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tämän tiedotteen perusteella ei tarjota arvopapereita missään maassa. Arvopapereita ei myöskään tarjota Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen perusteella Suomen lisäksi missään muussa maassa. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä vain Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä esitetyn ja Yhtiön julkistaman muun tiedon perusteella. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Cleantech Invest ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa Osakeannista Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi. Yhtiön osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.