Cleantech Invest Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014

Uutiset

30.03.2015 08:15:00 CET

Cleantech Invest Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014

Cleantech Invest Oyj Tilinpäätöstiedote          30.3.2015 klo 09:15

Cleantech Invest Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2014 (tilintarkastettu)

Tammi-joulukuu 2014

 • Kaupankäynti Cleantech Invest Oyj:n A-sarjan osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkoi 12.6.2014.
 • Merkittävimmät tapahtumat osakkuusyhtiöissä:
  • Swap.comin liikevaihto vuodelta 2014 kasvoi 1,5 miljoonaan US-dollariin eli kuusinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Swap.com on nyt yhtiön oman arvion mukaan Yhdysvaltojen nopeimmin kasvava käytetyn tavaran nettikauppa.
  • Savo-Solar Oy sai yli 1 miljoonan euron tilauksen tanskalaiseen Løgumklosterin kaukolämpölaitokseen ja toimitusten on määrä tapahtua vuoden 2015 alkupuolella. Savo-Solarin liikevaihto ylitti vuonna 2014 miljoonan rajan kaksinkertaistuen edellisestä vuodesta.
  • Nocart saavutti merkittävän läpimurron markkinoilla ja kasvatti liikevaihtonsa 353 tuhannesta 923 tuhanteen euroon.
 • Cleantech Invest lisäsi tilikauden aikana omistusosuuttaan seuraavissa osakkuusyhtiöissä: Netcycler Oy (swap.com), Savo-Solar Oy, Nuuka Solutions Oy, Oricane AB ja Sofi Filtration Oy. Nocartin kanssa toteutettiin osakevaihto. Lisäksi Cleantech Invest sijoitti kahteen uuteen yhtiöön: Aurelia Turbines Oy ja Sansox Oy. Cleantech Invest on myös myöntänyt vieraan pääoman ehtoista lainaa Enersize Oy:lle.
 • Jan Forsbom sekä Alexander Lidgren nimitettiin Cleantech Investin hallituksen uusiksi jäseniksi.

Heinä-joulukuu 2014  

 • Swap.com toteutti 3 miljoonan euron rahoituskierroksen, jossa Cleantech Investin omistusosuus nousi 6,1 prosenttiin. Yhtiön vahva, noin 20 prosentin kasvu kuukausitasolla jatkui.
 • Cleantech Investin omistusosuus Nocartissa kasvoi osakevaihdolla 15,5 prosenttiin.
 • Savo-Solar valmisteli listautumisantia Ruotsin First North -markkinapaikalle. Toimenpiteet käynnistettiin tilikauden jälkeen helmikuussa 2015.
 • Cleantech Invest ja Fortum allekirjoittivat strategista yhteistyötä koskevan sopimuksen, joka kattaa liiketoiminnan kehittämistoimenpiteet, mahdolliset tulevat cleantech-investoinnit ja tiedon jakamisen.

 

 

Keskeiset tunnusluvut

(1000 euroa) 7-12/2014 7-12/2013 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto 0 2 89 59
Katsaus/tilikauden tulos -575 -586 -868 -967
Rahavarat kauden lopussa 1 790 542 1 790 542
Oma pääoma kauden lopussa 6 324 3 121 6 324 3 121
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 98,5% 98,3% 98,5% 98,3%

Toimitusjohtaja Alexander Lidgrenin kommentit

Edistystä ja läpimurtoja "Vuosi 2014 oli tapahtumarikas. Osakkeemme listattiin NASDAQ OMX:n First North -markkinapaikalle. Listautumisprosessi oli hyödyllinen oppimiskokemus tulevia listautumisia varten, joskin se myös vaati aikaa ja resursseja. Osakkeen listaamisen jälkeen olemme olleet kiireisiä. Tiedotimme syksyllä strategisesta yhteistyöstä Fortumin kanssa. Tavoitteena on luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia Fortumille ja samalla nopeuttaa omien osakkuusyhtiöidemme kasvua ja arvon kehittymistä. Ensimmäiset hankkeet Fortumin ja yhtiöidemme välillä ovat jo käynnissä tuottaen tulosta molemmille osapuolille. Teimme useita täydennysinvestointeja. Kahdessa yhtiössä - Enersize ja Savo-Solar - oli tilanne, jossa meillä oli kaksi vaihtoehtoa: panosta tai irtaudu. Päädyimme molempien yhtiöiden kohdalla rahalliseen lisäpanostukseen, ja Enersizen kohdalla myös johto uudistettiin. Olemme tyytyväisiä siihen, että molemmat yhtiöt ovat sittemmin kehittyneet myönteisesti. Savo-Solar allekirjoitti merkittäviä toimitussopimuksia ja toteutti listautumisannin First North Sweden -markkinapaikalle, mikä mahdollistaa yhtiön kansainvälisen kasvun. Vuonna 2014 liikevaihto jo kaksinkertaistui edellisestä vuodesta. Enersize aloitti kaksi paineilmaan liittyvää energiansäästöprojektia kahdessa tehtaassa Kiinassa. Yhtiö arvioi saavansa pelkästään näistä kahdesta ensimmäisestä asiakasprojektista 3-5 miljoonaa euroa liikevaihtoa seuraavien 3-5 vuoden aikana. Yhtiöllä on myös vaikuttava lista uusista potentiaalisista sopimuksista. Useat osakkuusyhtiömme kokivat merkittävän läpimurron vuonna 2014. Nocart kasvatti liikevaihtonsa 350 tuhannesta eurosta miljoonaan euroon. Swap.comin liikevaihto kasvoi eksponentiaalisesti kuukaudesta toiseen ja koko vuoden 2014 liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa. Näin ollen kolme osakkuusyhtiötämme (Nocart, Swap.com ja Savo-Solar) ovat nyt kasvattaneet liikevaihtonsa lähelle miljoonaa euroa. Oletamme vahvan kehityksen jatkuvan kaikkien kolmen kohdalla. Lisäksi odotamme ainakin yhden osakkuusyhtiömme nousevan miljoonan euron liikevaihtotasolle tänä vuonna. Tie menestykseen on kuoppainen Kaikki yhtiöt eivät ole edistyneet suunnitelmien mukaisesti. Olemme päättäneet alaskirjata BT Woodiin tehdyn investoinnin koko arvon.  On haasteellista kasvattaa innovaatiosta markkinamenestys.  Menestys merkitsee markkinoiden hyväksyntää, rahoitusta, tuottoja, uusien kykyjen kiinnostusta, kilpailua ja montaa muuta asiaa. BT Wood on listautumisantimme jälkeen ensimmäinen yhtiö, jonka kohdalla näin tapahtuu, ja on syytä todeta, että hyvin todennäköisesti se ei ole viimeinen. Investoinneista liiketoiminnan kiihdyttämiseen Mahdollisia sijoituskohteita nousi esille runsaasti vuoden aikana ja olimme yhteydessä reilusti yli 300 yhtiöön. Maantieteellisesti keskityimme Suomeen, Ruotsiin ja Saksaan. Energian hallintaan, energiateknologioihin, aurinkovoimaan, materiaalien uusiokäyttöön, kierrätykseen ja liikenteeseen liittyviä sijoituskohteita oli runsaasti ja myös kuluttajille suunnatuissa tuotteissa ja palveluissa oli näkyvissä hieman kasvua. Energian varastointi, kysyntään reagoiminen ja sähkötoimiset ajoneuvot ovat ajankohtaisia sijoituskohteita Saksan markkinoilla ja selviä merkkejä niiden lisääntyvästä aktiivisuudesta on nähtävissä myös Pohjoismaisilla markkinoilla. Strategiamme on investoida, kiihdyttää ja irtautua. Toimintamme painopiste on varhaisen vaiheen yhtiöissä, jotka toimivat cleantech-ratkaisujen parissa Pohjoismaissa ja Saksassa. Keskitymme erityisesti asioiden internetiin, energiatehokkuuteen ja jaettuun talouteen. Osakkuusyhtiösalkun rakentamisen jälkeen luonnollinen etenemistapa on siirtyä kiihdyttämiseen ja irtautumisiin. Kohdeyhtiöillämme on voimakas tahto kasvaa nopeasti ja päästä kansainvälisille markkinoille. Työskentelytapaamme kuuluu tukea yhtiöitä niiden kasvussa ja kiihdyttää kasvuvauhtia. Tämä saattaa merkitä esimerkiksi erilaisten esteiden poistamista rahoittamalla asiakkaan projekteja ja käyttämällä kontaktiverkostoamme avaamaan ovia, jotka muuten pysyisivät kiinni. Toinen tärkeä osa työtämme tulevina vuosina on hakea irtautumistapoja yhtiöillemme. Viimeisimmät investointimme täyttävät kriteerimme hyvin: Watty, johon sijoitimme tammikuussa 2015, on ruotsalainen energiatiedon startup, jonka tavoitteena on mahdollistaa perheille yksinkertainen tapa alentaa sähkölaskuja. Yksinkertaisella laitteella Watty tunnistaa eri laitteiden käyttämän energian ja laatii sen jälkeen perheelle räätälöidyt suositukset säästää energiaa fiksulla tavalla. Sijoittamalla PlugSurfing GmbH -yhtiöön maaliskuussa 2015 otimme ensiaskelen sähkötoimisten ajoneuvojen markkinoille, joka tulee arviomme mukaan ottamaan jättimäisiä harppauksia lähivuosina. PlugSurfing tarjoaa karttoja sähkötoimisten ajoneuvojen latauspisteistä ja tekee näissä latauspisteissä maksamisen uskomattoman helpoksi. Yhtiön palvelu kattaa jo neljä maata ja 10 000 latauspistettä. Toimialueen laajentaminen Olemme laatineet pitkän tähtäimen suunnitelman, jolla meistä tulee Euroopan johtava kiihdyttäjä ja uskomme, että olemme saaneet hyvän lähdön. Läsnäolomme Ruotsin ja Saksan markkinoilla on vahvistunut. Avasimme toimiston Ruotsissa, koska olemme entistä aktiivisempia myös Ruotsin markkinoilla paitsi sijoitusten myös yhtiöiden listaamisen ja asiakaskontaktien suhteen. Saksa on toinen markkina, jolla olemme aktiivisia, ja tästä syystä investoimme PlugSurfingiin. Pidämme Saksaa edelläkävijänä energiamarkkinoilla ja Berliiniä startup-yhtiöiden keskuksena Euroopassa. Meille entistä suurempi läsnäolo tällä markkinalla merkitsee, että löydämme uusia kanssasijoittajia ja asiakaskontakteja osakkuusyhtiöillemme. Pidämme Saksaa myös mahdollisena irtautumisväylänä joillekin yhtiöillemme. Tulevien vuosien haasteet liittyvät taitavaan markkinointiin ja sijoitussalkun onnistuneeseen kasvattamiseen. Uskon, että tästä tulee erittäin mielenkiintoista."

Cleantech Investin omistusosuus osakkuusyhtiöissä 31.12.2014

Osakkuusyhtiö Suora omistus, % Clean Future Fund Ky:n omistus, % Efektiivinen omistus yhteensä, %
Aurelia Turbines Oy 3,6 %  - 3,6 %
Clean Future Fund Ky 36,8 %  - 36,8 %
Enersize Oy 24,7 % 13,8 % 29,8 %
Lumeron Oy 14,3 %  - 14,3 %
MetGen Oy 1,7 % 1,7 % 2,4 %
Netcycler Oy 4,8 % 2,1 % 5,6 %
Nocart Oy 15,5 %  - 15,5 %
Nuuka Solution Oy 32,6 %  - 32,6 %
One1 Oy 10,0 % 7,8 % 12,9 %
Oricane AB 21,2 %  - 21,2 %
Sansox Oy 10,0 %  - 10,0 %
Savo Solar Oy 18,5 % 5,9 % 20,7 %
Sofi Filtration 22,0 %  - 22,0 %
 • Cleantech Investin omistusosuus Clean Future Fundissa on 36,8 %. Clean Future Fundin ja Cleantech Investin omistus yhteensä on esitetty sarakkeessa "Efektiivinen omistus yhteensä".
 • Cleantech Investin suora omistus on kokonaan dilutoitu ja sisältää osakkuusyhtiöiden optiot.
 • Cleantech Investin omistusta joissakin yhtiöissä voidaan kasvattaa edelleen vaihtovelkakirjalainoilla. Lisätietoja lainoista tilinpäätöksessä.

Osakkuusyhtiöiden kehitys vuoden 2014 aikana Cleantech Investin liiketoiminnan ydin ja arvon perusta on yhtiön osakkuusyhtiöissä. Cleantech Invest kommentoi lyhyesti kaikkien osakkuusyhtiöidensä liiketoiminnan kehitystä tilikauden aikana. Alla oleva yhteenveto ei kuitenkaan ole tyhjentävä kuvaus kunkin osakkuusyhtiön tilanteesta ja riskeistä. Swap.com (Netcycler Oy) on kehittänyt erittäin kustannustehokkaan logistiikkaprosessin, joka mahdollistaa kustannustehokkaan online-kaupan myös edullisilla vaatteilla ja tarvikkeilla. Yhtiö jatkoi vahvaa kasvuaan tilikauden aikana ja sen liikevaihto vuonna 2014 oli 1,1 miljoonaa euroa. Swap.com kasvoi USA:n suurimmaksi kids' online consignment -kaupaksi ja on yhtiön arvion mukaan nopeimmin kasvava käytetyn tavaran nettikauppa. Yhtiö muutti uuteen, yli 6 000 neliömetrin logistiikkakeskukseen Chicagossa. Logistiikkakeskus ja operatiivinen toimintamalli mahdollistavat yhtiön nopean kasvun jatkumisen. Swap toi tilikauden päättymisen jälkeen markkinoille naisten tarvikkeiden tuoteryhmän, joka nopeuttaa kasvua edelleen. Vahva kasvu jatkui tilikauden päättymisen jälkeen ja kuukausikohtainen liikevaihto kasvoi yli 350 tuhanteen US-dollariin maaliskuussa 2015, mikä merkitsee yli 20 prosentin kasvua helmikuuhun verrattuna.

EUR 1-12/2014 7/2012-12/2013
Liikevaihto, EUR 1 105 211 175 164
Liikevoitto/tappio, EUR -2 509 590 -1 495 137
Tilikauden tulos, EUR -2 518 805 -1 567 429
Henkilöstö keskimäärin 38 20

Nuuka Solutions Oy sai kiinteistöjen energiahallinnan ohjelmistolleen uusia merkittäviä asiakkaita, joita olivat muun muassa Genesta Property Nordic, SOK/Eekoo ja Järvenpään mestariasunnot. Uusia myyntikanavia ja kumppanuuksia olivat esimerkiksi Caverion ja HE-Management Oy. Palvelua kehitettiin kansainvälisiä markkinoita silmällä pitäen ja uusia avainhenkilöitä rekrytoitiin tätä varten. Yhtiössä toteutettiin myös rahoituskierros, jonka avulla yhtiö pystyi käynnistämään kansainvälisen kasvun edellyttämät valmistelut. Huolimatta useista uusista sopimuksista uusien asiakkaiden hankinta on ollut suunniteltua hitaampaa ja kasvusuunnitelmien toteuttamiseen tarvitaan toinen rahoituskierros.

EUR 1.11.2013-31.12.2014 1.9.2012-31.10.2013
Liikevaihto, EUR 151 979 65 085
Liikevoitto/tappio, EUR -290 815 -96 725
Tilikauden tulos, EUR -295 514 -100 429
Henkilöstö keskimäärin 6 5

Savo-Solar Oy on keskittynyt myyntiin Keski-Euroopan ja Tanskan markkinoilla, ja yhtiö on rekrytoinut kolme alalla pitkään toiminutta henkilöä tanskalaiseen tytäryhtiöönsä. Savo-Solar toimitti ja asensi ensimmäisen suurkeräimiin perustuvan aurinkokeräinkentän Helsingin Energian aluelämmitysjärjestelmään. Heinäkuussa 2014 yhtiö sai tilauksen 7 400 neliömetrin laajuisen keräinkentän toimituksesta ja asennuksesta tanskalaiseen kaukolämpölaitokseen. Tilauksen arvo on yli 1 miljoonaa euroa. Joulukuussa yhtiö sai lisätilauksen 2,200 neliömetrin keräinkentästä samalle asiakkaalle. Yhtiön markkinatutkimuksen mukaan Tanskan aurinkokaukolämpömarkkinoiden arvioidaan olevan 200 000 neliömetriä vuonna 2014 ja 250 000 neliömetriä vuonna 2015. Kasvun rahoittamiseksi ja taseen vahvistamiseksi yhtiö järjesti osakeannin, joka päättyi 30.11.2014. Yhtiö keräsi osakeannissa 1,48 miljoonaa euroa ja käynnisti valmistelut yhtiön osakkeen listaamiseksi First North Sweden -markkinapaikalle.

EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto, EUR 1 033 400 544 261
Liikevoitto/tappio, EUR -2 079 545 -1 670 025
Tilikauden voitto/tappio, EUR -1 192 640 -1 841 415
Henkilöstö keskimäärin 24 19

Aurelia Turbines Oy vei onnistuneesti päätökseen tuotekehitysprojektinsa ensimmäisen vaiheen ja myönteisten tulosten perusteella viimeisteltiin yhtiön turbiinin alustava tekninen kannattavuuslaskelma. Tämän pohjalta aloitettiin vuoden jälkipuoliskolla tuotekehitys ja liiketoiminnan kannattavuuslaskelmat. Työ jatkuu vuonna 2015. Aurelia Turbines -yhtiöllä on aiesopimus 245 turbiinin toimittamisesta yhtiön kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana.

EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto, EUR - -
Liikevoitto/tappio, EUR -98 008 -6 438
Tilikauden tulos, EUR -98 268 -6 438
Henkilöstö vuoden lopussa 3 1

Enersize Oy jatkoi paineilmaa säästävän ratkaisunsa myyntiponnisteluja keskittyen erityisesti uusien asiakkaiden hankkimiseen Kiinasta. Yhtiö sai myönteisen saneerauspäätöksen.  Omistusrakennetta muokattiin lokakuussa ja omanpääomanehtoisen rahoituksen kerääminen saatiin päätökseen tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2015.  Ensimmäiset suuren mittakaavan projektit arvioidaan saatavan päätökseen Kiinassa vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja yhtiön ennustama liikevaihto kahdesta ensimmäisestä asiakasprojektista on 3-5 miljoonaa euroa seuraavien 3-5 vuoden aikana.  Yhtiö käy parhaillaan neuvotteluja yli 20 uudesta mahdollisesta energiansäästöprojektista Kiinassa ja Euroopassa, ja useimmissa niistä on arvioitu Enersizen liikevaihdon osuudeksi yli 1 miljoonaa euroa.

EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto, EUR 62 049 50 672
Liikevoitto/tappio, EUR -296 383 -328 372
Tilikauden tulos, EUR 350 252 -420 077
Henkilöstö keskimäärin 3 3

Lumeron Oy keskittyy korkean tuoton mahdollistaviin pieniin ja keskikokoisiin energiatehokkuusinvestointeihin, joita se tekee teknologiakumppaneidensa kautta. Yhtiö on tehnyt ensimmäiset sijoituksensa energiatehokkuuslaitteisiin tilikauden aikana ja neuvottelee parhaillaan useista energiatehokkuusprojekteista.

EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto, EUR - -
Liikevoitto/tappio, EUR -76 922 46 814
Tilikauden tulos, EUR -76 954 -46 821
Henkilöstö keskimäärin 1 1

Metgen Oy on työstänyt aktiivisesti teollisuusentsyymeihin liittyviä teollisia pilottejaan, mutta näistä ei ole vielä kertynyt myyntituloja tilikauden aikana.

EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto, EUR 7 500 45 090
Liikevoitto/tappio, EUR -1 910 734 1 289 088
Tilikauden tulos, EUR -1 914 990 -1 293 078
Henkilöstö keskimäärin 14 12

Nocart Oy:n sähköntuotanto- ja varastointijärjestelmä on kasvattanut voimakkaasti tarjouskantaansa kehittyvissä talouksissa. Liikevaihto kasvoi lähes yhteen miljoonaan euroon vuonna 2014. Yhtiö on toteuttanut ensimmäiset toimituksensa Nepaliin. Yhtiö on onnistunut integroitumaan valittujen, uudistuvaan energiaan keskittyvien teknologiayhtiöiden kanssa ja toimittaa nyt energian siirtämisessä tarvittavien laitteiden kokonaistoimituksia avaimet käteen -periaatteella.

EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto, EUR 922 771 352 766
Liikevoitto/tappio, EUR 31 639 10 021
Tilikauden tulos, EUR -2 215 631
Henkilöstö keskimäärin 5 4

One1 Oy jatkoi usean lämpöprojektin kehittämistä tilikaudella. Eräs yhtiön merkittävä projekti ei edennyt toteutusvaiheeseen arvioidulla tavalla, minkä vuoksi odotettu liikevaihdon kasvu lykkääntyy. One1 keskittyi rakentamaan tiivistä yhteistyötä energiayhtiöiden kanssa mahdollistaakseen lämpöhankkeiden suuren määrän tulevaisuudessa.

EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto, EUR 234 626 671 292
Liikevoitto/tappio, EUR -144 677 -27 698
Tilikauden tulos, EUR -145 734 -29 113
Henkilöstö keskimäärin 5 4

Oricane jatkoi yhteistyötään kansainvälisen verkkolaitetoimittajan kanssa tavoitteenaan allekirjoittaa toinen sopimus Silicon Valleyssa toimivan yhtiön kanssa vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

SEK 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto, SEK 1 425 776 813 424
Liikevoitto/tappio, SEK -2 145 287 -3 110 081
Tilikauden tulos, SEK -2 219 369 -3 175 966
Henkilöstö keskimäärin 2 2

Sansox Oy:n ilmastusratkaisu alentaa merkittävästi erilaisten vedenkäsittelylaitteistojen kustannuksia. Yhtiö toteutti pilottiprojekteja useilla teollisuusaloilla, muun muassa paperi- ja selluteollisuudessa, juomaveden tuotannossa, kalataloudessa, kasvihuoneissa ja jätteenkäsittelyssä.  Euroopan komission perustama Water supply and sanitation Technology platform (WssTP) palkitsi yhtiön ilmastuslaitteen Euroopan innovatiivisimpana tuotteena.

EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto, EUR 12 000 -
Liikevoitto/tappio, EUR -121 000 -76 245
Tilikauden tulos, EUR -125 000 -78 303
Henkilöstö keskimäärin 3 1

Sofi Filtration Oy sai Tekesiltä yhden miljoonan euron rahoituksen osana nuorten innovatiivisten yritysten kolmivaiheista projektia. Ensimmäinen vaihe sisältää teolliset pilottihankkeet Suomessa, Itävallassa ja Liettuassa.  Sofi Filtrationin uusia kansainvälisiä kohdemarkkinoita ovat Kanada ja Yhdysvallat. Uusien maantieteellisten alueiden lisäksi Sofi Filtration laajenee uuteen segmenttiin, sähköntuotantoon.

EUR 1-12/2014 1-12/2013
Liikevaihto, EUR 116 927 89 732
Liikevoitto/tappio, EUR -26 013 -110 099
Tilikauden tulos, EUR -46 893 -120 218
Henkilöstö keskimäärin 4 3

Tuloslaskelma: liikevaihto ja tuloskehitys

Liikevaihto Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 89 339 euroa (1-12/2013: 58 826 euroa). Vuonna 2014 liikevaihto tuli pääosin Vigo-ohjelman kiihdyttämöpalvelujen maksuista. Liikevaihdon kasvu johtui osakkuusyhtiöiden suuremmista toimeksiannoista. Kulut Kulut materiaaleista ja palveluista olivat vuonna 2014 yhteensä 7 683 euroa (11 245 euroa). Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat yhteensä 441 521 euroa (445 199 euroa). Liiketoiminnan muut kulut vuonna 2014 olivat yhteensä 239 644 euroa (204 643 euroa).  Liiketoiminnan muiden kulujen nousu johtui matkustuksen, kirjanpidon, taloudellisen neuvonannon, tilintarkastuksen sekä muiden listatun yhtiön toimintaan liittyvien kustannusten kasvusta. Poistot ja arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat vuonna 2014 yhteensä 93 719 euroa (27 283 euroa).  Poistojen kasvu selittyy pääosin pörssilistautumiseen liittyvistä kuluista, joita oli 445 tuhatta euroa. Kulut on aktivoitu taseeseen ja niiden osuus poistoista on 56 tuhatta euroa. Liikevoitto/tappio Yhtiön liiketulos vuonna 204 oli tappiollinen -693 228 euroa (-629 545 euroa). Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot olivat vuonna 2014 yhteensä 2 183 euroa (2 924 euroa) ja rahoituskulut yhteensä 117 217 euroa (339 904 euroa). Rahoituskuluihin sisältyi BT Wood Oy:stä tehty alaskirjaus. Tilikauden tulos Tilikauden tulos vuonna 2014 oli tappiollinen 828 262 euroa (-966 526 euroa).

Tase: rahoitus, sijoitukset ja muut investoinnit

Yhtiö on toteuttanut vuonna 2014 onnistuneen listautumisen NASDAQ OMX  First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiö keräsi osakeannilla 4 010 900 euroa ennen osakeannista aiheutuneita maksuja, palkkioita ja kuluja. Listautumisantiin liittyvät kulut, 455 tuhatta euroa, on aktivoitu taseeseen osaksi aineettomia hyödykkeitä viiden vuoden poistosuunnitelmalla. Osakeannin seurauksena yhtiö sai noin 470 uutta osakkeenomistajaa. Institutionaaliset sijoittajat merkitsivät osakkeista noin 57 % ja yksityissijoittajat noin 43 %. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi yhteensä 18 081 400 osakkeeseen. Hallitus päätti kaikkien yhtiön B-sarjan osakkeiden (yhteensä 6 060 784 kappaletta) muuntamisesta A-sarjan osakkeiksi vaihtosuhteella 1:1. Kerätty pääoma vahvisti olennaisesti Cleantech Investin taloudellista asemaa ja mahdollistaa liiketoiminnan kehittämisen strategian mukaisesti. Taseen kasvu johtuu yhtiön strategian mukaisten sijoitusten lisääntymisestä ja osakeantiin sisältyvien kulujen aktivoinnista. Osakkuusyhtiöihin tehtyjen investointien arvo taseessa oli 3 188 397 euroa. Investoinneista kolme suurinta kohdistuivat yhtiöihin Netcycler (swap.com), Savo-Solar ja Enersize. BT Wood Oy:n arvostukseen tehtiin 122 350 euron alaskirjaus.

Tehdyt sijoitukset

Swap.com: Cleantech Invest teki Swap.comiin (Netcycler Oy) 0,5 miljoonan euron lisäsijoituksen, jonka jälkeen Cleantech Investin omistusosuus yhtiössä kasvoi 6,1 prosenttiin sisältäen sekä suoran sijoituksen että sijoituksen Clean Future Fund Ky:n kautta. Savo-Solar Oy: Cleantech Invest teki pääomasijoituksen investointikierroksella, jossa Savo-Solar keräsi rahoitusta ja vientitukea yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Sijoituksen jälkeen Cleantech Investin efektiivinen kokonaisomistus laski 24,3 prosentista 20,7 prosenttiin sisältäen sekä suoran sijoituksen että sijoituksen Clean Future Fund Ky:n kautta. Enersize Oy: Cleantech Invest myönsi Enersizelle 313 tuhannen euron lainan. Nuuka Solutions Oy: Cleantech Invest myönsi pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan. Muunnettaessa laina pääomaksi Cleantech Investin omistusosuus nousee vähintään 31,7 prosenttiin ja enintään 40,0 prosentiin. Tilikauden päättyessä Cleantech Investin omistus oli 32,6 prosenttia. Oricane AB: Cleantech Invest teki pääomasijoituksen osana sijoituskierrosta, jossa pääsijoittajana oli ruotsalainen Norlandsfonden. Sijoituksen seurauksena Cleantech Investin omistusosuus nousi 11,0 prosentista 13,6 prosenttiin. Omistusosuutta kasvatettiin lisäsijoituksella, jolloin Cleantech Investin omistusosuus kasvoi 21,2 prosenttiin. Lumeron Oy: Cleantech Invest teki 100 000 euron vaihtovelkakirjalainasijoituksen, jolla sen omistusosuus pysyi 14,3 prosentissa. Sofi Filtration Oy: Cleantech Invest teki pääomasijoituksen, jolla sen omistusosuus nousi 13,7 prosentista 22,0 prosenttiin. Aurelia Turbines Oy: Cleantech Invest teki pääomasijoituksen, jolla se sai 3,6 prosentin omistusosuuden. Nocart: Cleantech Invest kasvatti omistustaan yhtiön pääomistajan ja toimitusjohtajan Vesa Korhosen kanssa tehdyllä osakevaihdolla, jonka jälkeen Cleantech Investin omistusosuus nousi noin 15,5 prosenttiin. Osakevaihtoon liittyen Cleantech Invest järjesti suunnatun osakeannin, jossa Vesa Korhoselle tarjottiin yhteensä 92 307 kappaletta uusia A-sarjan osakkeita. Merkintähinta oli 0,65 euroa osakkeelta eli saman verran kuin Cleantech Investin listautumisannissa. Merkintähinta maksettiin antamalla Cleantech Investille yhteensä 567 kappaletta Nocartin A-sarjan osakkeita. Nämä osakkeet edustivat noin 5,0 prosenttia Nocart Oy:n kaikista osakkeista. Sansox Oy: Cleantech Invest teki kahdessa erässä pääomasijoituksen ja 31.12.2014 Cleantech Investin omistusosuus yhtiössä oli 10 prosenttia.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiön toimitusjohtajana toimi vuonna 2014 Feodor Aminoff. Yhtiön palveluksessa on toimitusjohtajan lisäksi kolme henkilöä, Tarja Teppo, Lassi Noponen ja Timo Linnainmaa, jotka yhdessä muodostavat yhtiön johdon ja johtoryhmän. Tilikauden alussa yhtiön hallituksen muodostivat Lassi Noponen (pj), Tarja Teppo, Timo Linnainmaa ja Sami Mykkänen. Yhtiön hallitukseen nimitettiin 19.3.2014 uusina jäseninä Jan Forsbom ja Alexander Lidgren. Samana päivänä Sami Mykkänen ja Timo Linnainmaa jäivät pois hallituksesta. 19.3.2014 alkaen yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Lassi Noponen (pj), Tarja Teppo, Jan Forsbom ja Alexander Lidgren. Tilikauden päättyessä Forsbom ja Lidgren olivat yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä. Tilikauden päättymisen jälkeen Alexander Lidgren nimitettiin Cleantech Invest Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi 16.1.2015 alkaen, jonka jälkeen hän ei enää ole yhtiöstä riippumaton hallituksen jäsen.

Riskit ja epävarmuustekijät

Cleantech Invest Oyj:n liiketoimintaympäristöön kohdistuvat riskit liittyvät yleisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden viimeaikaiseen epävarmuuteen. Cleantech Investin osakkuusyhtiöt ovat startup-yrityksiä ja niiden liiketoimintaan sekä niihin tehtyihin sijoituksiin liittyy merkittävää riskiä. Ei ole varmaa, että Cleantech Invest pystyy myymään omistusosuutensa osakkuusyhtiöissä kannattavalla tavalla tai että myynti on mahdollista suunnitellussa aikataulussa yhtiön strategian mukaisesti. Johtuen Cleantech Investin liiketoiminnan luonteesta onnistuminen osakkuusyhtiöiden rahoituksen keräämisessä on olennaisen tärkeää. Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu yksityiskohtaisesti 2.5.2014 päivätyssä listautumisesitteessä, joka on saatavilla suomenkielisenä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta http://frantic.s3.amazonaws.com/cleantechinvest/2014/05/Cleantech-Invest-Oyj_listautumisesite.pdf. Listautumisesitteen päivämäärän jälkeen riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Cleantech Investin taloudellinen asema on kuitenkin parantunut yhtiön järjestettyä onnistuneen osakeannin First North -listalle listautumisen yhteydessä. Tiettyjen osakkuusyhtiöiden näkymät ovat parantuneet, koska ne ovat onnistuneet keräämään rahoitusta ja saamaan uusia asiakkaita, jolloin liikevaihtoon kohdistuva riski pienenee. Toisaalta jotkin osakkuusyhtiöt eivät ole saavuttaneet rahoitukseen tai asiakkuuksiin liittyviä tavoitteitaan, ja on huomattava, että useiden yhtiöiden kohdalla kasvupotentiaalin saavuttaminen on riippuvainen puolen vuoden sisällä toteuttavien rahoituskierrosten onnistumisesta.

Näkymät vuodelle 2015

Useiden osakkuusyhtiöiden markkinat kasvavat kiihtyvällä vauhdilla samoin kuin niillä toimivien kasvuyhtiöiden rahoitus- ja konsolidointimahdollisuudet.  Tämä yleinen trendi hyödyttää Cleantech Investin liiketoimintaympäristöä ja lisää yhtiön liiketoiminnan arvoa. Näin ollen yleisen markkinakehityksen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti Cleantech Investin osakkuusyhtiöiden näkymiin vuonna 2015. Kolme osakkuusyhtiötä on kasvattanut liikevaihtoaan miljoonan euron tasolle ja oletuksena on, että niiden kasvuluvut pysyvät kaksinumeroisina vuonna 2015. Arvioimme myös, että vähintään yksi osakkuusyhtiöistä saavuttaa yhden miljoonan euron tason vuoden 2015 aikana. Osa sijoitusyhteisöstä mieltää Cleantech-toimialan maineen huonoksi johtuen siitä, että alan yhtiöt saavat tyypillisesti erilaisia tukia toimintaansa, ne tarvitsevat paljon pääomia uuden energiasukupolven teknologioihin ja alalla on pulaa menestystarinoista. Kuitenkin useimmat Cleantech Investin osakkuusyhtiöt ovat itse asiassa hyvin pääomakeveitä ja toimivat kasvavilla markkinoilla ilman tarvetta tukiaisiin. Haaste ja mahdollisuus piilee siinä, miten onnistumme kommunikoimaan yhtiöiden ominaispiirteistä cleantech-toimialalla.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2014 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin osakeyhtiölain 5:3 §:n asioiden lisäksi yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään, osakepääoman korottaminen rahastokorotuksella, yhtiömuodon muuttamien julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen, yhtiön osakkeiden listaaminen Helsingin Pörssin First North Finland -markkinapaikalle sekä hallituksen valtuutus päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osake

Yhtiöllä oli tilikauden alussa yhteensä 11 910 784 osaketta jakautuen 5 850 000 K-sarjan osakkeeseen, joista kukin tuottaa 20 ääntä yhtiökokouksessa, ja 6 060 784 äänivallattomaan B-sarjan osakkeeseen. Tilikaudella yhtiön A-sarjan osakkeet haettiin kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX First North Finland -markkinapaikalle. Listautumisen yhteydessä järjestetyssä osakeannissa merkittiin yhteensä 6 170 616 kpl uusia yhtiön A-sarjan osakkeita merkintähinnalla 0,65 euroa/osake, joista kukin tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Listautumisen yhteydessä myös kaikki 6 060 784 B-sarjan osaketta muunnettiin A-sarjan osakkeiksi vaihtosuhteella 1:1. K-sarjan osakkeita ei listattu. Kaupankäynti yhtiön A-sarjan osakkeilla alkoi 12.6.2014. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli listautumisannin jälkeen 18 081 400 jakautuen 5 850 000 K-sarjan osakkeeseen ja 12 231 400 A-sarjan osakkeeseen. Osakkeet on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasrekisteriin 28.4.2014 alkaen. Cleantech Invest Oyj:n hallitus on päättänyt pyynnöstä muuntaa 400 000 kappaletta K-sarjan osakkeita A-sarjan osakkeiksi. Muunnon jälkeen osakkeiden lukumäärät olivat 12 631 400 kpl A-sarjan osakkeita ja 5 450 000 kpl K-sarjan osakkeita. Kaupankäynti muunnetuilla A-sarjan osakkeilla alkoi 28.8.2014. Nocartin osakevaihtoon liittyen laskettiin liikkeeseen yhteensä 92 307 uutta A-sarjan osaketta, jotka merkittiin Cleantech Invest Oyj:n suunnatussa osakeannissa ja merkittiin kaupparekisteriin 29.12.2014. Uudet osakkeet edustavat noin 0,5 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Cleantech Invest Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä rekisteröinnin jälkeen on 18 173 707, joista 5 450 000 on K-sarjan osakkeita ja 12 723 707 A-sarjan osakkeita. Näin ollen tilikauden 2014 päättyessä yhtiöllä oli yhteensä 18 173 707 osaketta. Näistä 5 450 000 on K-sarjan osakkeita, joilla on yhtiökokouksessa 20 ääntä, ja 12 737 707 A-sarjan osakkeita, joilla kullakin on yhtiökokouksessa yksi ääni. Optioiden laimennusvaikutus huomioiden osakemäärä 31.12.2014 oli 20 617 643 jakautuen 8 293 936 K-sarjan osakkeeseen ja 12 323 707 A-sarjan osakkeeseen (31.12.2013: 14 354 720). Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä 31.12.2014 oli 15 380 877 (31.12.2013: 6 518 298). Optioiden laimennusvaikutus huomioiden osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä 31.12.2014 oli 17 824 813 (31.12.2013: 8 081 892). Cleantech Investin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 31.12.2014 yhteensä 4 629 591 yhtiön K-sarjan osaketta ja 2 443 936:en K-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta, kun otetaan huomioon kaikki osakkeet ja optiot, joita kyseiset henkilöt itse tai lähipiirinsä ja määräys- tai vaikutusvaltayhteisöjensä kautta omistivat. Lisäksi Alexander Lidgren, joka tilikauden päättyessä oli hallituksen jäsen, omisti 12 000 kappaletta A-sarjan osakkeita. Hallituksen jäsenten ja johtoryhmän omistamat osakkeet vastaavat noin 25,5 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista, 31.12.2014 kaupparekisteriin merkityistä osakkeista ja 76,1 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista. Cleantech Investillä oli 31.12.2014 päivätyn osakasrekisterin mukaan 732 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Cleantech Investin osakkeiden kokonaismäärä tilikauden päättyessä oli 12 723 707 ja markkina-arvo 31.12.2014 oli 4 835 009 euroa. Mikäli myös listaamattomat K-sarjan osakkeet otetaan huomioon, markkina-arvo oli 6 906 009 euroa. Osakkeen päätöskurssi 31.12.2014 oli 0,38 euroa. Tilikauden ylin kurssi oli 0,63 euroa, alin kurssi 0,36 euroa ja vaihdolla painotettu keskikurssi 0,43 euroa. A-sarjan osakkeella on FIM Pankki Oy:n kanssa tehty markkinatakaussopimus, joka täyttää NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -vaatimukset.

Optio-ohjelma

Tilikauden päättymisen jälkeen toimitusjohtaja Alexander Lidgrenille tarjottiin merkittäväksi yhteensä 244 393 optio-oikeutta yhtiön vuoden 2013 optio-ohjelmasta. Optiot oikeuttavat hänet merkitsemään yhteensä 244 393 K-sarjan osaketta. Yhtiö on hankkinut kyseiset optiot yhtiön nykyisiltä option haltijoilta käytettäväksi yhtiön uusien avainhenkilöiden kannustamiseen. Näin ollen optio-oikeuksien kokonaismäärä pysyy samana riippumatta Alexander Lidgrenille suunnatuista optio-oikeuksista. Näiden optio-oikeuksien merkintähinta on 0,0001 euroa osakkeelta.  Hallitus on päättänyt, että vuoden 2013 optio-ohjelman ehtojen lisäksi Lidgrenin oikeus merkitä osakkeita tapahtuu seuraavasti. 50 prosentilla optio-oikeuksia merkintäoikeus alkaa kun 90 päivän painotettu osakkeen keskikurssi on yli 0,5 euroa. 25 prosentilla optio-oikeuksia merkintäoikeus alkaa kun 90 päivän painotettu osakkeen keskikurssi on  yli 0,80 euroa ja 25 prosentilla optio-oikeuksia merkintäoikeus alkaa kun 90 päivän painotettu osakkeen keskikurssi on yli 1,00 euroa. Osakkeiden merkintäaika edellä mainituilla optio-oikeuksilla päättyy 31.12.2020.

Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Alexander "Bigge" Lidgren nimitettiin Cleantech Investin toimitusjohtajaksi 16.1.2015 alkaen. Lidgrenillä on yritystausta ja hän on käynnistänyt ja johtanut useita kasvuyrityksiä. Cleantech Invest laajensi toimintaansa seuraavan sukupolven energiahallintaan sijoittamalla ruotsalaiseen Watty-yhtiöön. Sijoitus oli osa laajempaa rahoituskierrosta, jossa Watty varmisti 10 miljoonan euron rahoituksen ratkaisunsa saamiseksi markkinoille. Sijoituskierroksen jälkeen Cleantech Invest omistaa hieman alle 1 prosentin Wattyn osakkeista. Investointi antaa Cleantech Investille jalansijaa kotitalouksien energiahallinnan kasvavilla markkinoilla. Cleantech Invest teki sijoituksen PlugSurfing GmbH-yhtiöön, jolloin sen omistusosuus oli 3,45 prosenttia. Koska PlugSurfing yhdistää monet suuret latauspisteiden ylläpitäjät samalle alustalle, sitä voidaan pitää Euroopan markkinajohtajana sähkötoimisten ajoneuvojen latauspisteiden paikantamisessa ja maksupalvelussa. Cleantech Investin osakkuusyhtiö Savo-Solar Oy järjesti tammikuussa 2015 listautumisannin ja hakee osakkeidensa listaamista NASDAQ OMX First North Sweden -markkinapaikalle.  Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla on suunniteltu alkavan 2.4.2015. Yhtiö keräsi listautumsannissa noin 4,1 miljoonaa euroa. Swap.com jatkoi voimakasta kasvuaan ja sen kuukausiliikevaihto kasvoi maaliskuussa 2015 yli 350 000 US-dollariin, mikä merkitsee 20 prosentin kasvua helmikuuhun 2015 verrattuna. FIM laati Cleantech Invest Oyj:stä ja sen osakkuusyhtiöistä yhtiöanayysin. Se on ensimmäinen riippumaton analyysi yhtiön listauduttua NASDAQ OMX First North -markkinapaikalle ja siinä esitetään Cleantech Investin osakkeesta kiinnostava tavoitehinta.

Yhtiökokous 2015 ja taloudellinen tiedottaminen

Tilinpäätös vuodelta 2014 sisältäen tilintarkastajan lausunnon julkaistaan tämän tiedotteen liitteenä ja se on saatavana myös yhtiön verkkosivuilla www.cleantechinvest.com. Varsinainen yhtiökokous pidetään 20.4.2015 Helsingissä. Kutsu yhtiökokoukseen julkaistaan 30.3.2015. Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei makseta ja että tilikauden 2014 tappio (-868 261,99 euroa) jätetään omaan pääomaan. Yhtiön puolivuotisraportti ajalta 1.1.-30.6.2015 julkaistaan 31.8.2015. Tilinpäätöstiedotteen laatimisperiaatteet Tilinpäätös on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tilinpäätöstiedotteen luvut on tilintarkastettu ja ne on pyöristetty tarkoista luvuista. Vuoden 2013 vertailuluvut on ilmoitettu sulkeissa, ellei muuta ole mainittu.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat

Omavaraisuusaste (%) Oma pääoma katsauskauden päättyessä x 100/ Taseen loppusumma
Osakkeiden lukumäärä (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, laimennettu (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakekohtainen tulos (euroa) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, laimennettu (euroa) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä

Taloudellinen informaatio (FAS)

Tuloslaskelma (1 000 euroa) 7-12 / 2014 7-12 / 2013 1-12/ 2014 1-12 / 2013
         
Liikevaihto 89 2 89 59
         
Materiaalit ja palvelut -7 -1 -7 -11
Henkilöstökulut -246 -233 -441 -446
Poistot ja arvonalentumiset -66 -14 -94 -27
Liiketoiminnan muut kulut -170 -107 -240 -205
         
Liikevoitto/tappio -400 -353 -693 -630
         
Rahoitustuotot 2 3 2 0
Rahoituskulut -177 -236 -177 -340
         
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -575 -586 -868 -967
         
Tilikauden tulos -575 -586 -868 -967
         
Osakekohtainen tulos -0.03 -0.05 -0.06 -0,15
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0.03 -0.04 -0.05 -0,12
Tase (1 000 euroa) 31.12.2014 31.12.2013
     
Vastaavaa    
     
Pysyvät vastaavat    
 Aineettomat hyödykkeet 513 160
 Aineelliset hyödykkeet 10 12
 Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 3 188 2 091
 Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 0 0
Pysyvät vastaavat yhteensä 3 711 2 263
     
Vaihtuvat vastaavat    
 Lainasaamiset 782 324
 Muut saamiset 49 16
 Siirtosaamiset 31 13
 Rahat ja pankkisaamiset 1 790 542
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 2 712 912
     
Vastaavaa yhteensä 6 423 3 175
     
Vastattavaa    
     
Oma pääoma    
 Osakepääoma 80 8
 SVOP-rahasto 8 087 4 088
 Edellisten tilikausien voitto/tappio -975 -8
 Tilikauden tulos -868 -967
Oma pääoma yhteensä 6 324 3 121
     
Vieras pääoma, lyhytaikainen    
 Ostovelat 29 10
 Muut velat 13 9
 Siirtovelat 58 35
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 99 54
     
Vastattavaa yhteensä 6 423 3 175
Rahoituslaskelma (1 000 euroa) 1-12 / 2014 1-12 / 2013

 Liiketoiminta  Katsaus-/tilikauden tulos-868-967Oikaisut271359Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos-570-186Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos4527   Liiketoiminnan rahavirta-1 122-767   Investoinnit  Investoinnit (aineelliset ja aineettomat)-445-185Investoinnit sijoituksiin-1 275-1 590Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä19-151Lainasaamiset muilta00   Investointien rahavirta-1 701-1 926   Rahoitus  Maksullinen osakeanti4 0713 375Lyhytaikaisten lainojen muutos0-173   Rahoituksen rahavirta4 0713 202   Rahavarojen muutos1 248509Rahavarat kauden alussa54233Rahavarat kauden lopussa1 790542   Laskelma oman pääoman muutoksista

(1 000 euroa) Osake-pääoma SVOP-rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Yhteensä
           
Oma pääoma 1.1.2014 8 4 088 -975 0 3 121
Osakeanti 0 4 011 0 0 4 011
Rahastosiirto 72 -72 0 0 0
Tilikauden tulos 0 0 0 -868 -868
Oma pääoma 31.12.2014 80 8 027 -975 -868 6 264
           
Oma pääoma 1.1.2013 8 0 -8 0 0
Osakeanti 0 4 088 0 0 4 088
Tilikauden tulos 0 0 0 -967 -967
Oma pääoma 31.12.2013  

8 4 088 -8 -967 3 121 Helsingissä 30.3.2015 CLEANTECH INVEST OYJ Hallitus LIITE Vuosikertomus 2014 Lisätietoja: Cleantech Invest Oyj, toimitusjohtaja Alexander Lidgren, puh. +46 73 660 1007, bigge@cleantechinvest.com Hyväksytty neuvonantaja Access Partners Oy, puhelin: +358 9 6829 500. Cleantech Invest lyhyesti Cleantech Invest keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöiden vähemmistöomistuksia ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. www.cleantechinvest.com.

 

Cleantech Invest Oyj Vuosikertomus 2014