CLEANTECH INVEST SELVITTÄÄ LISTAUTUMISTA NASDAQ OMX FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

Uutiset

24.04.2014 07:00:00 CET

CLEANTECH INVEST SELVITTÄÄ LISTAUTUMISTA NASDAQ OMX FIRST NORTH FINLAND -MARKKINAPAIKALLE

Puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön keskittyvä sijoitus- ja kehitysyhtiö Cleantech Invest Oyj selvittää yhtiön osakkeen listausmahdollisuuksia Nasdaq OMX First North Finland -markkinapaikalle. Mahdollinen listautuminen toteutettaisiin vuoden 2014 aikana.

Cleantech Invest Oyj harkitsee osakeannin toteuttamista mahdollisen listautumisen yhteydessä. Osakeannilla Cleantech Invest Oyj hakisi pääomaa muun muassa nykyisten osakkuusyhtiöiden rahoittamiseen ja uusiin sijoituksiin cleantech-alan yrityksiin. Listautumisella saataisiin yhtiön osakkeille markkinapaikka ja tehokas hinnoittelu, mikä mahdollistaisi yhtiön osakkeiden käyttämisen maksuvälineenä yrityskauppatilanteissa.

”Tavoitteenamme on luoda listautumisella kanava, jonka kautta kaikilla sijoittajilla on mahdollisuus tulla mukaan rahoittamaan cleantech-toimialan kasvuyrityksiä. Pörssissä ei tällä hetkellä juurikaan ole cleantech-yhtiöitä. Meitä kohtaan on jo osoitettu kiinnostusta sekä sijoittajien että teollisten toimijoiden taholta,” toteaa Cleantech Invest Oyj:n toimitusjohtaja Feodor Aminoff.

Cleantech Invest hakee kasvua ja asemaa toimialan tunnetuimpana pohjoismaisena toimijana, joka sijoittaa kansainvälisen kasvupotentiaalin omaaviin, alan edistyksellisintä teknologiaosaamista edustaviin yhtiöihin. Cleantech Investin nykyisillä osakkuusyhtiöillä on hallussaan teknologioita, joilla voidaan parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta sekä teollisuudessa, kiinteistöissä että kotitalouksissa.

”Missionamme on synnyttää uusia kannattavasti kasvavia yrityksiä. Olemme mukana niissä epäjatkuvuuskohdissa, joissa merkittävät markkinamuutokset avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteenamme on puhtaampi ja energiataloudellisempi tulevaisuus, jossa pienemmillä resursseilla saadaan aikaiseksi enemmän”, jatkaa Aminoff.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja
Feodor Aminoff
Cleantech Invest Oyj
Puhelin: 0400 449 096
Sähköposti: feodor.aminoff@cleantechinvest.com
www.cleantechinvest.com

Cleantech Invest Oyj lyhyesti
Cleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöitä ja se etsii aktiivisesti uusia kohdeyrityksiä. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin kasvuyrityksiin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoitusten kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös Työ- ja elinkeinoministeriön nimeämä Vigo-yrityskiihdyttämö.

www.cleantechinvest.com.