Cleantech Invest sijoittaa hajautettuun energiatuotantoon

Uutiset

Cleantech Invest on sopinut pääomasijoituksesta pienvoimalaitosten sähköntuotantoratkaisuihin erikoistuneeseen Nocartiin. Yhtiön kehittämä sähköntuotantoyksikkö muuttaa useista erilaisista uusiutuvista energialähteistä saatavan energian laadukkaaksi kuluttajasähköksi. Cleantech Investin sijoitussalkussa on teknologioita, joiden avulla saavutetaan merkittäviä energia- ja materiaalisäästöjä ja siksi sijoitus Nocartiin sopii erinomaisesti Cleantech Investin sijoitusstrategiaan. "Kaikki ratkaisut, joilla voidaan lisätä energiatuotantoa uusiutuvilla energialähteillä ovat suuren mielenkiinnon kohteena. Uskomme, että erityisesti pienten paikallisten energiatuotannon yksiköiden merkitys tulee kasvamaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tuomme pääoman lisäksi Nocartiin cleantech-alan kansainvälistä osaamista ja yli vuosikymmenen aikana luotuja verkostoja. Olemme pitkäaikainen omistaja ja tavoitteenamme on kehittää sijoituskohteitamme, myös Nocartia, omien alojensa johtaviksi kansainvälisiksi toimijoiksi", sanoo Cleantech Investin hallituksen puheenjohtaja Lassi Noponen. "Cleantech Investin sijoitus on meille tärkeä sekä taloudellisesti että liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta nyt, kun lähdemme tavoittelemaan voimakasta kasvua. Kasvu vaatii pääoman lisäksi kansainvälisiä verkostoja ja alan osaamista, toteaa Nocart Oy:n toimitusjohtaja Vesa Korhonen. Nocartin ydinosaamista on pienvoimaloiden sähköntuotantoratkaisuiden kehittäminen ja valmistaminen. Nocartin kehittämässä ratkaisussa hyödynnetään kehittyneen tehoelektroniikan ominaisuuksia tavalla, joka mahdollistaa minkä tahansa energialähteen käytön hyötysuhteeltaan tehokkaalla tavalla. Nocartin ratkaisu voi hyödyntää kaikkia keskeisiä uusiutuvia energiamuotoja; aurinkoenergiaa, tuulivoimaa, maalämpöä, bioenergiaa ja vesivoimaa. Näillä on erityisen suuri merkitys alueilla, joissa valtakunnallisen sähköverkon saatavuus tai toimintavarmuus ovat haasteita. Lisätietoja: www.nocart.fi Lassi Noponen, hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest puhelin: 040 501 5127 sähköposti: lassi.noponen@cleantechinvest.com