Cleantech Invest sijoittaa vedenpuhdistukseen

Uutiset

Cleantech Invest on tehnyt sijoituksen Sansox Oy:öön, joka on kehittänyt energiatehokkaan hapetusjärjestelmän veden happipitoisuuden säätelyyn. Vedenpuhdistuksessa hapetus on keskeisessä roolissa, jotta esimerkiksi metallien ja muiden kiinteiden aineiden saostusprosessit toimivat optimaalisesti. Sansoxin suoraan vesikiertoon liitettävällä hapetusjärjestelmällä voidaan osittain tai kokonaan korvata kalliit hapetusaltaat teollisuudessa. "Yhteiskuntamme perustarpeiden tyydyttäminen on aikamme suurin haaste. Puhdas ilma, ruoka, lämpö – niiden säästäminen, tuottaminen ja jakaminen on ratkottava uusilla entistä tehokkaammilla keinoilla ja uudenlaisella ajattelulla. Meidän on kyettävä saamaan aikaiseksi entistä enemmän entistä pienemmillä resursseilla. Kasvatamme kannattavia ja kilpailukykyisiä yrityksiä ratkaisemaan globaaleja ympäristöongelmia. Sijoituksemme Sansoxiin sopii erinomaisesti sijoitusstrategiaamme", toteaa Cleantech Investin toimitusjohtaja Feodor Aminoff. "Uskomme, että luonnonvarojen tehokkaampi käyttö on välttämättömyys. Autamme teknologioillamme perinteistä suurteollisuutta uudistumaan ja vastaamaan kestävän kehityksen mukanaan tuomiin haasteisiin. Kiinnostavimmat puhtaat teknologiat ratkaisevat globaaleja ongelmia ja voivat parantaa miljardien ihmisten elämää", jatkaa Feodor Aminoff. Sansox Oy:n kehittämälle energiatehokkaalle hapetusjärjestelmälle on myönnetty kaksi patenttia. Järjestelmään liittyvä perustutkimus on tehty Oulun yliopistossa. Investointi Sansoxin tuotteeseen on asiakkaalle vai murto-osa hapetusaltaan hinnasta, mutta sillä saavutetaan samat hyödyt ja kulutetaan vähemmän energiaa.