Cleantech Invest tehnyt lisäsijoituksia Nuukaan, Oricaneen ja Savo-Solariin

Uutiset

01.07.2014 07:30:00 CET

Cleantech Invest tehnyt lisäsijoituksia Nuukaan, Oricaneen ja Savo-Solariin

Cleantech Invest Oyj Yhtiötiedote 1.7.2014 kello 08:30

Cleantech Invest tehnyt lisäsijoituksia Nuukaan, Oricaneen ja Savo-Solariin

  • Nuuka Solutions Oy: Cleantech Invest on myöntänyt pääomalainan, jonka seurauksena Cleantech Investin 30,0 % nykyomistus nousee vähintään 31,7 %:iin ja enintään 40,0 %:iin tammikuun 2015 loppuun mennessä.
  • Oricane AB: Cleantech Invest on tehnyt pääomasijoituksen, jolla Cleantech Investin omistusosuus nousee 11,0 %:sta 13,6 %:iin.
  • Savo-Solar Oy: Cleantech Invest on tehnyt 150 000 € sijoituksen osana rahoitusjärjestelyä, jossa Savo-Solar on saanut rahoitusta ja vientikaupan vakuuslimiittiä yhteensä yli puolitoista miljoonaa euroa.

Nuuka Solutions Oy

Nuuka Solutions kehittää kiinteistöalalle energiatehokkuuden parantamiseen ja kestävän kehityksen seurantaan liittyviä ohjelmistoja ja järjestelmiä. Nuuka on Nuuka Solutionsin kehittämä SaaS-palveluna toimitettava energiainformaatiojärjestelmä kiinteistösijoittajille, kiinteistöjen käyttäjäomistajille ja energia-asiantuntijoille. Yhtiön tulovirta muodostuu kertamaksuina toimituksen yhteydessä syntyvistä integraatio- ja käyttöönottopalveluista ja kuukausittaisesta SaaS-palvelumaksusta. Nuuka Solutions Oy on solminut sopimuksen kestävän kehityksen raportointipalvelun toimittamisesta Skandinavian ja Baltian alueella toimivalle kiinteistörahastolle. Toimitukseen sisältyy energiankulutustietojen tiedonkeruun, kestävän kehityksen tunnuslukujen automaattisen laskennan sekä raportoinnin toteuttaminen. Toteutettava palvelu noudattaa kiinteistöalan kansainvälisiä kestävän kehityksen raportointiaineistojen vaatimuksia, joita mm. GRESB ja GRI ohjeistavat. Palvelu otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana. ”Olemme tyytyväisiä päästessämme toteuttamaan palvelua uudelle merkittävälle asiakkaalle ja tuomaan lisäarvoa heidän kiinteistökehittämiseensä. Asiakas hyötyy kun rutiininomaiset ja virhealttiit tehtävät tiedonkeruussa ja laskennoissa automatisoidaan ja tietojen tarkkuus paranee. Lisäksi automaattinen tiedonkeruu tuo tiedot ajallaan käyttöön.  Automaattinen tiedonkeruu on merkittävä tekijä kiinteistöjen energia- ja ekotehokkuuden kehittämisessä ja sen uskottavassa osoittamisessa”, Nuuka Solutions Oy:n toimitusjohtaja Mikko Maja kertoo.

Oricane AB

Oricane AB on Cleantech Invest Oyj:n (”Cleantech Invest”) ensimmäinen osakkuusyhtiö Ruotsissa. Oricanen mukaan yhtiö on ainoa riippumaton algoritmipohjaisten ratkaisujen toimittaja Internet-liikenteen luokittelun ja välityksen nopeuttamiseen. Oricanella on hallussaan ainutlaatuista osaamista ja laajalti patentoitua teknologiaa joka tarjoaa merkittäviä energiansäästömahdollisuuksia ICT-toimialalle, jossa energian kulutus kasvaa nopeasti. Oricane on vuodesta 2009 tehnyt yhteistyötä johtavan tietoliikennejärjestelmätoimittajan kanssa ja rojaltisopimuksella kehittänyt yksilöityjä luokittelualgoritmejä sekä suunnitellut parannuksia heidän uusien korkean suorituskyvyn tietoliikennesuorittimille. Oricane on käynnistänyt kuluvana vuonna yhteistyön erään toisen kansainvälisen Internet-teknologiayhtiön kanssa toimittaakseen kattavia verkkohakuratkaisuita, joilla vastataan seuraavan sukupolven laitteiden suoritustarpeisiin. Kyseisen Internet-teknologiayhtiön mukaan Oricanen energiatehokas algoritmipohjainen hakumoottori skaalautuu erittäin isojen reititystaulukoiden prosessointiin, joita tarvitaan mm uutta IPv6-protokollaa varten. Prosessointinopeus on jopa 400 gigabittiä sekunnissa, joka vastaa noin 10 000 mobiililaajakaistakäyttäjän samanaikaista tietoliikennettä. Tähän Oricanen teknologia pystyy murto-osan energiakulutuksella perinteisiin teknologioihin verrattuna.

Savo-Solar Oy

Savo-Solar on kehittänyt markkinoiden tehokkaimman aurinkolämpökeräimen, jonka energiatuotanto on 20 % kilpailijoita parempi. Aurinkolämpö on moninkertaisesti tehokkaampaa kuin aurinkosähkö, ja se on jo nyt monissa kohteissa kilpailukykyistä perinteisen lämmöntuotannon kanssa. Savo-Solarin  keräimiä käytetään jo Suomessa ja Euroopassa sadoissa kohteissa tuottamassa puhdasta aurinkolämpöenergiaa.  Savo-Solar keskittyy strategiansa mukaisesti aurinkolämpöjärjestelmätoimituksiin isoihin kohteisiin, kuten aurinkokaukolämpökenttiin, teollisuuden prosessilämmön tuotantoon sekä isojen kiinteistöjen energiaremontteihin, erityisesti Tanskassa, Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä. Yksi tärkeimmistä markkinoista, johon Savo-Solar on panostanut, on Tanska. Maaliskuussa Savo-Solar on perustanut Tanskaan tytäryhtiön Savosolar ApS:n, jossa työskentelee nyt kolme työntekijää myynnissä ja projektien toteutuksessa. Savo-Solar on otettu vastaan innostuneesti Tanskan markkinoilla, joka on tällä hetkellä käytännössä yhden toimijan hallussa. Yhden Tanskan johtavan aurinkokaukolämpöjärjestelmien suunnittelutoimiston mukaan Savo-Solarilla on hyvät tuotteet ja uskottava konsepti, jota tullaan edelleen arvioimaan heidän asiakkaittensa tulevien projektien tarjouskyselyissä. Tanskassa Savo-Solar on edennyt nopeasti myös PVT-absorbereiden myynnissä (PVT on paneeli, joka tuottaa sekä aurinkosähköä että -lämpöä). Yhteistyökumppanin tekemien testien tulokset osoittavat, että Savo-Solarin tuote parantaa ylivoimaisesti PVT-paneeleiden tehokkuutta. Yhteistyökumppanille on jo toimitettu useita eriä. Cleantech Invest Oyj

Lisätietoja:

Cleantech Invest Oyj, toimitusjohtaja Feodor Aminoff, puh. +358 400 449 096, feodor.aminoff@cleantechinvest.com. Hyväksytty Neuvonantaja, Access Partners Oy, puhelin: +358 9 6829 500.

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöitä ja se etsii aktiivisesti uusia kohdeyrityksiä. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen yhtiöihin ja kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoitusten kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. www.cleantechinvest.com.