0.33 €
-5.44%

OMX HELSINKI FIRST NORTH

9 754 439.6 €

Market capitalization of listed a shares,
(excluding non-listed k shares and outstanding options).

Ökande intäkter med sparade naturresurser

Vi agerar på marknader som genomgår en revolution på grund ökad konkurrens om resurser, överbelastad infrastruktur, socioekonomiska förändringar och minskande kostnader för nyckelteknik.

Våra företag ska ha stort genomslag på marknaden, vara skalbara och ha en kapitaleffektiv affärsmodell. Vi är med dem i resan mot framgång och försöker hjälpa till att accelerera deras utveckling. Som aktieägare följer du också med oss.

En tillväxtportfölj med riskspridning

Vårt mål är att bygga lönsamma och konkurrenskraftiga företag för effektivt utnyttjande av naturresurser och som löser globala utmaningar.

Vi investerar tidigt, men då vi har varit verksamma i flera år består vår portfölj nu av företag i olika utvecklingsfaser. Vissa av dem har redan intäkter på flera miljoner euro och växer explosionsartat, medan andra är på väg att förbereda sin marknadslansering. Företagen är geografiskt utspridda och finns i olika marknadssegment, något som ytterligare sprider risken.

Ett starkt team med kompletterande bakgrunder

Vi har framgångsrikt byggt företag både som entreprenörer och investerare i över 10 år. Vi har tagit in finansiering på totalt cirka 180 miljoner kronor samt framgångsrikt genomfört både bolagsinvesteringar och försäljning av egna företag. Utöver det har vi hjälpt Finlands största institutionella investerare att satsa över 100 miljoner euro i cleantechbranschen.

Teamets har blandad bakgrund och är utbildade i juridik, marknadsföring, teknologi och miljövetenskap, en av oss är till och med en doktor i tillväxtfinansiering…

Nyheter & Pressreleaser

Vi kommunicerar aktivt och öppet med våra intressenter. Vårt mål är att alltid ge en sanningsenlig bild av företagets verksamhet, omvärlden, våra strategier, mål och finansiella resultat.

Med pressmeddelanden och vårt nyhetsbrev strävar vi efter att ge en kontinuerligt uppdaterad lägesbild våra rapporter.