Bolagsstämmor


2019

Loudspring Plc Bolagsstämma hölls fredagen den 26 April 2019 klockan 10.00 (EEST) på Radisson Blue Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki, Finland. Mottagandet av personer som har anmält sig till mötet och fördelningen av röstbiljetter började kl. 9.30 (EET). Kallelsen till årsstämman finns här. Bokslutskommuniké som publicerades den 29.3.2019 kan hittas här.

Mötesdokument:

Bolagsstämmoprotokoll 2019 (på finska)

Bilaga 1:  Årsredovisning 2018 (på finska)

Bilaga 2: Revisorsutlåtande (inofficiell översättning på engelska)

Bilaga 3: VD:ns presentation

 

2018

Loudspring Plc Bolagsstämma kommer att hållas Fredagen den 20 April 2018 klockan 10.00 a.m. (EET) Radisson Blue Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki, Finland. Mottagandet av personer som har anmält sig till mötet och fördelningen av röstbiljetter börjar kl. 9.30 (EET). Kallelsen till årsstämman finns här.

Bokslutskommuniké som publicerades den 28.3.2018 kan hittas här.

Mötesdokument:

Appendix 1:  Årsredovisning 2017

Appendix 2: Revisorsutlåtande

2017

Extra Bolagsstämma avhölls Onsdagen, 29 November 2017 klockan 17.00 (EET) på G Live Lab, Helsingfors, Finland. Ladda ner bolagsstämmoprotokollet här.

 

Cleantech Invest Plc Bolagsstämma kommer att hållas Fredagen den 21 April 2017 klockan 10.00 a.m. (EET) på Radisson Blue Seaside, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki, Finland. Mottagning för de som registrerat sig och utdelning av röstsedlar startar 9.30 a.m. (EET). Inbjudan hittar ni här. Bokslutskommunike publicerad den 31.3.2017 hittar ni här.

Mötesdokument:

Minutes of the AGM 21.4.2017

Appendix 1: Summons to the meeting

Appendix 2: List of attendance and votes

Appendix 3: CEO review

Appendix 4: Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2016 (icke signerad version, men med balans och resultaträkning på Engelska) 

Appendix 5: Revisorsutlåtande

 

2016

Cleantech Invest Plc Bolagsstämma kommer att hållas Onsdagen den 20 April 2016 klockan 10.00 a.m. (EET) på Sokos Hotel Pasila, Maistraatinpolku 3, 00240 Helsinki, Finland. Mottagning för de som registrerat sig och utdelning av röstsedlar startar 9.30 a.m. (EET). Inbjudan hittar ni här. Bokslutskommunike publicerad den 31.3.2016 hittar ni här.

Mötesdokument:

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015 (icke signerad version, men med balans och resultaträkning på Engelska) 

Revisorsutlåtande

Extra Bolagsstämma avhölls Onsdagen, 9 Mars 2016 10.00 a.m. (EET) på Sokos Hotel Pasila, Helsinki, Finland. Ladda ner bolagsstämmoprotokollet här.

2015

Cleantech Invest Oy:s bolagstämma hölls den 20 april 2015 i Helsingfors.

Mötesdokument: