Insiders

Uppdaterad 28.05.2019

Loudspring Plc har totalt 24,168,498  aktier, var av 4,398,424  är K-aktier och 19,770,074 är A-aktier. På bolagsstämman har A-aktier en röst var, medan K-aktier har 20 röster var. Utöver dessa aktier finns det optioner för teckning av 2,199,543K-aktier och optioner för teckning av 846,000 A-aktier. Med hänsyn till utspädning från optionsrätterna stiger antalet aktier till 27,214,041 stycken, fördelade som 6,597,967 K-aktier och 20,616,074 A-aktier.

Förändringar i ägarskapet sedan 28.5.2019 kan ses från bolagsmeddelanden (manager’s transactions) från http://loudspring.earth/news

Table updated 03.06.2019:

Board & Management K-shares A-shares K-options A-options
Jarkko-Joki Tokola ¹ 429 109  1 770 891 0 0
Lassi Noponen ² 1 250 204 144 453 659 863 190 000
Timo Linnainmaa 991 934 0 549 886 100 000
Matti Vuoria 0 200 000 0 10 000
James Penney 0 100 000 0 10 000
Johan Strömberg 0 39 662 0 0
Catharina Burch 0 0 0 0
Tiina Kähö 0 2 465 0 0

¹ Thorkel Investments Oy is a company where Jarkko Joki-Tokola exercises controlling power

² Prila Oy is a company where Lassi Noponen exercises controlling power