Insiders

Uppdaterad 05.04.2018

Loudspring Plc har totalt 24,074,105 aktier, var av 4,569,031 är K-aktier och 19,505,074 är A-aktier. På bolagsstämman har A-aktier en röst var, medan K-aktier har 20 röster var. Utöver dessa aktier finns det optioner för teckning av 2 293 936 K-aktier och optioner för teckning av 846,000 A-aktier. Med hänsyn till utspädning från optionsrätterna stiger antalet aktier till 27,214,041 stycken, fördelade som 6 862 967 K-aktier och 20,351,074 A-aktier.

Förändringar i ägarskapet sedan 3.7.2016 kan ses från företagsemissioner (ledande transaktioner) från http://loudspring.earth/news

Uppdaterad 3.7.2016:

Styrelse Aktier Teckningsoptioner Ändring sista månad ²
Lassi Noponen 1 461 323 K-aktier ¹ 659 863 -
James Penney - - -
Matti Vuoria 20 000 A-aktier - + 20 000
Thomas Bengtsson 463 144 A-, 10 000 K-aktier - -
Peter Carlsson - - -
Styrelsens totala ägande 1 954 467 K- och A-aktier 659 863 -

 

Ledningsgrupp Aktier Teckningsoptioner Ändring sista månad ³
Alexander Lidgren 5 000 K-aktier 244 393 -
Timo Linnainmaa 1 174 359 K-aktier 549 886  -
Tarja Teppo 1 274 359 K-aktier 549 886 -
Lassi Noponen 1 461 323 K-aktier 659 863 -
Ledningens totala ägande 3 915 041 K-aktier 2 004 028 -

¹ Prila Oy är ett företag där styrelseordförande Lassi Noponen har beslutsfattande makt

² Ändring sista tolv månader: +483 144 A-aktier, +20 000 K-aktier

³ Ändring sista tolv månader: -12 000 A-aktier, -85 000 K-aktier