Rapportering

 

 

Latest Report - Half-year review 2019 (Download PDF here)

Loudspring Plc kommer under 2019 att publicera följande finansiella rapporter: 

  • Bokslutskommunike för perioden 1 Januari - 31 December 2018, Fredag 29 Mars 2019 
  • Q1 Sammanfattning för perioden 1 Januari – 31 Mars 2019, Torsdag 25 April 2019 
  • Delårsrapport för perioden 1 Januari - 30 Juni 2019, Fredag 30 Augusti 2019. 
  • Q3 Sammanfattning för perioden 1 Juli – 31 September 2019, Torsdag 31 Oktober 2019 

Ordinarie bolagsstämma hölls Fredag den 26 April 2019. 

Senaste rapporterna