Största Aktieägare

Uppdaterad 05.04.2018

Bland de tio största aktieägarna finns Ruiyang Group och Thomas Bengtsson, vice styrelseordförande i Loudspring. Eftersom deras aktier är registrerade genom ombud syns de inte i förteckningen över de största aktieägarna. I båda fallen är ägandet under 5% och den exakta ägarandelen anges därför inte.

Loudspring Oy har totalt 24,074,105 aktier, var av 4 569 031 är K-aktier och 19 505 074 är A-aktier. På bolagsstämman har A-aktier en röst var, medan K-aktier har 20 röster var. Utöver dessa aktier finns det optioner för teckning av 2 293 936 K-aktier och optioner för teckning av 846 000 A-aktier. Med hänsyn till utspädning från optionsrätterna stiger antalet aktier till 27 214 041 stycken, fördelade som 6 862 967 K-aktier och 20 351 074 A-aktier.