VD:n har ordet

(from H1 Report 2018)

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS KOMMENTARER

Jag skriver dessa kommentarer för första gången inte bara som VD för Loudspring, men även som del av en helt ny ledning. Vi har lovat en ökad transparens i vår portfölj och har med tanke på detta gjort ändringar i denna rapport. Vår målsättning är att ge läsaren information i ett mer relevant ramverk för att hjälpa forma en omfattande bild av över hur Loudsprings bolag presterar, såväl som deras framtida utsikter. För att främja denna målsättning har vi börjat samarbeta med Inderes som har gjort en aktieanalys av Loudspring. Det här är också första gången Loudspring bereder finansiella mål för dotterbolag. Vi kommer att fortsätta utveckla vår rapportering under årens lopp. Jag litar på att dessa åtgärder kommer att betjäna aktieägare och investerare väl.

Det har varit ytterligare ett fartfyllt halvår för Loudspring. Loudspring har en diversifierad affärsportfölj och medan vissa bolag har stött på utmaningar i deras tillväxt, kan jag stolt säga att flera har åstadkommit goda resultat. Eagle Filters har förstärkt såväl sin organisation som dess globala fotspår. Vi förväntar oss att resultat från dessa investeringar uppenbarar sig inom kort. Nuuka Solutions har skrivit avtal med stora kunder i Europa och USA. Nuukas avtal med Helsingfors Stad är inte endast en stor milstolpe för Nuuka själv, men också för Helsingfors Stad med tanke på dess ambitioner att bli världens ledande stad i fråga om digitalisering. ResQ Club överskred 700 000 sålda portioner och har därmed fortsatt växa. Operationellt har företaget koncentrerat sig på lönsamhet och långsiktig tillväxt. I USA har Swap.com satt lönsamhet och effektivitet i fokus, vilket placerar teknologiutveckling i företagets hjärta för framtida möjligheter. Utvecklingen i majoriteten av våra bolag har alltså varit god och vi på Loudspring har jobbat hårt i vårt stöttande av våra närmaste innehav.

Att investera i nystartade företag är väldigt riskfyllt, vilket är varför Loudspring har byggt en diversifierad portfölj av företag. Tyvärr kommer inte alla nya företag att klara sig, men Loudspring ger tillgång till denna tillgångsklass med diversifierad risk. Över tid har så gott som alla av våra portföljföretag ställts inför utmaningar och motgångar, vissa har inte hängt med men de flesta har framträtt ur kampen starkare än tidigare. Nocart har på senare tid kämpat med väldigt svåra motgångar på grund av de väl kommunicerade dröjsmålen i företagets projekt i Afrika. Nocart är ett exempel på ett företag där risk och avkastningspotential går hand i hand. Nocart fortsätter att arbeta hårt med sina projekt och siktar på att säkerställa sitt behov av kapital. Nocart meddelade även nyligen om ett nytt stort projekt i Kenya.

Loudsprings mål är sparandet av naturresurser, vilket är en ytterst viktig uppgift. Vi kommer att fortsätta på denna väg och ser det som en unik och långsiktig affärsmöjlighet.