Lönsamhet genom energi- och resurseffektivisering

Vi hittar och använder resurser du inte visste fanns.
​Lär dig mer om oss! 

Online Secondhandvaruhus
ÄGARANDEL 9,3%

Swap.com är världens största online secondhandvaruhus för barn-, dam-,  mammakläder och andra varor.  Swap.com gör det enkelt, billigt och säkert för konsumenter att köpa, sälja och byta begagnade saker på Internet.

www.swap.com

Digitalisering av byggnader
ÄGARANDEL 45%

Nuuka Solutions samlar och bearbetar energi och automationsdata från fastigheter och möjliggör kostnadsbesparingar och effektiviserat hållbarhetsarbete. Systemet säljs som en molntjänst och kopplas enkelt till existerande fastighetssystem. Med hjälp av tjänsten uppnås energibesparingar på 10-30 %.

www.nuukasolutions.com

Effektivisering med enzymer
ÄGARANDEL 2,4%

Metgen tillverkar enzymer som ger betydliga kostnadsbesparingar inom pappers- och biobränsleindustrin. Metgens enzymer tillåter effektiv förbehandling av massabaserade råvaruflöden och avloppsvatten.

www.metgen.com

Gör överskott från restauranger tillgängligt
ÄGARANDEL 19,3%

ResQ Club develops and operates an innovative location-and-time-sensitive market platform that allows consumers to 'rescue' valuable, edible food from being wasted unnecessarily: they purchase portions via the app and retrieve the portions from the provider's venue. This way restaurants, bakeries, hotels, etc. can turn their servings surpluses into an opportunity to earn extra income and attract new clients.

WWW.RESQ-CLUB.COM

Världens mest effektiva småskaliga gasturbin
ÄGARANDEL 1,2%

Aurelia Turbines utvecklar en ny typ av högeffektiva småskaliga gasturbiner. Turbinernas effektivitet är högre än de marknadsdominerande förbränningsmotorerna, något som minskar kundernas kostnader för elproduktion avsevärt. Företagets produkt baserar sig på 30 år av forskning inom höghastighetsflöden.

www.aureliaturbines.com

Industriell energieffektivitet
ÄGARANDEL 35,6%

Enersize erbjuder energibesparingstjänster med fokus på industriella tryckluftssystem. Enersize har utvecklat ett mätnings- och datainsamlingssystem med hjälp av vilken industriell energiförbrukning av komprimerad luft kan reduceras upp till 30 %.

www.enersize.fi

Ett kostnadsgenombrott för mikrofilter
ÄGARANDEL 25,2%

Sofi Filtrations vattenfiltreringssystem löser problemet med kostnadseffektiv rening av mikropartiklar från stora vattenflöden. Sofi Filtration ersätter engångsfilter och flerstegsrening med självrenande enstegsfilter och klarar därför av att filtrera vatten till 10% av tidigare kostnad.

www.sofifiltration.com

Analys av energianvänding
ÄGARANDEL 3,2%

Watty gör det enkelt för familjer att minska sina energikostnader. Med en enda hårdvaruenhet och avancerade algoritmer identifierar Watty hur mycket energi varje apparat i ditt hem använder – och skapar sedan kundanpassade rekommendationer med smarta sätt för familjen att spara energi.

www.watty.se

Kostnadseffektiv syresättning av vatten
ÄGARANDEL 9,6%

SansOx har utvecklat en högpresterande och energisnål lösning för att optimera vattnets syrehalt i industriella och biologiska processer. Tekniken möjliggör snabbare syresättning än något annat befintligt system, och kan helt eller delvis ersätta flera olika stadier av reningsprocesser för avloppsvatten.

www.sansox.fi

Bättre prestanda för kraftverk
ÄGARANDEL 67.6%

Eagle Filters luftfiltreringslösningar ökar effektivitet och kapacitet hos kraftverk för naturgas. Företagets lösningar används runt omkring i Europa och Asien, och ger kraftproducenter årliga besparingar på flera miljoner euro för varje enskild gasturbin.

www.eaglefilters.fi

Ownership percentages are stated as per the latest half-year report, unless changes are released separately. For listed firms, we report our effective ownership which takes into account our full ownership via our associated firms. For unlisted firms, we report effective fully diluted ownership.