Loudspring strengthens its presence in Sweden

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring Oyj - Manager’s Transactions

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring Oyj - Manager’s transactions

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring Oyj - Manager’s Transactions

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring Oyj appoints Jarkko Joki-Tokola as new Managing Director and Matti Vuoria as Chairman of the Board

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Nuuka Solutions signs € 0,7 million funding from Loudspring

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Resolutions of Loudspring Plc’s Annual General Meeting

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Finland’s politicians should aim beyond borders for maximum climate change impact

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring Releases Impact Results for 2018

Press releaseLehdistötiedote

Read more

1Q 2019 Summary Loudspring Plc

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Correction: Notice to the Annual General Meeting of Loudspring Plc

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Notice to the Annual General Meeting of Loudspring Plc

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Correction: Financial statement bulletin for 1 January – 31 December 2018 (audited)

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Financial statement bulletin for 1 January – 31 December 2018 (audited)

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Swap.com appoints Jennifer Carr-Smith as new CEO

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring Releases Methodology and Literature Review for 2018 Impact Report

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Enersize receives project financing from Loudspring

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring Oyj - Managers’ Transactions

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring Oyj - Managers’ Transactions

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Eagle Filters receives 0,8 MEUR funding from Loudspring and enters into strategic alliance with Australian Baltec IES

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring Oyj - Managers’ Transactions

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Financial reporting of Loudspring Oyj in 2019

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring Abp:s finansiella rapportering 2019

Pressmeddelande

Läs mer

Beslut vid Loudspring Abp:s ordinarie bolagstämma

Pressmeddelande

Läs mer

Resolutions of Loudspring Plc’s Extraordinary General Meeting

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Swap.com Appoints New Board Members, Names New Chairwoman

Press releaseLehdistötiedote
Ecommerce and Digital Industry Experts Jennifer Carr-Smith and Yona Shtern Appointed to Board of Directors. Jennifer Carr-Smith to Chair the Board.

Read more

Swap.com utser nya styrelsemedlemmar och styrelseordförande

Pressmeddelande
Experterna för e-handel och digital industri Jennifer Carr-Smith och Yona Shtern utses till styrelsemedlemmar. Jennifer Carr-Smith vald till styrelseordförande.

Läs mer

Enersize utser ny VD

Pressmeddelande

Läs mer

Enersize Appoints New CEO

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Erik Penser Bank AB blir Certified Adviser för Loudspring Abp

Pressmeddelande

Läs mer

Erik Penser Bank AB becomes Certified Adviser for Loudspring Oyj

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Kallelse till Loudspring Abp:s extra bolagsstämma

Pressmeddelande

Läs mer

Notice to the Extraordinary General Meeting of Loudspring Plc

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring Oyj - Managers’ Transactions

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring signerar avtal för 2,5 M€ konvertibelt skuldebrevslån med NEFCO

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring signed 2,5M€ convertible loan agreement with NEFCO

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudsprings portföljbolag Enersize genomför strategiskt förvärv inför europaexpansion och har i samband med detta ingått avtal om finansieringslösning

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring company Enersize makes strategic acquisition for European expansion and enters into an associated financing agreement

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Nocart Oy har satts i konkurs

Pressmeddelande

Läs mer

Nocart Oy set into bankruptcy

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring Abp ändrar sitt rapporteringsspråk

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring Plc changes its communication language

Company releaseYhtiötiedote

Read more

3Q 2018 Summary Loudspring  Plc Including Impairment of a Portfolio Company

Company releaseYhtiötiedote

Read more

3Q 2018 Sammanfattning Loudspring Abp inklusive värdeminskning av portföljbolag

Pressmeddelande

Läs mer

Nuuka Solutions öppnar dotterbolag i Sverige

Pressmeddelande

Läs mer

Nuuka Solutions opens subsidiary in Sweden

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Eagle Filters US inleder verksamhet

Pressmeddelande

Läs mer

Eagle Filters US Starts Operations

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Nocart offentliggör val av ny styrelse

Pressmeddelande

Läs mer

Nocart announces new board of directors

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring Oyj: Oyj: Halvårsrapport den 1 januari till den 30 juni 2018 (oreviderad)

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring: Half-year review 1 January to 30 June 2018 (unaudited)

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Enersize Releases Half Year Report 2018

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Inderes releases Loudspring Company Report

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Inderes har publicerat företagsanalys över Loudspring Abp

Pressmeddelande

Läs mer

Nuuka has signed a new agreement with a big Swedish supermarket chain to install their technology in a further +50 buildings.

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Nocart confirms 35 MW waste-to-energy plant deal in Kenya

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Nocarts 35 MW avfall-till-energi anläggningskontrakt i Kenya bekräftat

Pressmeddelande

Läs mer

Reviderad omsättning 2017 för kärninnehav av Loudspring Abp och uppdatering om Nocart

Pressmeddelande

Läs mer

Audited revenue 2017 for core holdings of Loudspring Plc and update on Nocart

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring increases ownership in Eagle Filters through an additional investment

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring utför tilläggsinvestering för ökad ägarandel i Eagle Filters

Pressmeddelande

Läs mer

Nuuka selected to implement energy and smart building management system for the City of Helsinki

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Nuuka har blivit utvalt att leverera smarta energihanteringssystem åt Helsingfors stad

Pressmeddelande

Läs mer

Eagle Filters Recruits New Head of Sales

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring signed contract for debt facilities with Nordea

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring undertecknade kreditavtal med Nordea

Pressmeddelande

Läs mer

Nuuka Solutions technology partner to OVG Real Estate on Unilever East Coast Campus.

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Eagle Filters awarded Excellent Gas Turbine Filtration Technology Innovation of the Year Award at the 5th China Gas Turbine Focus Conference

Press releaseLehdistötiedote
Loudspring company Eagle Filters has been recognized by gas turbine users and organizers of the 5th China Gas Turbine Focus Conference for their efficient in-take air filter technology at a ceremony in China.

Read more

Loudspring utnämningar

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring Appointments

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Inderes to provide market analysis of Loudspring Plc

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Inderes kommer att genomföra företagsanalys av Loudspring Abp

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring utser ny VD

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring appoints new CEO

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring släpper rapport om sin miljöpåverkan: 1 € av portföljbolagens intäkter = sparar 8 kg koldioxid och 0,8 m3 vatten

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring Releases Environmental Impact Report: 1€ portfolio company revenue = 8 kg of CO2 and 0.8 m3 of water saved

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Nordisk luftfiltreringsteknik minskar koldioxidutsläppen i New York City

Pressmeddelande

Läs mer

Loudsprings portföljbolag Enersize har tecknat vinstdelningsavtal med Beijing Foton Cummins

Pressmeddelande

Läs mer

1Q 2018 Summary Loudspring Plc (Swedish Re-release)

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring portfolio company Enersize signs revenue sharing agreement with Beijing Foton Cummins

Press releaseLehdistötiedote

Read more

BESLUT VID LOUDSPRING ABP:S ORDINARIE BOLAGSTÄMMA OCH STYRELSENS BESLUT

Pressmeddelande

Läs mer

RESOLUTIONS OF LOUDSPRING PLC’S ANNUAL GENERAL MEETING AND BOARD OF DIRECTORS

Company releaseYhtiötiedote

Read more

1Q 2018 Summary Loudspring Plc

Pressmeddelande

Läs mer

1Q 2018 Summary Loudspring Plc

Company releaseYhtiötiedote

Read more

FIM Bank has published new company analysis on Loudspring

Press releaseLehdistötiedote

Read more

FIM Bank har publicerat en ny analys av Loudspring aktie

Pressmeddelande

Läs mer

Finnish air filtration technology reducing carbon emissions for New York City.

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Ordförandebrev – april

Pressmeddelande

Läs mer

Letter from the Chairman Lassi Noponen - April

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Kallelse till Loudspring Abp:s bolagsstämma

Pressmeddelande

Läs mer

Notice to the Annual General Meeting of Loudspring Plc

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Bokslutskommunike 1 januari - 31 december 2017 (reviderad)

Pressmeddelande

Läs mer

Financial statement bulletin for 1 January – 31 December 2017 (audited)

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Updatering: Loudspring Rapporterings och Presentationskalender

Pressmeddelande

Läs mer

Update: Loudspring Communications and Event Schedule

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Fortum Charge & Drive köper 100% of Loudsprings portföljbolag PlugSurfing

Pressmeddelande

Läs mer

Fortum Charge & Drive acquires 100% of Loudspring portfolio company PlugSurfing

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Updatering rörande Loudsprings portföljbolag Nocart

Pressmeddelande

Läs mer

Update on Loudspring portfolio company Nocart Oy

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring company Enersize closes deal for energy efficiency project with Dürr Systems AG

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudsprings Enersize avtalar om energieffektiviseringsprojekt för Dürr Systems AG

Pressmeddelande

Läs mer

Corrections and Opportunities

Press releaseLehdistötiedote
[ Author’s Note] As Loudspring we have been working on a wider article over the past month which indicated our position on the status of the global economy, along with how we fit in. While the full article is still under development, given the events of the past 72 hours we have decided to release the first section of the article today. See below, and stay tuned on more to follow. Best, Antonio Gallizio US Director  Loudspring

Read more

Loudsprings Nuuka får ny större svensk kund inom kommersiella fastigheter.

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring company Nuuka announces large Swedish commercial real estate client.

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring - a Company Group Saving Natural Resources

Press releaseLehdistötiedote
By Loudspring Executive Chairman Lassi Noponen

Read more

Loudspring acquires majority of Eagle Filters to save energy for energy companies

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring förvärvar majoritetsandel i Eagle Filters för att spara energi för energibolag

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring Increases Focus on ResQ Club

Press releaseLehdistötiedote
Release from Lassi Noponen, CoB of Loudspring Plc

Read more

Loudspring leads financing round in portfolio company ResQ

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring leder investering i portföljolaget ResQ

Pressmeddelande

Läs mer

Finansiell kalender för Loudspring Plc 2018

Pressmeddelande

Läs mer

Financial reporting of Loudspring Plc in 2018

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring genomför en riktad nyemission om cirka 1,26 miljoner euro (cirka 12,5 miljoner svenska kronor)

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring carries out a directed share issue of approximately EUR 1.26 million (approximately SEK 12.5 million)

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring ökar ägande i Eagle Filters

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring increases ownership in Eagle Filters

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Cleantech Invest är nu Loudspring, tickerkoder ändrade

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest is now Loudspring, ticker codes changed

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Cleantech Invests portföljbolag Nocart erhåller 14MUSD order för 10MW solkraftverk i Kenya

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech invest portfolio company Nocart receives 14MUSD order for 10MW solar power plant in Kenya

Company releaseYhtiötiedote

Read more

BESLUT VID CLEANTECH INVEST ABP:S EXTRAORDINARIE BOLAGSTÄMMA

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspringportföljbolag Enersize tecknar i samarbete med Venergy nytt installationsavtal för polyesterfiberfabrik i Kina

Pressmeddelande

Läs mer

RESOLUTIONS OF CLEANTECH INVEST PLC.‘S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring portfolio company Enersize signs new agreement in cooperation with Venergy for polyester fibre plant in China

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Cleantech Invests portföljbolag Eagle Filter erhåller order från återkommande kund

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio firm Eagle Filters signs repeat order

Press releaseLehdistötiedote

Read more

Loudspring - strategiuppdatering, nästa steg och framtida utblick

Pressmeddelande

Läs mer

Loudspring - strategy update, next steps & outlook

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Loudspring - Beyond ‘Cleantech’ and ‘Investment’

Press releaseLehdistötiedote
Following the release of Cleantech Invest's (Loudspring) strategy update, Chairman of the Board LassI Noponen comments on the announced identity and elaborates on the strategic outlook below.

Read more

Kallelse till Cleantech Invest Abp:s extraordinarie bolagsstämma

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest blir Loudspring

Pressmeddelande

Läs mer

Notice to the Extraordinary General Meeting of Cleantech Invest Plc.

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Cleantech Invest becomes Loudspring

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Cleantech Invest genomför riktad nyemission för att ta tillvara på möjligheter

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest makes a directed share issue to capture opportunities

Company releaseYhtiötiedote

Read more

Q3 2017 Sammanfattning Cleantech Invest Plc

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest ökar sitt ägande i Nuuka till 48,1% genom byte av aktier

Pressmeddelande

Läs mer

Q3 2017 Summary Cleantech Invest Plc

Releases

Read more

Cleantech Invest increases its holding in Nuuka Solutions to 48,1% through a share swap

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Enersize avtalar om installation i Scanias Södertäljefabrik

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio firm Enersize closes deal for installation at Scania Södertälje plant

Releases

Read more

Cleantech Invest knyter till sig skidvärldsmästaren Matti Heikkinen som sin första varumärkesambassadör

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest signs World Champion skier Matti Heikkinen as its first Brand Ambassador

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Nuuka Solutions tecknar avtal med LähiTapiola Real Estate Management

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio firm Nuuka Solutions signs agreement with LähiTapiola Real Estate Management

Releases

Read more

FIM Bank har publicerat en ny analys av Cleantech Invest aktie

Pressmeddelande

Läs mer

FIM Bank has published new company analysis on Cleantech Invest

Releases

Read more

FIM Bank has published new company analysis on Cleantech Invest

Read more

FIM Bank har publicerat en ny analys av Cleantech Invest aktie

Läs mer

Cleantech Invest agrees on its first debt for future investments

Releases

Read more

Cleantech Invest tar in lånekapital

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest opens Stockholm Office

Releases

Read more

Cleantech Invest öppnar Stockholmskontor

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Oyj: Halvårsrapport den 1 januari till den 30 juni 2017 (oreviderad)

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest: Half-year review 1 January to 30 June 2017 (unaudited)

Releases

Read more

Cleantech Invest increases ownership in ResQ Club

Releases

Read more

Cleantech Invest ökar ägandet i ResQ Club

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest participates in underwriting Swap.com investment round

Releases

Read more

Cleantech Invest deltar i garantikonsortium för investering i Swap.com

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio firm Nuuka Solutions Lands in California

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Nuuka landar i Kalifornien

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize tecknar nytt installationsavtal inom kinesisk läkemedelsindustri

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio company Enersize signs installation agreement within Chinese pharmaceutical industry

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Enersize tecknar vinstdelningsavtal med ytterligare BOE-fabrik

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio company Enersize signs profit sharing agreement with additional BOE plant

Releases

Read more

Enersize IPO completed, first day of trading a success

Releases

Read more

Enersize genomför börsnotering, första handelsdagen en framgång

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Releases first ever Portfolio Impact Measurement

Releases

Read more

Cleantech Invest redovisar för första gången sin portföljs miljöpåverkan

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invests portföljbolag Nocart 200 MUSD har satt spaden i marken för Zambias solhybridkraftverk

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio company Nocart 200 MUSD solar hybrid power plant breaks ground in Zambia

Releases

Read more

Cleantech Invest portfolio company Enersize signs new installation agreement within Chinese chemical sector

Releases

Read more

Enersize tecknar nytt installationsavtal inom kinesisk kemiindustri

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest comments from Los Angeles on President Trump’s decision to withdraw US from the Paris Agreement

Releases

Read more

Cleantech Invest Oyj - Managers’ Transactions

Releases

Read more

Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize emission fulltecknad. Bolaget attraherar 2,9 MEUR för notering på Nasdaq Stockholm FN i mitten av juni

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio company Enersize attracts 2,9 MEUR in a fully subscribed share issue and lists on Nasdaq Stockholm First North in mid June

Releases

Read more

Cleantech Invest portfolio company ResQ Club aquires competitor and attracts funding from German investors

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag ResQ Club förvärvar konkurrent och attraherar finansiering från tyska investerare

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest överför avtal om likviditetsgaranti till Pareto Securities

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest transfers liquidity agreement to Pareto Securities

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Enersize offentliggör prospekt för nyemission samt notering på Nasdaq Stockholm First North

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio company Enersize publishes Prospectus regarding share issue and listing on Nasdaq Stockholm First North

Releases

Read more

Cleantech Invest sends The Sexy Truth event in Facebook live from Stockholm tomorrow

Releases

Read more

BESLUT VID CLEANTECH INVEST ABP:S ORDINARIE BOLAGSTÄMMA OCH STYRELSENS BESLUT

Pressmeddelande

Läs mer

RESOLUTIONS OF CLEANTECH INVEST PLC’S ANNUAL GENERAL MEETING AND BOARD OF DIRECTORS

Releases

Read more

1Q 2017 Sammanfattning Cleantech Invest Plc

Pressmeddelande

Läs mer

1Q 2017 Summary Cleantech Invest Plc

Releases

Read more

Cleantech Invest OYJ - Managers’ Transactions

Releases

Read more

Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Ändrat förslag från aktieägare till Cleantech Invest Bolagsstämma den 21 April 2017

Pressmeddelande

Läs mer

Amended proposals of shareholders to Cleantech Invest Plc’s Annual General Meeting of 21 April 2017

Releases

Read more

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016 (reviderad)

Pressmeddelande

Läs mer

Financial statement bulletin for 1 January – 31 December 2016 (audited)

Releases

Read more

Notice to the Annual General Meeting of Cleantech Invest Plc

Releases

Read more

Kallelse till Cleantech Invest Abp:s bolagsstämma

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest significantly increases its ownership and starts acceleration of Eagle Filters

Releases

Read more

Cleantech Invest ökar ägandet signifikant och startar acceleration av Eagle Filters

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invests portföljbolag Enersize tecknar nya avtal med cementfabrik samt dieselmotortillverkare

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio company Enersize signs new customer agreements with Cement Plant and Diesel Engine Manufacturer

Releases

Read more

Cleantech Invest portfolio company Enersize starts second project with Chinese flat screen manufacturer BOE

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Enersize påbörjar sitt andra projekt med kinesiska plattskärmstillverkaren BOE Group

Pressmeddelande

Läs mer

Enersize Oy attracts strategic industrial investors and secures commitments for planned listing on Stockholm First North

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Enersize attraherar strategiska investerare och säkrar del av planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest strategic outlook and next steps

Releases

Read more

Cleantech Invest Strategisk utblick och nästa steg

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest genomför riktad nyemission för att accelerera tillväxt

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest makes a directed share issue to accelerate growth

Releases

Read more

FIM Bank har publicerat en ny analys av Cleantech Invest aktie

Pressmeddelande

Läs mer

FIM Bank has published new company analysis on Cleantech Invest

Releases

Read more

Nuuka genomför en nyemission och väljer Mikko Valtonen som ny CEO

Pressmeddelande

Läs mer

Nuuka closes a financing round and selects Mikko Valtonen as the new CEO

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Nocart signerar 200MUSD leverantörskontrakt för att leverera hybridkraftverk baserat på solpaneler till Zambia

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio company Nocart signs 200MUSD supply contract for delivery of solar hybrid power plant to Zambia

Releases

Read more

Finansiell kalender för Cleantech Invest Plc 2017

Pressmeddelande

Läs mer

Financial reporting of Cleantech Invest Plc in 2017

Releases

Read more

Kauppalehti article on Cleantech Invest 11.1.2017

Nyheter

Läs mer

Kauppalehti article on Cleantech Invest, published 11.1.2017

InsightsNews

Read more

Allocation of stock options belonging to Cleantech Invest Plc stock option plan 2-2016

Releases

Read more

Allokering av teckningsoptioner tillhörande Cleantech Invest Plc optionsplan 2-2016

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Enersize påbörjar projekt med en andra Kinesisk glastillverkare

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio company, Enersize, starts project with second Chinese glass producer

Releases

Read more

Cleantech Invest raises EUR 5M into Nocart to accelerate growth in African renewable energy market

Releases

Read more

Cleantech Invest reser 5 miljoner euro till Nocart för accelererad tillväxt på Afrikanska marknaden för förnyelsebar energi

Pressmeddelande

Läs mer

Nuuka selects Augment Partners as advisor for planned listing on Nasdaq First North Stockholm during 2017

Releases

Read more

Nuuka väljer Augment Partners som rådgivare inför planerad börsintroduktion på Nasdaq First North Stockholm under 2017

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portföljbolag Swap.com tar in 19 miljoner euro

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio company Swap.com raises 19M€ round

Releases

Read more

Cleantech Invest Oyj - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Enersize väljer Sedermera Fondkommission som rådgivare inför planerad notering på Nasdaq First North Stockholm under 2017

Pressmeddelande
Som tidigare meddelats undersöker Enersize Oy (“Enersize”) förutsättningarna för en listning av bolaget på Nasdaq Stockholm First North. Cleantech Invest Oyj (“Cleantech Invest”) äger 42,7% av Enersize. Enersize har nu valt Sedermera Fondkommission som rådgivare för noteringen. Noteringen beräknas ske under 2017.

Läs mer

Cleantech Invest Oyj - Managers’ Transactions

Releases

Read more

Enersize selects Sedermera Fondkommission as advisor for planned listing on Nasdaq Stockholm First North during 2017

Releases
As announced previously Enersize Oy (”Enersize”), of which Cleantech Invest Oyj (”Cleantech Invest”) holds 42.7%, has been investigating a listing of Enersize on Nasdaq Stockholm First North. Sedermera Fondkommission has now been selected to handle this process. The timing of the listing is estimated to be during 2017.

Read more

Cleantech Invest annonserar utfall av teckningsoptioner TO 1A

Pressmeddelande
Den 30 November 2016, avslutades teckningsperioden för Cleantech Invest teckningsoptioner av TO 1 A. Teckningsgraden var 51,5 % och Cleantech Invest tillförs 4,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Läs mer

Cleantech Invest announces Series TO 1A subscription warrants results

Releases
On 30 November 2016, the exercise period for Cleantech Invest Series TO 1 subscription warrants ended. 664,848 Series TO 1 subscription warrants were exercised, resulting in an overall exercise rate of approximately 51,5 % . Via the subscription warrants, Cleantech Invest will thus receive SEK 4,3 million before transaction costs.

Read more

Cleantech Invest portfolio firm Watty launches its first consumer product at Slush

Releases
Watty launches consumer product in Sweden and Germany · Watty monitors energy use from every electrical appliance in the home with a single sensor · Helps households understand which appliances are on and how much energy they’re using · Saves households money on energy bills; helps them be more energy efficient

Read more

Cleantech Invest portfolio firm ResQ Club wins the best Finnish mobile services award at Slush

Releases
ResQ Club, a service reducing food waste at restaurants and facilitating the purchase of food portions affordably, was awarded as the service with the best global potential and also took home the main award in the Best Mobile Service 2016 competition.

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Nuuka Solutions planerar listning på Stockholm First North

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio company Nuuka Solutions plans to list in Stockholm First North

Releases

Read more

Cleantech Invest portfolio company, Enersize, starts project with Chinese glass factory

Releases

Read more

Cleantech Invest: Reminder about dates for the exercise of subscription warrants of Series TO 1A

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Enersize påbörjar projekt med Kinesisk glasfabrik

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest: Påminnelse om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1A

Pressmeddelande

Läs mer

Nocart signs Agreement for delivery of power plants to Zambia

Releases

Read more

Nocart skriver avtal för leverans av förnyelsebara kraftverk till Zambia

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest portfolio firm ResQ Club launches in Hamburg, Berlin, München and Kuala Lumpur

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag ResQ Club lanserar i Hamburg, Berlin, München och Kuala Lumpur

Pressmeddelande

Läs mer

FIM Bank har publicerat en ny analys av Cleantech Invest aktie

Pressmeddelande

Läs mer

FIM Bank has published new company analysis on Cleantech Invest

Releases

Read more

Nuuka initierar projekt i Kina, med hjälp av finska tillväxtverket Tekes och starka lokala partnerskap

Pressmeddelande

Läs mer

Nuuka Solutions entering China, with the help of Finnish Technology Agency Tekes and strong local Chinese partners

Releases

Read more

The share subscription period for Cleantech Invest Plc’s subscription warrants 1-2016 (TO1 A) begins

Releases

Read more

Teckningsperiod för Cleantech Invest Plc’s teckningsoptioner (TO1 A) startar

Pressmeddelande

Läs mer

Q3 2016 Sammanfattning Cleantech Invest Plc

Pressmeddelande

Läs mer

3Q 2016 Summary Cleantech Invest Plc

Releases

Read more

Cleantech Invest portfolio company Enersize plans to list in Stockholm First North

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Enersize planerar listning på Stockholm First North

Pressmeddelande

Läs mer

New class A shares of Cleantech Invest Plc registered, the company publishes a supplement to the company description of April 2016

Releases

Read more

Nyemitterade A-aktier i Cleantech Invest registrerade, bolaget publicerar ett tillägg till företagsbeskrivningen från April 2016

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest: Halvårsrapport 1:e Januari till 30:e Juni 2016 (oreviderad)

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest: Half-year review 1 January to 30 June 2016 (unaudited)

Releases

Read more

Cleantech Invest portfolio company Enersize receives first larger customer payment from revenue sharing project in China

Releases

Read more

Cleantech Invest portföljbolag Enersize mottar sina första större kundbetalningar från vinstdelningsprojekt i Kina

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest launches series of Pop-Up offices for investor road shows around the world

Releases

Read more

Cleantech Invest lanserar ett flertal Pop-Up-kontor för att möta internationella investerare

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Oyj - Announcement of Managers’ Transactions

Releases

Read more

Cleantech Invest Oyj – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Oyj – Transaktioner utförda av personer i ledande ställning

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Oyj - Announcement of Managers’ Transactions

Releases

Read more

Cleantech Invest made directed share issue to enable additional add-on investment in fast growing portfolio company

Releases

Read more

Cleantech Invest genomför riktad nyemission med syfte att möjliggöra tilläggsinvestering i snabbväxande portföljbolag

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest raises 1 MEUR investment into Watty, as part of 3 MEUR funding round

Releases

Read more

Cleantech Invest reser 1 MEUR investering till Watty som en del av en total investeringsrunda om 3 MEUR

Pressmeddelande

Läs mer

Board member Matti Vuoria share purchases in Cleantech Invest

Releases

Read more

Styrelsemedlem Matti Vuoria aktieköp i Cleantech Invest

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest increases its ownership in accelerating portfolio company Nocart

Releases

Read more

Cleantech Invest ökar ägandet i snabbväxande portföljbolaget Nocart

Pressmeddelande

Läs mer

Presentation Småbolagsdagen 2016—see video and slides

Nyheter

You can view the video and presentation slides here

Läs mer

Cleantech Invest presents at Småbolagsdagen 2016—see video

News

You can view the video and presentation slides here

Read more

Cleantech Invest presentation (video) at Financial Hearings event 25.5.2016

Nyheter

You can view Cleantech Invest presentation (video) at Financial Hearings event 25.5.2016 here

Läs mer

Cleantech Invest presentation (video) at Financial Hearings event 25.5.2016

News

You can view the video and slides of Cleantech Invest presentation at Financial Hearings event on the 25th of May, 2016.  

Read more

Cleantech invest blir aktieägare i snabbväxande maträddningsföretaget ResQ Club

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest becomes a shareholder in fast-growing ‘food-rescuing’ company ResQ Club

Releases

Read more

RESOLUTIONS OF CLEANTECH INVEST PLC’S ANNUAL GENERAL MEETING

Releases

Read more

1Q 2016 Summary Cleantech Invest Plc

Releases

Read more

Sammanfattning Q1 2016 Cleantech Invest

Pressmeddelande

Läs mer

Bull or Bear Equity Analysis

Nyheter

I samband med parallellistningen på FN Stockholm genomförde Analyst Group en analys av Cleantech Invests framtidsutsikter. Det är den första svenska analysen av vår aktie.

Läs mer här!

http://analystgroup.se/pdf-analyses/Analystgroup.CleantechInvest.pdf

            

Läs mer

Cleantech Invests flygande start på First North

Nyheter

Läs mer

Cleantech Invest shares trading on Nasdaq First North Sweden commences

Releases

Read more

Handel av Cleantech Invest aktier på Nasdaq First North Sweden startar

Pressmeddelande

Läs mer

Financial statement bulletin for 1 January – 31 December 2015 (audited)

Releases

Read more

Notice to the Annual General Meeting of Cleantech Invest Plc

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest shifts to an independent board of directors as Matti Vuoria, Peter Carlsson and James Penney candidates to the new board

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest shifts to an independent board of directors as Matti Vuoria, Peter Carlsson and James Penney candidates to the new board

Releases

Read more

Notice to the Annual General Meeting of Cleantech Invest Plc

Releases

Read more

Information on share issue

News

Share allocations and payment information has now been mailed to the share issue subscribers. 

Read more

Information om nyemission

Nyheter

Avräkningsnotor och betalningsinformation har skickats ut per post till alla som tecknat aktier i nyemissionen.

Läs mer

DECISIONS OF CLEANTECH INVEST PLC’S EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Releases

Read more

Cleantech Invest share issue subscribed more than 3.5 times

Releases

Read more

Cleantech Invest Plc nyemisson tecknad mer än 3.5 gånger

Pressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest Plc: Correction to the English version of the Company Release regarding notice to the Extraordinary General Meeting

Releases

Read more

Cleantech Invest transfers liquidity agreement to S-Pankki

Releases

Read more

See our presentation video and slides from Financial Hearings event on Feb 19th 2016

News

Here you an access the video (in Swedish) and slides (in English)

Read more

Se vår presentation från Financial Hearings

Nyheter

Se vår presentation från Financial Hearings

Läs mer

FIM Bank has published new company analysis on Cleantech Invest

News

Read the new analysis from FIM site, link provided here. 

Read more

FIM Bank has published new company analysis on Cleantech Invest

Pressmeddelande

Read the new analysis from FIM site, link provided here. 

Läs mer

Read article on Cleantech Invest

News

Article published on Cleantech Invest, read here. 

Read more

Artikel 17.2.2016: Cleantechs vd: Jag går ut hårt”

Pressmeddelande

Artikel om Cleantech Invest, läs mer. 

Läs mer

Company description related to share issue and parallel listing in First North Stockholm has been published

News

Material related to share issue and parallel listing in FN Stockholm can be found here. 

Read more

Inbjudan för spridningsemission

Nyheter

Inbjudan för spridningsemission, nu tillgängligt för nedladdning

Läs mer

Cleantech Invests portföljbolag i kraftig försäljningstillväxt, genomför nyemission och notering på FN Stockholm samt lämnar ny marknadsinformation

NyheterPressmeddelande
 

Läs mer

Cleantech Invest portfolio in strong revenue growth, share issue and listing on FN Stockholm, discloses information not previously published

Releases
 

Read more

Notice to the Extraordinary General Meeting

Releases

Read more

Cleantech Invest VD Alexander Bigge Lidgrens Aktiedagen presentation, Stockholm den 27 januari, 2016 (video)

Pressmeddelande

Cleantech Invest VD Alexander Bigge Lidgrens presentation finns tillgänglig på video från Aktiedagen i Stockholm den 27 januari, 2016. Se videon här.

Läs mer

Avanza artikel om Cleantech Invest

Pressmeddelande

Avanza publicerade en artikel om Cleantech Invest, läs den här.

Läs mer

Read article on Cleantech Invest, published by Avanza

News

Avanza published an article on Cleantech Invest, read it here (in Swedish). 

Read more

Cleantech Invest CEO Alexander Bigge Lidgren at Aktiedagen on 27th of Jan, 2016. See video.

News

Cleantech Invest CEO Alexander Bigge Lidgren presented at Aktiedagen in Stockholm on the 27th of Jan, 2016. See video here.

Read more

Cleantech Invest parallell listar i Stockholm Q1 2016 - G&W Fondkommission vald som rådgivare

NyheterPressmeddelande

Läs mer

Cleantech Invest deltar i övertecknad emission i Savosolar, som attraherar 4,2 MEUR

NyheterPressmeddelande

Läs mer

Finansiell kalender för Cleantech Invest Plc 2016

NyheterPressmeddelande

Läs mer

Nocart tar genombrottsordrar på 12,9 MEUR för off-grid-kraftverk i Afrika

NyheterPressmeddelande

Läs mer

Nocart wins break through contacts for 12,9 MEUR off-grid power plants in Africa

Releases

Read more

Financial reporting of Cleantech Invest Plc in 2016

Releases

Read more

Cleantech Invest participates in Savo-Solar Plc’s oversubscribed emission. Company attracts 4,2 MEUR

Releases

Read more

Read Cleantech Invest blog entry in Tekes blog

News

Read Lassi Noponen's blog article that was published in Tekes blog

Read more

Läs Cleantech Invest blogginlägg i Tekes blogg

Nyheter

Läs Lassi Noponens bloggartikel publicerad i Tekes blogg här.

Läs mer

Cleantech Invest Chairman Lassi Noponen interviewed by A-studio

News

Cleantech Invest Chairman Lassi Noponen brought investment perspective to Finnish national TV company Yle's A-Studio program on climate change and Paris negotiations.

Read more

Cleantech Invests ordförande Lassi Noponen intervjuas av A-studio

Nyheter

Cleantech Invests ordförande Lassi Noponen gästade det finska nationella tv-bolaget Yles program A-studio. Lassi diskuterade klimatförändringar och Parisförhandlingarna. Se Lassis debatt i A-studio här.

Läs mer

Cleantech Invest presentation at Stora Aktiedagen 2015 -event in Stockholm, link to video

News

Cleantech Invest CEO Alexander Bigge Lidgren presented at the Stora aktiedagen 2015 in Stockholm. Link to presentation video, in Swedish

 

Read more

Cleantech Invests presentation på Stora Aktiedagen 2015 i Stockholm, länk till video

Nyheter

Cleantech Invests VD Alexander Bigge Lidgren höll en presentation på Stora Aktiedagen 2015 i Stockholm. Se presentationen här.

Läs mer

Cleantech Invest parallellnoteras på Stockholmsbörsen Q1 2016 – G&W Fondkommission vald som rådgivare

Pressmeddelande

Cleantech Invest Abp har tidigare utgivit att de planerat en parallellnotering på Nasdaq First North Stockholm. G&W Fondkommission har nu valts till att hantera denna process och noteringen kommer att ske strax efter nyår.

Läs mer

Cleantech Invest to parallel list in Stockholm Q1 2016 - G&W Fondkommission chosen as the advisor

Releases

Read more

Article in Talouselämä

News

Leading business magazine in Finland, Talouselämä, published an article analyzing Paris climate conference and also interviewed Cleantech Invest's chairman of the board Lassi Noponen. Read Lassi's thoughts here.

Read more

Artikel i Talouselämä

Nyheter

Finlands ledande affärstidning Talouselämä publicerade en artikel som behandlar Paris klimatkonferens. Tidningen intervjuade även Cleantech Invests ordförande Lassi Noponen. Läs Lassis tankar här.

Läs mer

Cleantech Invest raises EUR 2 million investment into growing Swap.com, as part of EUR 5 million round

NyheterPressmeddelande

Cleantech Invest raises EUR 2 million investment into growing Swap.com, as part of EUR 5 million round

Läs mer

Cleantech Invest raises EUR 2 million investment into growing Swap.com, as part of EUR 5 million round

ReleasesNews

Cleantech Invest raises EUR 2 million investment into growing Swap.com, as part of EUR 5 million round

Read more

Cleantech Invest portfolio company Plugsurfing top 4 of 1000 participating companies in Slush

Nyheter

The recent Slush event in Helsinki gathered a record attendance of 15000 participants. From around one thousand startups applying, one hundred got the opportunity to pitch at the Slush 100 competition. It is not our habit to report the outcomes of these types of events as news but out of these companies, Plugsurfing stayed on through the eliminating rounds and ended up among the top four as Caremonkey from Australia was woted best pitching company.

Läs mer

Cleantech Invest portfolio company Plugsurfing top 4 of 1000 participating companies in Slush

News

The recent Slush event in Helsinki gathered a record attendance of 15000 participants. From around one thousand startups applying, one hundred got the opportunity to pitch at the Slush 100 competition. It is not our habit to report the outcomes of these types of events as news but out of these companies, Plugsurfing stayed on through the eliminating rounds and ended up among the top four as Caremonkey from Australia was woted best pitching company.

Read more

Thomas Bengtsson increases significantly his ownership in Cleantech Invest

Releases

Thomas Bengtsson the Vice Chairman of the board of directors of Cleantech Invest Plc has acquired 428 144 Cleantech Invest A-shares from Incap Oyj. The acquired shares represent over 2% of Cleantech Invest Oyj outstanding shares. After this share purchase Thomas Bengtsson will be the company's 9th largest shareholder with 2.5% ownership.

Read more

Cleantech Invest CEO Alexander Bigge Lidgren presents at Financial Hearings on October 8th 2015, link to video

News

Financial Hearings is a specialist in company presentations towards the financial community. Cleantech Invest CEO Bigge Lidgren presented Cleantech Invest at the latest event on October 8th, 2015. Video and slides can be viewed by selecting the following link: http://cloud.magneetto.com/wonderland/2015_1008_info/view
 

Read more

Cleantech Invest increases its ownership in fast growing Nocart

Releases

Cleantech Invest has increased its ownership in portfolio company Nocart to 20% from 15.5%.

Read more

Kauppalehti 17.9.2015: Is this share the greatest secret of the North?

News

Read the article on Cleantech Invest published in the leading Finnish business media Kauppalehti on 17.9.2015: http://www.kauppalehti.fi/uutiset/is-this-share-the-greatest-secret-of-the-north/aR4kdzk7

Read more

Half-year review 1.1. - 30.6. 2015 (unaudited). Strong revenue growth in Cleantech Invest portfolio companies.

News

Read more

Half-year review 1.1. – 30.6.2015 (unaudited)

Releases

Half-year review 1 January to 30 June 2015 (unaudited). Strong revenue growth in Cleantech Invest portfolio companies and three new companies added to portfolio.

Read more

Cleantech Invest attracts new strategic investors from China, Silicon Valley and Sweden

Releases

New strategic investors from China, Silicon Valley and Sweden have invested into Cleantech Invest. The investment is done as a directed emission of 1 170 000 new series A shares, resulting in the new shareholders getting 6% of Cleantech Invest. The valuation is set at the current share price of Cleantech Invest (7 days weighted trading average prior to closing on 31st of August 2015) and was approved by the board within the share issue mandate given by this year’s Annual General Meeting.

Read more

Cleantech Invest Oy: One1 launches distributed energy sales in cooperation with utilities

News

Read more

One1 launches distributed energy sales in cooperation with utilities

News

Lahti Energia Oy and Pori Energia Oy have entered into an agreement with One1, a portfolio company of Cleantech Invest, over cooperation in distributed energy sales in Finland and around the Baltic Sea region. As a part of the cooperation the utilities will finance One1’s business development and also upcoming energy projects.

Read more

Cleantech Invest’s portfolio company Nuuka Solutions closes investment round

News

Read more

Cleantech Invest kasvattaa omistustaan Nuuka Solutions Oy:ssä

News

Read more

Cleantech Invest’s portfolio company Nuuka Solutions closes investment round

Releases

Cleantech Invest has joined the round and increased its ownership to 37.0% from 36.8%. Other investors have also joined the round.

Nuuka Solutions is a software company, which has developed Nuuka BEMS, a cloud solution to help identify energy efficiency in buildings, monitoring indoor air condition and develop sustainability.

Read more

Cleantech Invest joins investment rounds in portfolio companies Sofi Filtration and Aurelia Turbines

Releases

Cleantech Invest makes a follow-on investment in portfolio companies Sofi Filtration and Aurelia Turbines as they successfully close investment rounds.

Read more

Cleantech Invest increases its ownership in Enersize

Releases

Cleantech Invest Plc has made a follow-on investment in Enersize Oy, as well as converted previous loans into equity. With these actions Cleantech Invest's effective fully diluted ownership increases to 44%. Other investors in the investment round include family offices.

Read more

Cleantech Invest expands its energy efficiency portfolio by investing in Eagle Filters Oy

Releases

Cleantech Invest Plc has acquired a stake of 10% in Eagle Filters Oy from previous shareholders.

Eagle Filters improves the efficiency and capacity of gas fired power plants with a new type of air filtering solution. The company’s solution is in use in multiple locations in Europe and Asia, and annual savings of several million euros per gas turbine have been achieved and verified at customer sites.

Read more

Cleantech Invest raises EUR 4.2 investment into Swap.com

Releases

Cleantech Invest Swap SPV 1 AB, a Swedish holding company founded by Cleantech Invest Plc, has made an equity investment of EUR 4.2 million into Swap.com (Netcycler Oy). Cleantech Invest owns 20% of the holding company and the effective fully diluted ownership of Cleantech Invest Plc in Swap.com increases from 5.6% to 8.0% after the investment, and in addition Cleantech Invest will receive a fee in total of EUR 220,000. Cleantech Invest Plc and its affiliated companies own a total of 22.9% of Swap.com after the transaction.

Read more

Decisions of Cleantech Invest Plc’s Annual General Meeting and the Board of Directors

Releases

The Annual General Meeting of Cleantech Invest Plc was held on 20 April 2015 in Helsinki. A total of 34 shareholders, 3,210,300 series A shares, 4,734,891 series K shares and 97,908,120 votes were represented in the meeting.

Read more

Cleantech Invest Plc: Notice to the Annual General Meeting

Releases

Notice is given to the shareholders of Cleantech Invest Plc. to the Annual General Meeting to be held on Monday, 20 April 2015 at 3.00 p.m. (EET) at the Radisson Blu Plaza Kitzens restaurant at the address Mikonkatu 23, 00100 Helsinki, Finland. The reception of persons who have registered for the meeting and the distribution of voting tickets will commence at 2.30 p.m (EET).

Read more

Cleantech Invest Plc: Annual report bulletin for 1 January - 31 December 2014

News

Read more

Cleantech Invest Plc: Annual report bulletin for 1 January – 31 December 2014

Releases

Read more

Savo-Solar Ltd has published the result of its Initial Public Offering

News

Cleantech Invest Plc’s portfolio company Savo-Solar Ltd. has today published the result of its initial public offering. The offering was subscribed by 100% and the company receives approximately EUR 4.1 million in issue proceeds before costs. The release with details on the result is available at Savo-Solar’s website www.savosolar.fi.

Read more

Finnish cleantech startups grow fast across the globe

Kauppalehti by Antti Lehmusvirta, on 12 March 2015

The new CEO of Cleantech Invest sees several global megatrends supporting the fast growth of the companies.

Read more

CEO Alexander Lidgren included in Cleantech Invest 2013 option program

ReleasesNews

Cleantech Invest Oyj’s board of directors has decided to include CEO Alexander Lidgren into the company’s 2013 option program in order to incentivize him and in order to increase his commitment to the company.

Read more

Cleantech Invest is entering the electric vehicle market by investing in PlugSurfing GmbH

Releases

Cleantech Invest Plc has made an investment in PlugSurfing GmbH, taking a stake of 3.45%. Other participants in the investment round include PlugSurfing’s advisor Dr Gregor Matthies, as well as a US-based incubator and venture fund. PlugSurfing will use the investment for international expansion.

Read more

First independent valuation of Cleantech Invest share since IPO

News

FIM has prepared the attached company analysis on Cleantech Invest Plc and its portfolio companies. This is the first independent valuation available since Cleantech Invest Plc was listed on the Nasdaq First North in April 2014.

Read more

Cleantech Invest: Savo-Solar launches Initial Public Offering and will apply for listing on First North Sweden

News

Read more

Cleantech Invest forays into next generation energy management and invests in Watty

Releases

Cleantech Invest Plc is investing in Swedish company Watty. The investment is part of a bigger funding round where Watty has secured 10 million SEK to take their solution to the market. The other actors in the funding round are Swedish business angels and the Swedish Energy Agency. After the investment round, Cleantech Invest’s holding in Watty is just under 1%. The investment gives Cleantech Invest a foothold in the emerging arena of home energy management.

Read more

Cleantech Invest appoints Alexander Lidgren new Managing Director while speeding up Nordic expansion

Releases

Alexander ”Bigge” Lidgren has been appointed Managing Director of Cleantech Invest as from 16 January 2015. Lidgren has an entrepreneurial background having started and managed several growth companies. His latest venture, Cleantech Scandinavia, became the leading investor network in the Nordics and grew profitably for five consecutive years. Lidgren brings to Cleantech Invest a unique network of European investor, industrial and start-up connections and complements the current networks well. He is also 12-time national Swedish judo champion and holds M.Sc. in Environmental Management and Policy and BA in Business and Marketing.

Read more

Financial reporting of Cleantech Invest Plc in 2015

News

Read more

Cleantech Invest: Follow-on investment into Oricane AB

News

Read more

Cleantech Invest increases its holding in Nocart Oy through a share swap

News

Read more

Cleantech Invest: Swap.com closes EUR 3 million investment round and signs Marc Onetto as advisor

News

Read more

Savo-Solar Oy explores IPO on NASDAQ OMX First North Sweden

News

Read more

Cleantech Invest and Fortum sign an agreement on strategic partnership

News

Read more

Half-year review 1.1-30.6.14 (unaudited). Cleantech Invest made several investments, strong growth in associate companies

News

Read more