0.35 €
-0.85%

OMX HELSINKI FIRST NORTH

6 952 563.5 €

Market capitalization of listed a shares,
(excluding non-listed k shares and outstanding options).

Kasvavaa liikevaihtoa luonnovaroja säästämällä

Operoimme markkinoilla jotka ovat murroksessa resurssikilpailun, infrastruktuurin ylikuormituksen, yhteiskunnallis-taloudellisten muutosten ja avainteknologioiden halventumisen myötä.

Yhtiöillämme on korkea impakti ja ne ovat pääomakeveitä sekä skaalautuvia. Me jaamme heidän menestystarinansa ja kiihdyttämme niiden kasvua. Osakkeenomistajana sinä olet mukana tässä työssä.

 

Keskeisimmät tunnusluvut

Alla olevassa taulukossa on kuvattu meidän keskeisimmät taloudelliset tunnusluvut.

  1-6/2018 1-6/2017 1-12/2017
Liikevaihto (tEUR) 22 18 29
Operatiivinen tulos (kEUR) -825 -617 -1 305
Tilikauden tulos (tEUR) -1 029 -653 -1 562
Rahavarat kauden lopussa (tEUR) 1 151 2 527 3 562
Oma pääoma (tEUR) 21 013 21 704 22 705
Omavaraisuusaste 88,7% 90,8% 91,3%

Riskihajautettu kasvuyhtiösalkku

Tavoitteenamme on kasvattaa kannattavia ja kilpailukykyisiä yrityksiä, jotka ratkovat puhtaan energian ja luonnonvarojen tehokkaan käytön haasteita.

Investoimme yhtiöihin varhaisessa vaiheessa, mutta koska olemme olleet alalla jo vuosia, nykyisen portfoliomme yhtiöt ovat eri vaiheissa kehitystään. Osalla on jo monien miljoonien eurojen liikevaihdot ja korkea kasvukäyrä, kun taas osa on vasta kaupallistumisvaiheessa. Yhtiöt toimivat eri markkinasegmenteissä joka puolestaan hajauttaa toimialariskiä.

Vahva ryhmä täydentävillä taustoilla

Olemme keränneet yli 180 miljoonaa euroa rahoituksena yrityksille, onnistuneesti irtautuneet sijoituksista ja omista yhtiöistä sekä auttaneet Suomen suurimpia yhteisösijoittajia sijoittamaan yli 100 miljoonaa euroa cleantech-yrityksiin. Meidän koulutustaustamme ovat sekoitus oikeustiedettä, kauppatiedettä, teknologiaa, viestintää, ympäristötieteitä ja myös yksi venture-rahoituksen tohtori​...

 

Tiedotteet ja uutiset

Olemme sitoutuneet aktiiviseen ja läpinäkyvään viestintään kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Pyrkimyksenämme on antaa totuudenmukainen kuva yhtiön toiminnasta, toimintaympäristöstä, strategiasta, tavoitteista ja taloudellisesta suorituskyvystä.

Tiedotteemme ja muut ajankohtaiset uutisemme antavat kattavan kuvan siitä, mitä meille kuuluu kaikkina aikoina.