Cleantech Invest kasvattaa omistustaan Enersize Oy:ssä

Tiedotteet

Cleantech Invest Oyj
Yhtiötiedote 18. kesäkuuta 2015 klo 8

Cleantech Invest Oyj on tehnyt lisäsijoituksen Enersize Oy:öön ja konvertoinut lainasaataviaan osakkeiksi. Näiden toimenpiteiden seurauksena Cleantech Investin efektiivinen täysin laimennettu omistusosuus nousee 44 prosenttiin. Sijoituskierrokseen osallistui Cleantech Investin lisäksi yksityisiä sijoitusyhtiöitä.

Enersize on menestyksekkäästi toimittanut ensimmäisen suuren energiatehokkuusprojektin Kiinassa suurelle valtio-omisteiselle elektroniikkateollisuusyritykselle, jossa on saavutettu vuositasolla 800.000€ suuruiset säästöt. Toinen merkittävä projekti on käynnistetty Kiinassa, jossa asiakkaana on terästuotteita valmistava tehdas. Lisäksi yhtiöllä on useita pienempiä hankkeita käynnissä Euroopassa ja Kiinassa sekä neuvottelut käynnissä koskien yli 20 suurta asiakasprojektia.

Enersize keskittyy teollisuuden energiatehokkuuteen. Yhtiön teknologian avulla tuotantolaitteita kytketään pilvipalveluun, jolla paineilmajärjestelmiä pystytään analysoimaan ja tehostamaan. Painelima kuluttaa noin 17% teollisuuden sähköenergian käytöstä. Enersize pystyy säästämään 15-30% tästä ratkaisullaan. Enersize toteuttaa säästötoimenpiteet asiakkaiden puolesta ja laskutus perustuu saavutettuihin säästöihin.

Alexander Lidgren, Cleantech Invest Oy:n toimitusjohtaja: "Enersize on hyvä esimerkki siitä kuinka Internet of Things (IoT) ja analytiikka saadaan tuottamaan arvoa asiakkaalle. Yhtiön kohdemarkkinalla teollisen paineilman alueella on mahdollista saavuttaa miljardien dollarien säästöt. Näitä energiasäästöjä voidaan saavuttaa jopa kaikkein nykyaikaisimmissa teollisuuslaitoksissa. Enersize on tänä vuonna tehnyt merkittäviä edistysaskelia liiketoiminnassaan - tilauksia on saatu, energiasäästöt on verifioitu asiakastoimituksissa ja uusien projektien hankevirta on vaikuttava."

Sami Mykkänen, Managing Director at Enersize Oy: "Cleantech Invest on ollut keskeisessä roolissa rakentamassa Enersizestä johtavan paineilman energiasäästöpalveluntarjoajan. Tämän sijoituskierroksen avulla pystymme kasvattamaan operaatioitamme Kiinassa, ja tavoitteenamme on lähivuosina hyvin kannattavaa liiketoiminta.


CLEANTECH INVEST OYJ

Lisätietoja: Alexander Lidgren, toimitusjohtaja
Puh. +46 73 660 1007 alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Hyväksytty neuvonantaja Access Partners Oy, puh. +358 9 6829 500.


Cleantech Invest lyhyesti
Cleantech Invest keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöiden vähemmistöomistuksia ja se etsii aktiivisesti uusia pääomakeveitä, skaalautuvia kohdeyrityksiä cleantech-toimialalta. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. Lisätietoja: www.cleantechinvest.com.

Enersize lyhyesti
Enersize tarjoaa energiatehokkuuspalveluja ja keskittyy teolliseen paineilmaan. Palvelu perustuu yhtiön kehittämään järjestelmään, joka mahdollistaa paineilmajärjestelmien reaaliaikaisen analysoinnin.