Cleantech Invest Oyj osakeanti ylimerkittiin yli 3.5 kertaisesti

Tiedotteet

Cleantech Invest Oyj (“Cleantech Invest” tai “Yhtiö”) on helmikuun 19. ja maaliskuun 7. 2016 välisenä aikana toteuttanut A osakkeita ja niihin liittyviä optioita koskevan osakeannin (“Anti”). Anti toteutettiin Yhtiön omistuspohjan laajentamiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi Ruotsissa. Anti koostui 1,075,270 A osakkeesta (noin 10 MSEK) ja se ylimerkittiin 363% siten että merkintöjä saatiin 1233 sijoittajalta. Cleantech Investin hallitus on päättänyt käyttää mahdollisuutta allokoida antiin 215,050 lisäosaketta joten annin koko nousee noin 12 MSEK kokonaisuudessaan.  

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren, Cleantech Invest: “Ei ole liioiteltua sanoa, että road show:lla sijoittajilta saamamme vastaanotto on ollut erittäin positiivinen. Ihmisiä kiinnostaa osakkuus yhtiöryhmässä, joka pyrkii ratkomaan aikamme suurimpia haasteita. Olemme iloisia suuresta kiinnostuksesta ja meillä on nyt hyvä omistajakunta joka seuraa kehitystämme ja uskomme sen olevan seuraamisen arvoista.” 

Lassi Noponen, hall. pj. Cleantech Invest: “Kiitän uusia osakkeenomistajia luottamuksesta Cleantech Investiin. Me panostamme pohjoismaiseen tiimityöhön, jossa saavutetut tulokset ovat olleet hyviä. Ruotsalaisen osakaspohjan ja lisäresurssien vahvistamana jatkamme nopeasti kasvavien osakkuusyhtiöidemme ja oman liiketoimintamme kehittämistä. Tavoitteemme on kasvaa johtavaksi eurooppalaiseksi toimijaksi.” 

Cleantech Investin hallitus on 10.3.2016 päättänyt Annin osakkeiden allokoinnista sijoittajille ja on hyväksynyt merkinnät allokaation mukaisesti. Merkinnät on hyväksytty ehdollisena osakkeiden maksulle 16.3.2016 mennessä. Annin seurauksena Cleantech Investin osakkeiden määrä kasvaa 1,290,320 osakkeella. Annin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 20,634,027. Mikäli kaikki liikkeelle laskettuihin uusiin osakkeisiin liittyvät optiot tulevat konvertoiduiksi, Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä kasvaa vielä 645,160 osakkeella.      

Cleantech Invest saa Annissa noin 12 MSEK uutta pääomaa (ennen Yhtiön maksettaviksi tulevia Antiin liittyviä transaktiokustannuksia). Mikäli kaikki liikkeelle laskettuihin uusiin osakkeisiin liittyvät optiot tulevat konvertoiduiksi, saa Yhtiö vielä enintään 8,4 MSEK pääomaa marraskuussa 2016, jolloin Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä kasvaa vielä 645,160 osakkeella.

Annissa merkittyjen osakkeiden odotetaan tulevan rekisteröidyiksi Kaupparekisteriin 29.3.2016 ja tulevan siirretyiksi merkitsijöiden arvo-osuustileille Euroclear Sweden AB:n järjestelmässä noin viikolla 14, 2016.  Yhtiö tulee hakemaan A osakkeensa rinnakkaislistausta First North Sweden listalle. Kaupankäynnin osakkeella odotetaan alkavan noin 6. huhtikuuta 2016 kaupankäyntitunnuksella “CLEANT”.     

Annissa merkityt optiot tullaan toimittamaan merkitsijöille Euroclear Sweden AB:n arvo-osuusjärjestelmän kautta noin viikolla 14, 2016. Yhtiö hakee Annissa listatuille optioille listausta First North Sweden listalla. Kaupankäynnin optioilla odotetaan alkavan 6. huhtikuuta 2016 kaupankäyntitunnuksella “CLEANT TO1A”.    

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN.

www.cleantechinvest.com

TÄRKEÄ TIEDOTE

Tätä tiedotetta tai sen sisältämää tietoa ei saa jakaa tai levittää, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Japanissa. Tässä tiedotteessa olevat tiedot eivät muodosta tarjousta myydä tai kehotusta ostaa arvopapereita alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Tämä tiedote ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (the U.S. Securities Act of 1933, muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Cleantech Invest ei ole rekisteröinyt eikä aio rekisteröidä arvopapereita koskevaa antia Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeiden tai osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ja Ruotsissa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Tämän tiedotteen sisältämät tiedot eivät muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi tai kehotusta arvopapereiden ostamiseen millään lainkäyttöalueella. Tämä tiedote ei ole esite eikä muodosta tarjousta, tarjouspyyntöä tai sijoitusneuvoa merkitä tai ostaa arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien ei tulisi merkitä tai ostaa mitään tässä tiedotteessa mainittuja arvopapereita tai tehdä muita sijoituspäätöksiä muutoin kuin Cleantech Investin julkistaman esitteen sisältämien tietojen perusteella.

Neuvonantajat

G&W Fondkommision AB toimii Yhtiön taloudellisena neuvonantajana Antiin liittyen. Delphi on toiminut G&W:n apuna due diligence kysymyksissä. Smartius Oy toimii Antiin liittyen Yhtiön juridisena neuvonantajana Suomen lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. Access Partners on yhtiön First North hyväksytty neuvonantaja.

Lisätietoja

Alexander Lidgren, toimitusjohtaja
Puh: +46 73 66 01007 E-mail: bigge@cleantechinvest.com

Tarja Teppo, CFO
Puh: +358 50 599 6828 E-mail: tarja.teppo@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500

Release: