Cleantech Invest Oyj:n optio-ohjelmaan 2-2016 kuuluvien optio-oikeuksien jakaminen

Tiedotteet

Cleantech Invest Oyj:n ("Cleantech Invest" tai "Yhtiö") ylimääräinen yhtiökokous päätti 9.3.2016 valtuuttaa Yhtiön hallituksen päättämään enintään 1.000.000 A-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavan optio-oikeuden antamisesta Yhtiön avainhenkilöille. Edellä mainitun valtuutuksen perusteella ja siinä määriteltyjen ehtojen mukaisesti Cleantech Investin hallitus on 10.6.2016 päättänyt optio-ohjelmasta, johon sisältyvien optio-oikeuksien perusteella on mahdollista merkitä enintään 1.000.000 A-sarjan osaketta (optio-ohjelma 2-2016).

Yhtiön hallitus on päättänyt yhteensä 806.000 optio-ohjelmaan 2-2016 kuuluvan optio-oikeuden jakamisesta Cleantech Investin avainhenkilöille. Optio-oikeuksia jaettiin Yhtiön johtoryhmän jäsenille seuraavasti: Toimitusjohtaja Alexander Lidgren 400.000 optio-oikeutta, Lassi Noponen 200.000 optio-oikeutta, Tarja Teppo 100.000 optio-oikeutta ja Timo Linnainmaa 100.000 optio-oikeutta.

Ylimääräisen yhtiökokouksen 9.3.2016 tekemän valtuutuspäätöksen mukaisesti osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on 1,00 euroa osakkeelta ja osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2-2016A 1.7.2016 - 31.12.2025, optio-oikeudella 2-2016B 1.7.2017 - 31.12.2025 ja optio-oikeudella 2-2016C 1.7.2018 - 31.12.2025. Osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala optio-oikeudella 2-2016A ennen kuin Yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland –markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 1,75 euroa, optio-oikeudella 2-2016B ennen kuin Yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland – markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 2,25 euroa ja optio-oikeudella 2-2016C ennen kuin Yhtiön A-sarjan osakkeen kaupankäyntimäärällä painotettu keskikurssi First North Finland – markkinapaikalla on ollut neljän (4) peräkkäisen viikon ajan vähintään 3,00 euroa.

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Yhteystiedot

Alexander Lidgren, Toimitusjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 46 73 660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500