Cleantech Investiin mukaan strategisia sijoittajia Kiinasta, Piilaaksosta ja Ruotsista

Tiedotteet

Cleantech Invest Oyj
Yhtiötiedote 31.8.2015, 8:40

Cleantech Investiin on tullut mukaan uusia strategisia sijoittajia Kiinasta, Piilaaksosta ja Ruotsista. Sijoitus toteutetaan suunnattuna antina. Annissa luodaan 1 170 000 uutta A-sarjan osaketta, joka vastaa 6% Cleantech Investin osakekannasta. Valuaatio annissa on Cleantech Investin nykyinen osakehinta (7 päivän kaupankäyntivolyymillä painotettu keskihinta ennen annin hyväksymistä 31.8.2015). Hallitus on hyväksynyt annin tämän vuoden yhtiökokouksen antamien valtuuksien mukaisesti.

Suurin merkitsijä annissa on Zhejiang Ruiyang Technology Company. Ruiyang on keskeinen teollinen toimija ja sijoittaja cleantech -sektorilla Kiinassa. Yhtiö sijaitsee Hangzhoussa, joka on yksi nopeimmin kasvavia kaupunkeja ja kasvukeskittymiä Kiinassa.

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren kommentoi: ”Osakkuusyhtiöidemme voimakkaan kasvun myötä kansainvälinen kiinnostus yhtiötämme kohtaan on ollut suurta. Olemme valinneet mukaan kolme strategista toimijaa, jotka kaikki tuovat lisäarvoa verkostoillaan Kiinassa, Piilaaksossa ja Ruotsissa. Kuten olemme aiemminkin viestineet, tulemme ottamaan askeleita joilla luomme osakkuusyhtiöillemme jalansijaa kansainvälisiin kasvukeskuksiin.”

Kiina on suurin markkina isoimmalle osalle ympäristöteknologioita. Ruiyang ottaa aktiivisen roolin yhtiöiden kiihdyttämisessä Kiinan markkinoilla sekä rahoituksessa. Ruiyangin fokus sopii hyvin yhteen portfoliomme kanssa. Ruiyangin fokusalueet ovat vihreä teknologia, teollinen Internet ja uusi energiateknologia. Ruiyang tekee myös itse suoria sijoituksia näillä alueilla.

Ruiyang on esimerkiksi erään Kiinan johtavan ympäristöteknologiayrityksen, Focused Photonicsin, perustaja ja suurin omistaja. Focused Photonics on listattu Shenzhenin pörssissä ja sen markkina-arvo on yli miljardi euroa. Ruiyangilla on myös sijoituksia uudessa energiassa, energiatehokkuudessa ja teollisissa vesijärjestelmissä.

Toimitusjohtaja Alexander Lidgren: ”Uskomme, että salkkuyhtiömme hyötyvät merkittävästi yhteyksistä, joita rakennamme nyt Ruiyangin kanssa. Heidän omistuksessaan on useita yrityksiä, jotka olisivat hyviä yhteystyökumppaneita skaalatessamme salkkuyrityksiämme Kiinassa. Tämä investointi on ensimmäinen askel tiiviiseen yhteistyöhön, yhtäältä kehittäessämme salkkuyrityksiämme markkinoilla ja toisaalta etsiessämme uusia investointimahdollisuuksia. Voimme hyötyä suuresti käytännön neuvoista liittyen teknologian kysyntään Kiinan markkinoilla.”

Dr. Jian Wu, Investment Director, Ruiyang: ”Näemme pohjoismaat globaalisti keskeisenä alueena jossa syntyy hyviä puhtaan teknologian innovaatioita ja ideoita. Suurien sijoittajien rajallinen kiinnostus puhtaaseen teknologiaan mahdollistaa kiinnostuneille sijoittajille houkuttelevan arvonmääritystason sijoituskohteille. Yhdessä Cleantech Investin kanssa tulemme rakentamaan sillan, jota pitkin pohjoismaista puhdasta teknologiaa tuodaan Kiinan markkinoille.”

Ruiyangin osaaminen ja teknisen innovaation taso ovat korkealla. Hallituksen puheenjohtajalla, Tri Wangilla, on konetekniikan tohtorintutkinto Stanfordin yliopistosta, toinen tohtorintutukinto optisesta intrumentoinnista Zhejiangin yliopistosta. Hän oli hallituksen puheenjohtaja pörssilistatussa ympäristöteknologiaa tarjoavassa Focused Photonics -yrityksessä, jossa hän vastasi konsernin teknologisesta suunnasta.

Muita sijoittajia suunnatussa annissa ovat Epstein Advisors, jota johtaa Palo Altossa, Kalifornissa, asuva pääomasijoittajataustainen enkelisijoittaja ja yrittäjä Dave Epstein. Epstein on tehnyt useita sijoituksia niin pohjoismaisiin cleantech yrityksiin kuin myös kasvaviin yrityksiin Yhdysvalloissa, ja tuo mukanaan laajan verkoston Piilaaksossa.

Alexander Lidgren: ”Piilaakso toimii kotina uskomattomille jakamistalouden, downstream-aurinkoenergian ja teollisen internetin arvonluontitarinoille. Näiltä markkinoilta voimme löytää sijoittajia, markkinoita ja mahdollisia ostajia salkkuyrityksillemme, ja siksi meidän tulee olla lähempänä sitä. Dave tuntee hyvin Piilaakson ekosysteemin ja ainutlaatuista on, että hän tuntee myös Pohjoismaiden cleantech -ekosysteemin.”

Viimeisimpänä mutta ei vähäisempänä osakkaaksi tulee GLD Invest AB — tukholmalainen yksityinen sijoitusyritys, joka sijoittaa alkuvaiheen yrityksiin. GLD:llä on useita cleantech sijoituksia, joiden joukosta löytyy esimerkiksi puhtaan energian yritys Comsys sekä epäsuorasti myös Cleantech Investin salkkuyritys Swap.com. GLD on pitkän linjan kasvusijoittaja, jolla on hyvä ymmärrys niistä alueista, joille sijoitamme, mutta myös laaja ymmärrys esimerkiksi energian ja verkkokaupan aloista. Sijoitus tarkoittaa myös Cleantech Investille ruotsalaisen sijoittajapohjan rakentamisen aloittamista.
 

Lisätietoja

Cleantech Invest Oyj, Alexander Lidgren, toimitusjohtaja, puh. +46-73-660 1007, alexander.lidgren@cleantechinvest.com.

Hyväksytty neuvonantaja, Access Partners Oy, tel: +358 9 6829 500.

Zhejiang RUIYANG Technology Co., Ltd.  www.tr-se.com

Focused Photonics Inc (FPI), www.fpi-inc.com 

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöitä ja se etsii aktiivisesti uusia kohdeyrityksiä. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen yhtiöihin ja kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoitusten kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. www.cleantechinvest.com.