Cleantech Investin salkkuyhtiö Nocart allekirjoitti 200MUSD toimitussopimuksen aurinkovoimalan toimituksesta Sambiaan

Tiedotteet

Nocart Oy on allekirjoittanut toimitussopimuksen 30-40MW aurinko-hybridi voimalaitoksen toimittamisesta Sambiaan. Sopimus kattaa ensimmäisen osan yhteensä 100MW aurinko-hybrid voimalaitoskokonaisuudesta, joka tuottaa sähköä sokeriruokoplantaasin tarpeisiin Sambian Shang’ombo –alueella. Sokeriruokoplantaasin ja jalostamon investointien arvo on yhteensä 2.7 miljardia USD ja Nocartin allekirjoittaman sopimuksen arvo on 200MUSD.

Muutama viikko sitten Nocart julkisti allekirjoittaneensa aiesopimuksen (Memorandum of Agreement) koskien Nocartin valintaa teknologiatoimittajaksi  voimalaitoshankkeisiin Sambiaan. Tänään julkistettu toimitussopimus kattaa ensimmäisen mahdollisesti useammasta aiesopimuksen kattamasta projektista. Voimalaitos toimitetaan kahden vuoden kuluessa projektin käynnistymisestä.

Toimitussopimus sisältää 30-40MW aurinko-diesel hybridi voimalaitkoksen ja se on ensimmäinen osa yhteensä 100MW aurinko-hybridi voimalaitoskokonaisuutta. Nocartin toimittama voimalaitos tulee tuottamaan sähköä mm. 30 000 hehtaarin sokeriruokoplantaasin ja modernin sokerijalostamon, jonka odotetaan käsittelevän noin 6 000 000 tonnia sokeriruokoa ja tuottavan noin 800 000 kuutiometriä sokeria vuodessa, tarpeisiin.  

Joulukuussa 2016 Nocart sai 5MEUR pääomasijoituksen Cleantech Invest SPV 5 AB:ltä ja sen kanssasijoittajilta. Cleantech Investin efektiivinen täysin laimennettu omistus Nocartista on 19.3% ja Cleantech Invest yhdessä osakkuusyhtiöidensä kanssa omistaa yhteesä 21,4% Nocartista.   

Cleantech Investin hallituksen puheenjohtaja ja Nocartin hallituksen jäsen Lassi Noponen:

”Tämä on merkittävin kaupallinen läpimurto sen kuuden vuoden aikana kun Cleantech Invest on sijoittanut puhtaaseen teknologiaan. Liiketoiminnan kehittäminen uusiutuvan energian alueella on hitaampaa kuin digitaalisissa palveluissa, mutta menestyksekkäiden yritysten voidaan odottaa saavan kestävämmän markkina-aseman uudella toimialalla. Nocart on näyttänyt että uusi yhtiö voi nousta johtavaan asemaan uudella puhtaan teknologian sektorilla. Kokonaistoimittajana Nocart hallinnoi laajaa alihankintaverkkoa ja sen hämmästyttävä menestys on myös vastaus keskusteluun voiko kasvuyrityksillä olla merkitystä Suomen kansantalouden mittakaavassa.”

Cleantech Invest toimitusjohtaja Alexander Lidgren:

”Afrikan maaseudun sähköistämisen nopea kasvu on ylittänyt kaikki odotukset ja Nocart on erinomaisessa asemassa ottamaan osansa tästä kasvusta. Nocartin teknologia soveltuu hyvin näihin kantaverkosta irrallisiin järjestelmiin. Nocart toimittaa voimalaitoksia, joissa hyödynnetään paikallisia energialähteitä. Nocart on yksi harvoista pohjoismaisista toimijoista, joka on pystynyt luomaan laajan kumppaniverkoston useisiin Afrikan maihin.” 

Nocart Oy toimitusjohtaja Vesa Korhonen:

"Olemme työskennelleet Afrikassa muutamia vuosia ja ymmärtäneet jo varhain että Nocartin mahdollisuudet ovat valtavat. Korjaamme nyt ensimmäisiä työmme hedelmiä, mutta tiedämme että meillä on useita mahdollisuuksia jatkaa kasvua tulevina vuosina tällä markkinalla.”

Nocart lyhyesti

Nocart toimittaa voimalaitoksia hajautettuun energian tuotantoon. Nocartin laitokset tuottavat laadukasta energiaa hyödyntäen aurinkoa, tuulta, biomassaa sekä muita energianlähteitä. Laitoksiin liittyy myös energiavarasto. Nocartin toimittamien laitosten sydän on omaan teknologiaan perustuva sähköntuotantoyksikkö (Power Management Unit), joka kontrolloi energian tuotantoa, varastointia ja jakelua. Voimalaitosten muut komponentit hankitaan valikoiduilta alihankkijoilta. www.nocart.com


Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on pohjoismainen yrityskiihdyttämö jolla on osakkuusyhtiöinään globaaleja ongelmia ratkaisevia kasvuyhtiöitä. Osakkuusyhtiöt keskittyvät liiketoiminnassaan puhtaaseen energiaan sekä energia-ja resurssitehokkuuteen. Yhtiöllä on osakkuusyhtiöitä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Yhtiön johto on cleantech -sijoittamisen kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Investin A-sarjan osake on listattu Nasdaq First North Finland markkinapaikalla tikkerikoodilla CLEAN ja Nasdaq First North Tukholmassa tikkerikoodilal CLEANT A.

www.cleantechinvest.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @CleantechInves1

IG: @cleantechinvest

FB: www.facebook.com/cleantechinvest/


Yhteystiedot

Lassi Noponen, Hallituksen puheenjohtaja, Cleantech Invest Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@cleantechinvest.com

Vesa Korhonen, toimitusjohtaja, Nocart Oy. Puh: 358 50 5700 952, vesa.korhonen@nocart.fi

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500