Loudspring Oyj: Puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2018 (tilintarkastamaton)

Tiedotteet

Lue koko 2018 puolivuotiskatsaus (englanniksi) PDF:nä täältä.

Puolivuosi 2018 lyhyesti

MERKITTÄVIMPIEN TAPAHTUMIEN YHTEENVETO

 • Tytäryhtiöiden Eagle Filters ja Nuuka Solutions yhteenlaskettu, tilintarkastamaton liikevaihto oli 1,56 MEUR 2018 ensimmäiselle vuosipuoliskolle.

 • Loudspring nimitti perustajan ja entisen hallituksen puheenjohtajan, Lassi Noposen toimitusjohtajaksi

 • Loudspring nousi enemmistö omistajaksi Eagle Filters:issä, joka parantaa tehokkuutta energiantuotannossa

 • Loudspring vahvisti oikeuden nousta enemmistö omistajaksi Nuukassa, joka tarjoaa kiinteistöjen älykkääseen hallintaan SaaS ohjelmistoja

 • Loudspringin tytäryhtiö Nuuka allekirjoitti merkittävät sopimukset asiakkaiden ICA Real Estate, Unileverin pääkonttorin ja Helsingin kaupungin kanssa

 • Viivästykset Nocartin projekteissa jatkuivat. Nocart sai siltarahoitusta, mutta tarvitsee vielä lisärahoitusta viivästyneiden maksusuoritusten johdosta

 • Loudspring lisäsi omistustaan ResQ Clubissa, jonka mobiilisovellus mahdollistaa ruokahävikin vähentämisen yhdistämällä kuluttajat ja lähiravintolat

 • PlugSurfing myytiin Fortum Oyj:lle

 • Loudspring allekirjoitti Nordean kanssa luottosopimuksen, nostaen Loudspringin velkainstrumenttien rajan 2,5 miljoonaan euroon

 • Loudspring asettaa taloudelliset tavoitteet tytäryhtiö Eagle Filters:lle ja Nuuka Solutions:ille

Yhteenveto vuoden 2018 näkymistä:

 • Loudspring tulee keskittymään pitkäaikaiseen, kannattavaan kasvuun ja on asettanut taloudelliset tavoitteet kahdelle tytäryhtiölleen. Loudspringin aikaisemmin antamat tavoitteet koskien yritysmyyntejä, listautumisia ja tulevaisuuden näkymiä eivät enää ole voimassa.

 • Loudspringin tulevaisuuden näkymät ovat suurimmilta osin positiiviset vuodelle 2018

 • Loudspringin painopiste on tasaisessa kasvussa, organisaatioiden vahvistamisessa, yleisen ammattimaisuuden lisäämisessä ja selkeiden tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa.

 • Loudspringin missio on säästää luonnonvaroja kasvattamalla siihen keskittyviä yrityksiä

KESKEISET TUNNUSLUVUT

(Tuhansissa euroissa) 1-6 /2018 1-6 / 2017 1-12 / 2017
Liikevaihto 22 18 29
Liikevoitto/-tappio -825 -617 -1 305
Katsauskauden tulos -1 029 -653 -1 562
Rahavarat kauden lopussa 1 151 2 527 3 562
Oma pääoma kauden lopussa 21 013 21 704 22 705
Omavaraisuus kauden lopussa 88,7% 90,8% 91,3%

Loudspring ei raportoi konsernitilinpäätöstä. Loudspring on kirjanpitolain mukaan pienkonserni ja raportoi näin ollen vain emoyhtiön (Oyj) tilinpäätöksen.

TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTIT

Kirjoitan kommentteja ensimmäistä kertaa Loudspringin toimitusjohtajana, sekä kokonaan uuden johtotiimin jäsenenä. Olemme luvanneet kehittää tapoja, joilla lisätä liiketoiminta salkkumme läpinäkyvyyttä ja olemme tehneet muutoksia uuteen raporttiimme. Muutosten tarkoitus on antaa lukijoille enemmän informaatiota selkeissä raameissa ja muodostaa kattava kokonaiskuva siitä, miten Loudspringin salkkuyhtiöt suoriutuvat, sekä miltä niiden tulevaisuus näyttää. Tätä tavoitetta ajatellen olemme myös työskennelleet Inderesin kanssa, joka on alkanut tuottamaan osakeanalyysiä Loudspringistä. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun Loudspring asettaa julkisesti taloudellisia tavoitteita tytäryhtiöilleen. Uskon näiden muutosten palvelevan hyvin niin osakkeenomistajia kuin sijoittajia, ja aiomme jatkaa raporttien kehitystä myös jatkossa.

Viimeiset 6 kuukautta ovat jälleen ollut toiminnantäyteiset Loudspringille. Loudspringin portfolio on monipuolisesti hajautettu, ja vaikka osa yhtiöstä on kohdannut matkallaan vaikeuksia voin tyytyväisenä todeta, että monet ovat saavuttaneet hyviä tuloksia. Eagle Filters on vahvistanut organisaatiotaan ja laajentanut toimintaansa globaalisti, odotamme pian tuloksia näistä uusista panostuksista. Nuuka Solutions on allekirjoittanut merkittäviä asiakassopimuksia sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Nuukan sopimus Helsingin Kaupungin kanssa, jossa sovitaan Nuukan asentavan järjestelmänsä suureen osaan Helsingin Kaupungin kiinteistöistä, on iso saavutus sekä Nuukalle, että myös Helsingin Kaupungille ottaen huomioon heidän tavoitteensa olla maailman johtava digitalisoitunut kaupunki. Resq Club on jatkanut kasvuaan ja myynyt yli 700 000 ateriaa. Toiminnallisesti yhtiö on keskittynyt kannattavuuden tavoitteluun ja pitkän aikavälin kasvuun. Yhdysvalloissa Swap.com on voimakkaasti vaihtanut fokustaan ja keskittyy nyt tavoittelemaan kannattavuutta ja tehokkuuden parantamista, laittaen teknologian vahvistamisen pitkän aikavälin kehityksen keskiöön. Niinkuin tästä raportista voi lukea, kehitys on ollut hyvää suurimmassa osassa yhtiöistämme ja tiimimme on tehnyt kovasti töitä tukiessaan ydinomistuksiamme.                

Varhaisen vaiheen yrityksiin sijoittaminen on erittäin riskialtista ja siitä syystä Loudspring on rakentanut salkun erilaisia yrityksiä, hajauttaakseen kyseistä riskiä. Ikävä kyllä, jokainen varhaisen vaiheen yritys ei tule menestymään, mutta Loudspring tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa kyseiseen omaisuusluokkaan hajautetulla riskillä. Vuosien varrella lähes jokainen yrityksistämme on kohdannut vaikeuksia. Kaikki eivät ole selvinneet, mutta useimmat ovat nousseet kuopastaan entistä vahvempana. Nocart on ollut erittäin vaikeassa vaiheessa laajasti julkistettujen Afrikan projekteja koskevien viivästysten takia. Nocart on hyvä esimerkki sijoituksesta aikaisen vaiheen yhtiöön, jossa riski ja potentiaalinen tuotto kulkevat käsi kädessä. Nocart jatkaa kovaa työskentelyä asiakasprojektiensa parissa ja pyrkii rahoitusneuvotteluissa turvaamaan projektien viivästymisen takia tarvittavan lisärahoituksen. Yhtiö julkisti myös hiljattain uuden merkittävän projektin Keniassa.

Loudspringin tavoite on maapallon luonnonvarojen säästäminen, ja se on erittäin tärkeä tavoite. Jatkamme työtä tämän tavoitteen saavuttamiseksi  ja uskomme, että se on ainutlaatuinen ja pitkäaikainen liiketoimintamahdollisuus.               

LOUDSPRING GROUP

Loudspring on teollinen konserni, joka keskittyy luonnonvarojen säästämiseen. Omistamme ja johdamme Pohjoismaisia kasvuyrityksiä, joilla on suuri positiivinen ympäristövaikutus. Omistamme hajautetun salkun yrityksiä tasapainottaaksemme yksittäisten yhtiöiden kehityksen heilahduksia. Teknologiamme säästävät energiaa, vettä ja raaka-aineita teollisuudessa, kiinteistöissä ja jokapäiväisessä elämässä. Yrityksemme koostuu kahdesta haarasta: Loudspring Industry – enemmistöomistetut yritykset sekä Loudspring Ventures – vähemmistöomistetut yritykset.

Nimi Loudspring edustaa elinvoimaista planeettaa, jolla on paljon elämää. Meidän missiomme on puolustaa ja suojella planeettaamme luontoa ja biodiversiteettiä. Meidän tapamme suojella planeettaa on kasvattaa yrityksiä, jotka säästävät luonnonvaroja. Uskomme, että oikein toteutettuna taloudellinen tuotto ja positiiviset ympäristövaikutukset ovat täysin linjassa toistensa kanssa. Planeettamme suurimpien ongelmien ratkaiseminen on samalla yksi suurimmista mahdollisuuksista kasvattaa kannattavaa liiketoimintaa. Silent Spring – kirja, joka sytytti kansainvälisen ympäristönsuojeluliikkeen – kuvailee mitä tulevaisuus tuo tullessaan, jos jatkamme luonnon hyväksikäyttöä. Loudspringin tavoite on tämän vastakohta.

Loudspring Industry koostuu kahdesta tytäryhtiöstämme:

Eagle Filters – Voimalaitoksien tehokkuusteknologiat

Nuuka Solutions – SaaS ohjelmistoja kiinteistöjen älykkääseen hallintaan

Loudspring Ventures koostuu vähemmistöomistuksista kymmenessä kasvuyrityksessä. Ydin venture-omistukset sisältävät seuraavat kasvuyritykset:

Nocart – uusiutuvaan energiaan pohjautuvia voimalaitoksia kehitysmaihin

Enersize – energiatehokkuuden analytiikkaa raskaalle teollisuudelle  

Sofi Filtration – tehokasta veden mikrosuodatusteknologiaa

ResQ – kuluttajille suunnattu mobiilisovellus ravintola-annosten pelastamiseen

Swap.com – verkkokauppa käytetyille vaatteille

Ydin venture-omistuksien lisäksi venture-portfolioon kuuluu viisi incubation-omistusta.

Tästä raportista lähtien Loudspring muuttaa tiedotuspolitiikkaansa siten, että talousluvut vähemmistöomistuksista julkaistaan vain tilintarkastettuina. Puolivuosi- ja vuosikohtaiset, tilintarkastamattomat arviot julkaistaan vain Loudspringin tytäryhtiöille.

Loudspring efektiivinen, täysin laimennettu omistus salkkuyhtiöissä 30.6.2018

Yritys Omistus
Aurelia 2,3 %
Eagle Filters 67,6 %
Enersize 35,6 %
Metgen 2,4 %
Nocart 19,3 %
Nuuka Solutions 46,8 %
Oricane 21,2 %
Resq Club 19,4 %
Sansox 9,6 %
Sofi Filtration 25,2 %
Swap.com 6,6 %
Watty 3,8 %

Omistus on raportoitu efektiivisenä, täysin laimennettuna kaikille yrityksille paitsi Enersize Oyj:lle, jonka omistus raportoidaan efektiivisenä Enersizen pörssilistautumisen myötä. Efektiivinen omistus ottaa huomioon suoran ja epäsuoran omistuksen portfolioyrityksissä.

Loudspringillä on epäsuoraa omistusta Clean Future Fund Ky:n kautta sekä usean Cleantech Invest SPV:n kautta. Cleantech Invest SPV-yhtiöt ovat Loudspringin perustamia, ruotsalaisia holding-yhtiöitä. Yritysmyynti -ja osinkotuotot voivat poiketa omistusosuudesta niin positiiviseen kuin negatiiviseen suuntaan osakelajien ja osakassopimusten johdosta.

MARKKINASEGMENTIT

Loudspringin yhtiöt palvelevat joitain suurimmista maailmanlaajuista yrityksistä ja parantavat reurssitehokkuutta siellä missä vaikutus on suurin. Alla on esimerkkejä siitä miten autamme asiakkaitamme säästämään luonnonvaroja useissa eri markkinasegmenteissä.

Energian tuotanto

Engie, maailman suurin kaasuturbiinien operoija, on valinnut Eagle Filtersin parantamaan energialaitosten tehokkuutta

Astoria Energy, voimalaitos joka tuottaa 15 – 20% New York Cityn energiasta, käyttää Eaglen suodattimia parantaakseen tehokkuutta

Helen, Helsingin Kaupungin omistama sähköyhtiö käyttää Eaglen suodattimia parantaakseen luotettavuutta

VAPO Suomessa käyttää Sofi Filtrationin tuotteita vähentääkseen savukaasujen puhdistuskuluja jäte-energialaitoksella

Fortum, Suomen suurin energiayhtiö, käyttää Sofi Filtersin tuotteita kaukolämpöveden käsittelyyn

Kansainvälisen avustusorganisaation päämaja Nepalissa saa energiansa Nocartin aurinkovoimalasta

Kiinteistöt

Unilever pääkonttori New Jerseyssä on ottamassa käyttöön Nuuka Solutionsin hallinnoimaan älykkäästi ja parantamaan tehokkuutta pääkonttorikampuksellaan.

Deloitte pääkonttori Amsterdamissa käyttää Nuukan järjestelmää suuren datan “Big Data”  hallinnointiin.

ICA Real Estate, johtava ruokakauppaketju Ruotsissa implementoi Nuukan järjestelmää vähittäismyymäläverkostossaan.

Helsingin Kaupunki asentaa Nuukan järjestelmän noin tuhanteen kaupungin rakennukseen kiinteistöjen älykästä hallintaa varten.

Varma, yksi Pohjoismaiden suurimmista työeläkevakuutusyhtiöistä, hyödyntää Nuukan järjestelmää monissa rakennuksistaan.

Lähitapiola, yksi Suomen suurimmista eläkerahastoista, käyttää Nuukan järjestelmää pääkonttorillaan Suomessa.

AINOA ostoskeskus Suomessa käyttää Nuukan järjestelmää kiinteistön älykkääseen analytiikkaan.

Teollisuus

LG Chem, Korean suurin kemikaalivalmistaja, käyttää Eaglen suodattimia monilla tehtaillaan.

BOE, yksi maailman suurimmista LCD-televisioiden valmistajista, käyttää Enersizen pilvianalytiikkaa leikatakseen energiakuluja.

Foton, yksi Kiinan suurimmista ajoneuvovalmistajista, hyödyntää Enersizen pilvianalytiikkaa autotehtaallaan.

Cummins, joka on Fortune 500-yritys, on alkanut käyttää Enersizen pilvianalytiikkaa moottoritehtaallaan Kiinassa.

BBMG, yksi Kiinan suurimmista sementin valmistajista, käyttää Enersizea paineilman tehokkuuden parantamiseen.

Dürr Group, yksi maailman johtavia konepajayrityksiä, käyttää Enersizea tehtaallaan Saksassa.

Scania, maailman johtavia kuljetusratkaisujen tuottajia, hyödyntää Enersizea tehtaallaan Ruotsissa.

Lindström, johtava pesulaketju Pohjoismaissa, uudelleenkäyttää vettä Sofi Filtrationin teknologialla.

Kuluttajat

Swap.com: 500 000 kuluttajaa Yhdysvalloissa on antanut kuudelle miljoonalle käytetylle vaatekappaleelle uuden elämän.

ResQ Club: 300 000 ihmistä on pelastanut yli 700 000 ruoka-annosta yli 2000:sta ravintolasta Euroopassa.

MERKITTÄVIMMÄT TAPAHTUMAT

Kommentit salkkuyhtiöistä eivät ole täydellisiä kuvauksia salkkuyhtiöiden tilanteista tai riskeistä. Loudspring luottaa salkkuyhtiöiden johdon antamaan tietoon antaessaan kommentteja salkkuyhtiöiden kehityksestä. Loudspring julkaisee pääsääntöisesti uutisia salkkuyhtiöistä ainoastaan sen jälkeen kun salkkuyhtiö itse on julkaissut tai antanut luvan julkaista kyseisen uutisen. Vähemmistöomisteisissa salkkuyhtiöissä Loudspring ei ole kontrolloivassa asemassa ja näin ollen Loudspringin saama tieto on rajoitettu osakkeenomistajille annettuun tietoon, johon saattaa myös vaikuttaa salassapito ja kilpailutilanne intressit.

Yleinen kehitys

Suurin osa Loudspringin salkkuyhtiöistä kehittyi positiivisesti katsauskauden aikana. Erityisesti Eagle Filters, Nuuka Solutions ja ResQ Club edistyivät hyvin: Eagle Filters on laajentanut asiakaskuntaansa globaalisti, Nuuka Solutions solmi merkittäviä sopimuksia nimekkäiden asiakkaiden kanssa ja ResQ Club jatkoi nopeaa kasvuaan. Nocart on kokenut viivästyksiä suurissa projekteissa sekä viivästyksiin liittyvää kassavajetta. Swap.com on vähentänyt merkittävästi kulujaan ja virtaviivaistanut liiketoimintaansa katsauskauden aikana. Tämän johdosta kasvun odotetaan olevan maltillisempaa mutta kannattavuutta tavoitellaan aikaisemmin.

Loudspring allekirjoitti Nordean kanssa luottosopimuksen, joka nostaa Loudspringin velkainstrumenttien rajan 2,5 miljoonaan euroon. Velkainstrumentit koostuvat luottolimiitistä ja pitkäaikaisesta velasta.

Tytäryhtiöiden omistusosuuden mukaan painotettu liikevaihdon kehitys

Tytäryhtiöiden Eagle Filters ja Nuuka Solutions liikevaihto on kasvanut. Graafissa on esitelty Loudspringin osuus arvioidusta, tilintarkastamattomasta liikevaihdosta nykyisellä efektiivisellä 67,6 % Eagle Filtersin omistuksella ja 47,9% Nuuka Solutionsin omistuksella. Tytäryhtiöiden arvioitu, tilintarkastamaton yhteenlaskettu liikevaihto painotettuna Loudspringin efektiivisellä omistuksella oli 1,0 MEUR kaudelle 1.1.2018 - 30.6.2018.

Tytäryhtiöiden ja ydin-omistuksien omistusosuuden mukaan painotettu liikevaihdon kehitys

Loudspringin tytäryhtiöiden ja ydin-omistusten tilintarkastettu yhteenlaskettu liikevaihto painotettuna Loudspringin efektiivisellä omistuksella 30.6.2018 oli 8,2 MEUR vuodelle 2017 (80% kasvua vuodesta 2016). Liikevaihto on hyvin riippuvainen Nocart Oy:stä, jonka liikevaihto 2017 koostuu suurimmaksi osaksi myyntisaatavista.

Nuuka Solutions

Nuuka Solutions tarjoaa cloud ohjelmistoa ammattimaiseen kiinteistö-analytiikkaan. Nuuka yhdistää kiinteistön älykkäät järjestelmät yhteen alustaan, joka mahdollistaa energiatehokkuuden, sisäilman, operoinnin ja raportoinnin parantuneen laadun.

Nuukan alusta on laite-riippumaton, joka tekee ohjelmistosta joustavan ja kestävän tulevaisuutta ajatellen. Nuukan pilveen on kytkettynä yli 1000 kiinteistöä. Asiakaskunta koostuu muun muassa suurista kiinteistösijoittajista, kansainvälisistä yrityksistä sekä kaupungeista. Nuuka on nopean kasvun vaiheessa ja on hiljattain voittanut monta korkean profiilin projektia Euroopassa ja USA:ssa. Loudspringilla on optio lisätä omistustaan yli 50 prosenttiin lisäsijoituksen avulla.

Yhtiöpäivitys

Nuuka on jatkanut kasvuaan katsauskauden aikana. Nuukan tilauskanta kuukausittaiselle, toistuvalle liikevaihdolle (MRR) on yli kolminkertaistunut ensimmäisen puolivuoden aikana. Nuukan merkittävimpiin sopimuksiin kuuluu: Unileverin HQ -rakennus USA:ssa; OVG Alankomaissa; ICA Real Estate Ruotsissa; ja sopimus Helsingin Kaupungin kanssa Nuukan asentamisesta noin 1000 kaupungin kiinteistöön.

Nuuka kehittää ohjelmistoaan jatkuvasti, lisäten uusia toimintoja ja integraatiomahdollisuuksia.

Älykkäiden rakennusten markkinat ovat huomattavassa kasvuvaiheessa. Nuuka vahvistaa asemaansa Benelux-maissa, jotka yhtiö näkee yhtenä alan johtavista markkina-alueista globaalisti. Myös Pohjoismaat ja tietyt USA:n alueet ovat keskeisiä kasvumarkkinoita. Kilpailu alalla on koventunut ja markkinoille on tullut niin suuria kuin pieniä ohjelmistoyrityksiä. Näemme kilpailun koventumisen merkkinä kasvavasta markkinasta. Liiketoiminta yhtenäisenä osana Loudspring Group:ia odotetaan tuovan Nuukalle lisäarvoa kiinteistömarkkinoilla.

Nuuka on Loudspringin tytäryhtiö. Loudspringilla on oikeus lisätä omistustaan Nuukassa yli 50 prosenttiin.

Tilintarkastamattomat avainluvut H1 2018 (arvio) / H1 2017

Liikevaihto H1/2018 Liikevaihto H1/2017 EBITDA H1/2018 EBITDA H1/2017
413 000 198 875 -180 645 -390 574

Vuoden 2020 tavoitteet:

Loudspring on asettanut seuraavan taloudellisen tavoitteen Nuuka Solutionsille vuodelle 2020:

 • 2020 liikevaihto: yli 4 MEUR

Kyseiset tavoitteet ovat Loudspringin Group -tason tavoitteita ja ovat konservatiivisempia kuin tytäryhtiön sisäiset tavoitteet. Tavoitteet eivät ole taloudellista ohjausta ja niitä päivitetään pääsääntöisesti puolivuosittain tai vuosittain. Poikkeama näistä tavoitteista ei laukaise positiivista tai negatiivista tulosvaroitusta.

Eagle Filters

Eagle Filters on kehittänyt ja patentoinut korkean tehokkuuden ilmansuodattimen kaasuturbiineille, jonka avulla kaasuturbiinien tehokkuutta voidaan parantaa huomattavasti. Eaglen ratkaisu lisää vuosittaista energiantuotantoa jopa 6% ja parantaa polttoaine-hyötysuhdetta jopa 3%. Eaglen potentiaalinen vaikutus kansainväliseen energian tuotantoon on huomattava, sillä yli 20 % maailman sähköstä tuotetaan maakaasulla. Eaglen teknologiaa on testattu ja verifioitu maailman suurimpien energiayhtiöiden kanssa ja kansainvälistä myyntiä ollaan nyt kasvattamassa. Eaglen liiketoimintamalli perustuu korkean katteen toistuvaan liikevaihtoon, jonka johdosta yrityksellä on potentiaalia hyvin kannattavaan liiketoimintaan. Loudspringillä on optio lisätä omistustaan Eagle Filtersissä 80 prosenttiin.

Yhtiöpäivitys

Eagle Filtersin liikevaihto ensimmäiselle puolivuodelle 2018 oli 1,14 MEUR (tilintarkastamaton arvio). Katsauskauden aikana Eagle on saanut tilauksia niin uusilta kuin vanhoilta asiakkailta. Ensimmäisen kvartaalin myynti alkoi vahvasti ja hidastui hieman puolivuoden toiselle kvartaalille. Muutama odotettu tilaus lykkääntyi aikataulusta. Hiljattain tehdyt panostukset uusien asiakkaiden hankintaan eivät vielä näy liikevaihdossa, lead-aikojen ollessa tyypillisesti useita kuukausia. Avoimia tarjouksia sekä tarjouspyyntöjä on kiitettävästi ja markkinoiden tulevaisuuden näkymä jatkuu hyvänä.

Eagle Filters on uudistanut Euroopan myyntistrategiaa ja aloittanut myynnin suoraan asiakkaille tällä alueella, jossa on paljon realisoimatonta potentiaalia. Ensimmäisen puolivuoden aikana Astoria, joka tuottaa 15 - 20 % New York City:n sähköstä valitsi Eaglen kaikkiin neljään turbiiniinsa Eaglen ja kilpailevien ilmansuodatus ratkaisujen kattavan testauksen tuloksena. Eagle palkkasi uuden myyntijohtajan kesäkuussa ja lisää myyntipanostuksiaan etenkin Euroopassa ja USA:ssa.

Eagle arvioi korkean tehokkuuden ilmansuodattimien markkinapotentiaalin olevan $1,65 miljardia USD vuosittain. Maailmassa on yli 10 000 kaasuturbiinia, jotka voisivat hyödyntää Eaglen teknologiaa. Potentiaaliset taloudelliset säästöt asiakkaille ovat $7,5 miljardia vuosittain. Tällä hetkellä noin 95% uusista voimalaitoksista käyttää F-tason suodatusta, mutta tietoisuus korkeamman suodatustehon hyödyistä leviää energiayhtiöissä.

Tilintarkastamattomat avainluvut H1 2018 (arvio) / H1 2017

Liikevaihto H1/2018 Liikevaihto H1/2017 EBITDA H1/2018 EBITDA H1/2017
1 142 000 1 100 000 -240 000 -216 240

Tavoitteet vuodelle 2020:

Loudspring on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet Eagle Filters:ille vuodelle 2020:

 • 2020 liikevaihto: yli 10 MEUR

 • 2020 EBITDA: yli 2 MEUR

Kyseiset tavoitteet ovat Loudspringin Group -tason tavoitteita ja ovat konservatiivisempia kuin tytäryhtiön sisäiset tavoitteet. Tavoitteet eivät ole taloudellista ohjausta ja niitä päivitetään pääsääntöisesti puolivuosittain tai vuosittain. Poikkeama näistä tavoitteista ei laukaise positiivista tai negatiivista tulosvaroitusta.

ResQ Club

ResQ Clubin tavoite on luoda yhteisöjä joissa ei ole ruokahävikkiä. ResQ on online markkinapaikka, jossa ravintolat, kahvilat ja ruokakaupat voivat myydä ylimääräistä ruokaa lähettyvillä oleville ihmisille, jotka haluavat säästää aikaa, rahaa ja planeettaa sekä samalla nauttia hyvälaatuisesta ruuasta.

Yhtiöpäivitys

Kuukausittainen GMV (tuotteiden myynti platformin yli) oli katsauskauden lopussa yli 200 000€. Ensimmäisen puolivuoden 2018 aikana viikoittain ostavien kuluttajien määrä kaksinkertaistui, joka kielii palvelun vetovoimasta ja hyvästä asiakasretentiosta. Yhtiö onnistui myös leikkaamaan liiketoiminnan kuluja huomattavasti katsauskauden aikana. Lisäksi markkinointikustannukset kutakin uutta asiakasta kohti laskivat huomattavasti. ResQ keskittyy tällä hetkellä laajentumispyrkimyksiin Pohjoismaissa.

ResQ aloitti onnistuneet pilotit ruokakauppojen kanssa huhtikuussa 2018, jotka ovat saaneet positiivista palautetta niin yhteistyökumppaneilta kuin kuluttajilta. Katsauskauden lopussa yli 20 ruokakauppaa käyttivät ResQ:n sovellusta. Ruokakaupat tarjoavat ResQ:n kautta valmiita ruokakasseja sekä yksittäisiä tuotteita.

Enersize

Enersize tarjoaa energiatehokkuutta parantavaa analytiikkaa raskaalle teollisuudelle. Yritys on listattu Nasdaq First North Tukholmassa. Enersizen uuden teknologian avulla suuret tehtaat voivat säästää jopa useita miljoonia euroja vuodessa teollisen paineilman sähkökustannuksissa.

Yhtiöpäivitys

Enersizen ollessa Nasdaq First North listattu yritys, yhtiö vastaa itsenäisesti raportoinnistaan. Enersizen tilintarkastamaton arvio liikevaihdolle 2018 ensimmäiselle puolivuodelle on 183 932€.

Enersize raportoi seuraavaa omassa 2018 puolivuosikatsauksessaan:   

Enersize solmi sopimuksen helmikuussa Dürr Systems AG:n kanssa, joka on osa Dürr Group:ia, paineilman mittaukseen, analyysiin ja tehokkuuden parantamiseen Dürrin tehdasalueella Saksassa. Enersize rekrytoi kaksi uutta henkilöä kehittämään yhtiön liiketoimintaa Kiinassa. Lisäksi Enersize esitteli päivitetyn katsauksen Kiinan markkinoiden asiakas pipelinestä.

Maaliskuun lopussa uutiset Enersizen teknologisesta läpimurrosta julkaistiin. Teknologinen läpimurto on johtanut kahteen uuteen patenttihakemukseen ja on suoraan vaikuttanut Enersizen strategiseen asemaan. Molemmat patenttihakemukset on tehty Kiinassa ja Ruotsissa. Enersize tiedotti maaliskuussa, että uusi teknologinen läpimurto ja patenttihakemukset muuttivat yrityksen yleistä strategiaa, kasvustrategiaa sekä liiketoimintamallia kohti kasvua lisenssisopimusten kautta. Enersize pystyy tarjoamaan lisenssisopimuksia niin vanhoille kuin uusille asiakkaille.   

Enersize solmi neljän vuoden tuotonjako-sopimuksen Foton & Cummins:in kanssa huhtikuussa. Tuotonjako-sopimus on laadittu jatkeena jo olemassa olevaan sopimukseen Beijing Foton Cumminsin kanssa.

Enersizen täysi kehityskatsaus löytyy yhtiön puolivuosiraportissa 2018, joka on luettavissa yhtiön kotisivuilla.

Sofi Filtration

Sofi Filtration tarjoaa tehokasta vedensuodatusteknologiaa. Sofi:n itsepuhdistuva suodatin mahdollistaa kustannustehokkaan mikrosuodatuksen suurille vesimäärille.

Yhtiöpäivitys  

Katsauskauden aikana solmittiin uusi projektisopimus voimalaitoksen veden kierrätykseen. Sofi Filtration on myös onnistuneesti kokeillut laivojen SOx savukaasupesureiden vedensuodatusta, demonstroinut Sofin toimivuutta öljy & kaasu -teollisuudessa USA:ssa sekä pilotoinut ratkaisuaan menestyksekkäästi muovitehtaassa. Sofin käyttö laivojen SOx savukaasupesureissa on lupaava alue, sillä sääntely kuten laivaliikenteen SOx päästöjen vähentämiseen tähtäävä IMO 2020 lisää laivateollisuuden kiinnostusta savukaasupesureihin.

Nocart

Nocart tarjoaa uusiutuvan energian voimalaitoksia kehittyvissä maissa. Nocartin energianhallintateknologia muuttaa eri lähteistä saatavan uusiutuvan energian korkealaatuiseksi sähköksi.

Yhtiöpäivitys

Nocart on kokenut viivästyksiä suurissa projekteissaan, joihin liittyy huomattavia riskejä. Hidas saatavien realisointi on suoraan vaikuttanut yrityksen kassavirtaan. Suurin osa yhtiön liikevaihdosta 2017 on saatavissa. Ensimmäisen puolivuoden aikana Nocart on saanut lisärahoitusta, mutta tarvitsee, ja neuvottelee sijoittajien kanssa lisärahoituksesta jota tarvitaan olemassa olevien projektien siltarahoitusta varten.

Nocart on tiedottaa vuosiraportissaan seuraavaa:

Tällä hetkellä suurin osa yrityksen liiketoiminnasta tulee suurista Afrikan ja Aasian projekteista. Nocartilla on myös runsaasti pienempiä toimituksia ja projekteja sopimusten viimeistelyvaiheessa. Pienempien projektien avulla Nocart pyrkii vähentämään riippuvuuttaan yksinomaan suuriin, yksittäisiin projekteihin.

Swap.com (Swap.com Services Oy)

Swap.com on käytettyjen vaatteiden verkkokauppa. Swap.com:in valikoima on kattava ja palvelu tavoittaa laajan asiakaskunnan. Täyden palvelun consignment myyntimallinsa johdosta Swap.com:in toimituskulut ovat edullisemmat kuin vastaavissa peer-to-peer palveluissa kuten eBay.

Yhtiöpäivitys

Ensimmäisen puolivuoden aikana Swap.com on tehnyt päivityksiä liiketoimintamalliinsa. Viimeisen kolmen vuoden vahvan myynnin kasvun jälkeen yritys muutti painopistettään katteisiin ja kannattavuuden saavuttamiseen. Tämän johdosta on tehty tarvittavia irtisanomisia sekä vähennetty uusien tuotteiden lisäystä valikoimaan, joka saavutti 2,3 miljoonaa uniikkia tuotetta. Yritys on lisännyt varaston kiertonopeutta osittain parantamalla valikoiman laatua. Liiketoiminnan kuluja leikattiin merkittävästi ja tuotevalikoimaa on kehitetty suuntaan, jossa tuote-fokusta on siirretty korkeamman katteen ja korkeamman kysynnän tuotteisiin, jolloin saavutetaan nopeampi myyntisykli.

Swap.com toteutti rahoituskierroksen nykyisille sijoittajille. Oman pääoman ehtoinen rahoitus suoritetaan erissä ja on kokonaisuudessaan noin 4,5 miljoonan euron suuruinen.

Incubation Holdings

Incubation holdings -yrityksiä (venture-omistukset joita Loudspring ei lue ydin-omistuksiksi) kommentoidaan vain, mikäli merkittävää kehitystä tapahtuu yrityksissä.

Katsauskauden aikana tapahtuneet merkittävät tapahtumat:

PlugSurfing GmbH myytiin Fortumille. Myyntihintaa ei ole julkaistu. Loudspring omisti 3,3% PlugSurfing:istä ennen myyntiä. Myynti tuotti sijoitetun pääoman lisäksi noin 18 prosentin vuosituoton aikana, jolloin PlugSurfing on ollut Loudspring:in omistuksessa.

Oricane Ab kirjattiin alas, eikä Loudspring:illa enää ole taloudellisia odotuksia yritykselle.

TULOSLASKELMA: LIIKEVAIHTO JA TULOS

Liikevaihto

Yrityksen liikevaihto katsauskaudelle 1.1. - 30.6.2018 oli 22 kEUR (1-6/2017: 18 kEUR).

Kulut

Henkilöstökulut katsauskaudelle 1.1. - 30.6.2018 oli 335 (208) kEUR.

Liiketoiminnan muut kulut katsauskaudelle 1.1. - 30.6.2018 oli 352 (296) kEUR. Korkeammat kulut liittyvät pitkälti lisääntyneisiin henkilöstö- ja matkakulut.

Poistot ja arvonalentumiset

Poistot ja arvonalentumiset katsauskaudelle 1.1. - 30.6.2018 oli 89 (89) kEUR.

Liikevoitto/-tappio

Yrityksen liiketappio katsauskaudelle 1.1. - 30.6.2018 oli 825 (617) kEUR. Liiketappion kasvu johtui pitkälti korkeimmista liiketoiminnan kuluista.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot katsauskaudelle 1.1. - 30.6.2018 oli 56 (147) kEUR, rahoituskulut 259 (182) kEUR. Rahoituskulut johtuvat pitkälti Oricane:n alaskirjauksesta, pankkilainan sopimusmaksusta sekä valuutan heilahtelusta. Rahoitustuotot liittyivät pitkälti yritysmyynnistä saaduista tuotoista.

Katsauskauden tulos

Tulos katsauskaudelle 1.1. - 30.6.2018 oli 1 029 (653) kEUR. Tappion kasvu liittyy pääosin korkeimpiin kuluihin ja rahoituskuluihin sekä Oricane:n alaskirjaukseen.

TASE: RAHOITUS JA SIJOITUKSET

Yhtiön taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 23,698 (23,894) kEUR. Arvonlasku johtuu pääosin Oricane:n alaskirjauksesta sekä arvonkorotusrahaston laskusta johtuen muutoksesta Enersize:n arvostuksessa. Oma pääoma oli 21,103 (21,704) kEUR ja omavaraisuusaste 88,7% (90,8%).

Lyhytaikainen vieras pääoma oli katsauskauden alussa 623 kEUR ja katsauskauden lopussa 1 152 kEUR. Muutos lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa johtuu pääosin Nordealta otetusta pankkilainasta ja korotuksesta muissa lyhytaikaisissa veloissa.

KATSAUSKAUDELLA TEHDYT SIJOITUKSET

ResQ Club Oy: Loudspring johti ResQ Club:in rahoituskierrosta, nostaen omistustaan 15,6:sta prosentista 19,4:ään prosenttiin.

Eagle Filters Oy: Loudspring teki kaksi lisäsijoitusta Eagle Filters:iin, korottaen omistustaan 34:stä prosentista 63,4:een prosenttiin ja 63,4:stä prosentista 67,6:een prosenttiin. Loudspring:illä on edelleen mahdollisuus lisätä omistustaan Eagle Filters:issä 80:een prosenttiin.

Lisäksi Loudspring on osallistunut Swap.in ja Nocart:in rahoitukseen lainoilla ja voi näin ollen lisätä omistustaan kyseisissä yhtiöissä konvertoimalla lainaa pääomaksi.

HENKILÖSTÖ, JOHTO JA HALLINTO

Yhtiössä tehtiin seuraavat henkilöstömuutokset toukokuussa:

Lassi Noponen, yhtiön entinen hallituksen puheenjohtaja, nimitettiin toimitusjohtajaksi ja jatkaa hallituksessa jäsenenä. Alexander Lidgren, joka toimi yhtiön toimitusjohtaja toukokuuhun saakka, jätti yhtiön palveluksen. Tarja Teppo joka toimi talousjohtajana jätti yhtiön palveluksen. Timo Linnainmaa nimitettiin uudeksi talousjohtajaksi. Thomas Bengtsson, entinen hallituksen jäsen, valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. Antonio Gallizio nimitettiin sijoitusjohtajaksi. Alf-Oskar Witting nimitettiin Junior Controlleriksi avustamaan taloushallinnossa ja sijoittajasuhteissa. Joshua Burguete-Kirkman jatkoi viestintäjohtajana.

Katsauskauden lopussa Loudspring Oyj:n palveluksessa oli 6 henkilöä, mukaan lukien hallituksen puheenjohtaja Thomas Bengtsson, joka avustaa myös yhtiön operatiivisessa toiminnassa.

Aikaisemmat hallituksen jäsenet Gudrun Giddings ja Peter Carlsson jättivät hallituksen palveluksen varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä 20. huhtikuuta. Katsauskauden lopussa hallitus koostui seuraavista jäsenistä: Thomas Bengtsson (puheenjohtaja), Lassi Noponen, James Penney ja Matti Vuoria.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Loudspring Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 20. huhtikuuta 2018. Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin valita seuraavat 4 henkilöä hallitukseen: Thomas Bengtsson (puheenjohtaja), Lassi Noponen, Matti Vuoria ja James Penney. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 5,000,000 A-sarjan liikkeeseenlaskusta. Valtuutus kumosi osakeanteja koskevan 21.4.2017 annetun valtuutuksen. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen

päättämään optioiden antamisesta yhdessä tai useassa erässä. Optioiden perusteella merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden määrä voi olla yhteensä enintään 1,200,000 osaketta, ja optioita voidaan antaa avaintyöntekijöille (myös yhtiön hallituksen jäsenille) sekä yhtiön yhteistyökumppaneille ja neuvonantajille osana yhtiön kannustinohjelmaa. Valtuutus kumosi hallituksen 20.4.2017 optioita koskevan valtuutuksen. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös yhteensä enintään 1,204,000 A-sarjan osakkeen ostamisesta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2018

Loudspring keskittyy jatkossakin liiketoimintojen globaaliin kasvuun. Samaan aikaa entistä suurempaan rooliin nousee tarvittavan kasvurahoituksen varmistaminen ja kannattavuuden saavuttaminen. Olemme alkaneet rakentamaan Loudspringistä teollista monialayritystä, joten aiemmin lausutut tulevaisuuden suunnitelmamme liittyen mm. listautumisanteihin ja irtautumisiin eivät enää ole voimassa. Harkitsemme tilanteen mukaan mahdollisia omistusten myyntejä, mikäli näemme mahdollisuuksia ja oikean ajoituksen, mutta tarkoituksemme on ensisijaisesti saavuttaa kannattavaa kasvua.

Loudspringin tähtää omistuksen kasvattamiseen valikoiduissa yrityksissä ja sitä kautta ”Loudspring Industry:n” lujittamiseen sekä valikoitujen nykyisten salkkuyhtiöiden kasvattamiseen suuremmiksi, teollisiksi yrityksiksi. Keskitämme omat resurssimme yrityksiin, joissa meillä voi olla kontrolli ja missä näemme eniten mahdollisuutta omistaja-arvon kasvattamiseen. Tulemme myös keskittymään avainhenkilöiden rekrytointiin yritystemme kasvupolun varmistamiseksi.

Loudspringillä on portfoliossaan monia potentiaalisia suuria menestystarinoita. Suurimmalle osalle yrityksiämme tulevaisuudennäkymät ovat edelleen erittäin hyvät ja monet yrityksistämme ovat kasvattaneet ambitio-tasoaan. Monien Loudspring:in yhtiöiden ratkaisujen kasvava globaali kysyntä antaa pohjan jatkuvalle kasvulle nähtävissä olevaan tulevaisuuteen, ja odotamme monien yhtiöidemme jatkossakin kehittyvän positiivisesti.

Loudspring tähtää jatkossa tasaiseen, jatkuvaan kasvuun, organisaatioiden vahvistamiseen, yleisen ammattimaisuuden lisäämiseen sekä selkeiden tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen. Loudspring kehittyy nopeasti, mutta yksi asia tulee säilymään: Loudspringin missio säästää maailman luonnonvaroja yhtiöitämme kasvattamalla.

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden jälkeen Nuuka allekirjoitti sopimuksen ICA Real Estate:n kanssa jossa sovittiin Nuukan teknologian asentamisesta 50+ lisäkiinteistöön. Tammikuussa oli tiedotettu, että ICA Real Estate käyttäisi Nuukan ohjelmistoa pilottiprojekteissa muutamien heidän omistamiensa kiiteistöjen  monitoroinnissa, analysoinnissa ja tehokkuuden parantamisessa. https://www.icafastigheter.se/nyheter/digital-innovation/ . Yhteistyön tavoite oli evaluoida miten ICA Real Estate pystyisi ylläpitämään kiinteistöjänsä entistä resurssitehokkaampina ja kannattavina. ICA Real Estate haluaa luoda digitalisaation avulla asiakkailleen parhaan ostokokemuksen tarjoten samalla työntekijöilleen loistavan työpaikan. Nuukan Connect and Create-ohjelmiston pilotointi oli menestys ja nyt ICA Real Estate on päättänyt hyödyntää järjestelmää 54 muussa toimipaikassa Ruotsissa. Tämä uutinen tulit pian sen jälkeen, kun Nuukan solmima sopimus asentaa Nuukan järjestelmä 1000:n Helsingin Kaupungin kiinteistöön tuli julki noin kaksi viikkoa sitten.

Katsauskauden jälkeen Nocartin 35 MW:n Waste-to-Energy laitoksen kaupalle saatiin vahvistus Keniassa. Nocart on jo aiemmin solminut kauppasopimuksen jätteestä-energiaa -laitoksen toimittamisesta, mutta hanke on odottanut ostajan lupaprosessien ja PPA - sopimusprosessin valmistumista. Laitoksen kauppahinta on 62 MEUR, minkä lisäksi Nocart Oy on hankkeessa mukana laitostoimituksen osaomistajana (35%) perustetussa IPP (Independent Power Producer) voimalaitosyhtiössä. IPP -yhtiöllä on 20 vuoden sopimus sähkön myynnistä Kenian valtakunnan verkkoon.

Laitoksen lupaprosessit ja PPA (Power Purchase Agreement) -prosessi on nyt saatu vietyä loppuun ja laitoksen rahoitusjärjestelyjen viimeistely on käynnissä. Hankkeen laitos rakennetaan useammassa vaiheessa siten, että ensimmäinen osa, 10 MW on valmis 2020 lopussa ja seuraavat 25 MW 2023 alussa. Projekti on merkittävä avaus Nocartin kaasutusteknologialle ja kyseinen jätteestä-energiaa -projekti on tämän tyyppisenä ja kokoisena ensimmäinen Afrikassa. Laitosta varten on jo hankittu maa- alue ja maanrakennustyöt on aloitettu. Projektiin on tehty muitakin alustavia rakennustöitä, mutta varsinaisen voimalaitosteknologian valmistuksen ennakoidaan alkavan myöhemmin syksyllä 2018.

RISKIT JA EPÄVARMUUDET

Yleiset riskit Loudspringin liiketoiminnalle liittyvät makrotaloudelliseen ja pääomamarkkinaan liittyvään epävarmuuteen. Loudspringin salkkuyhtiöt ovat start-up- ja kasvuyrityksiä ja näin ollen yhtiöiden liiketoimintaan sekä sijoittamiseen liittyy merkittäviä riskejä. On epävarmaa, pystyykö Loudspring myymään omistuksiaan salkkuyhtiöissä kannattavasti tai Loudspringin strategian mukaisena ajankohtana. Loudspringin liiketoiminnan luonnon johdosta on hyvin tärkeää, että salkkuyhtiöt saavat kerättyä rahoitusta. Riskit jotka liittyvät Loudspringin liiketoimintaan löytyvät kuvailtuna yksityiskohtaisesti listatutumisesitteestä joka on julkaistu 2 toukokuuta 2014 ja löytyy Suomeksi yrityksen kotisivuilta (http://frantic.s3.amazonaws.com/cleantechinvest/2014/05/Cleantech-Invest-Oyj_listautumisesite.pdf). Sijoittajille suunnattu muistio First North Stockholm -listautumisesta, julkaistu helmikuussa 2016, sisältää yleiskatsauksen yrityksen riskeistä. Muistio (saatavilla vain ruotsiksi) löytyy yrityksen kotisivuilta (http://www.loudspring.earth/files/Memo-Cleantech-Invest_Oyj_febr_2016.pdf). Muistioon on tehty päivityksiä syyskuussa 2016, päivitetty versio löytyy seuraavasta osoitteesta (http://www.loudspring.earth/files/Supplement_to_the_company_description_of_April_2016_released_9.9.2016.pdf). Riskeissä ja epävarmuuksissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia Tukholman listautumismuistion jälkeen. Tietyt salkkuyhtiöt eivät ole saavuttaneet tavoitteitaan rahoituksessa, liiketoiminnassa ja asiakkaissa. On huomioitavaa, että tietyt salkkuyhtiöt ovat riippuvaisia lisärahoituksen saamisesta lähitulevaisuudessa jatkaakseen liiketoimintaa.  

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN

Loudspring Oyj:n Q3 2018 neljännesvuosikatsaus, joka ei ole tuloskatsaus eikä kattava raportti kaikista tapahtumista, julkaistaan 31.10.2018. Vuoden 2019 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2018 loppuun mennessä.

TALOUDELLINEN INFORMAATIO

Loudpsring pyrkii ensisijaisesti kasvattamaan tytäryhtiöiden ja muiden salkkuyhtiöiden liikevaihtoa. Loudspring:in oma liikevaihto on pientä ja koostuu pääosin salkkuyhtiöille tarjotuista palveluista. Suurin osa Loudspring:in kuluista ovat liiketoiminnan kuluja jotka liittyvät tytäryhtiöiden ja salkkuyhtiöiden arvon kehittämiseen.

OSAKE

Yhtiöllä oli tilikauden alussa yhteensä 23,945,317 osaketta, jotka jakautuivat 4,569,031 K-sarjan osakkeeseen ja 19,376,286 A-sarjan osakkeeseen. A-sarjan osakkeilla on kullakin yhtiökokouksissa yksi ääni ja K-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa 20 ääntä.

Loudspring Oyj:n hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2018 yhteensä 2,252,138 K-sarjan osaketta, 805,402 A-sarjan osaketta, 1,209,749 K-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavaa optiota ja 336,000 A-sarjan osakkeen merkintään oikeuttavaa optiota, kun otetaan huomioon osakkeet ja johdannaisinstrumentit, joita kyseiset henkilöt itse, lähipiirinsä ja määräys- tai vaikutusvaltayhteisöidensä kautta omistivat. Osakkeet vastaavat noin 12,7 % yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista 30.6.2018 kaupparekisteriin merkityistä osakkeista ja 41,3 % niihin liittyvistä äänioikeuksista.

Loudspring Oyj:llä oli 30.6.2018 päivätyn osakasrekisterin mukaan 5612 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Näistä 3934 osakkeenomistajaa oli rekisteröity Euroclear Suomeen ja 1678 osakkeenomistajaa Euroclear Ruotsiin.

18. tammikuuta Loudspring Oyj toteutti osakevaihdon Eagle Filtersin kanssa, jonka myötä 128,788 uutta Loudspring Oyj:n osaketta rekisteröitiin kaupparekisteriin. Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa yhteensä 24,074,105 osaketta, jotka jakautuivat 4,569,031 K-sarjan osakkeeseen ja 19,505,074 A-sarjan osakkeeseen.

Katsauskauden lopussa Loudspring A-sarjan osake oli listattu sekä First North Helsingissä että First North Tukholmassa. Loudspring Oyj:n markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 28,477,408 EUR. Mikäli myös listaamattomat K-sarjan osakkeet otetaan huomioon ja arvostuksen perusteena käytetään A-sarjan osakkeen hintaa First North Helsingissä, saadaan markkina-arvoksi katsauskauden lopussa 35,148,193 EUR. Osakkeen päätöskurssi First North Helsingissä 30.6.2018 oli 1,46 €. Katsauskauden ylin kurssi oli First North Helsingissä oli 2,65 €, alin kurssi 1,20 € ja keskikurssi 1,80 €. A-sarjan osakkeella on Pareto Securitiesin kanssa tehty markkinatakaussopimus, joka täyttää NASDAQ OMX Stockholmin Liquidity Providing (LP) -vaatimukset. Loudspring A-sarjan osakkeen kaupankäynti First North Helsingissä ei kuulu markkinatakaussopimuksen piiriin.

KESKEISTEN TUNNUSLUKUJEN JA KAAVOJEN LASKENTATAVAT

Omavaraisuusaste (%) Taseen mukainen oma pääoma katsauskauden päättyessä x 100 / Taseen loppusumma
Osakkeiden lukumäärä (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, laimennettu (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakekohtainen tulos (€) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, laimennettu (€) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä

PUOLIVUOTISKATSAUKSEN LAADINTAPERIAATTEET

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Tuloslaskelma

EUR '000 1 - 6 / 2018 1 - 6 / 2017 1 - 12 / 2017
Liikevaihto 22 18 29
Materiaalit ja palvelut -71 -42 -79
Henkilöstökulut -335 -208 -453
Poistot ja arvonalentumiset -89 -89 -179
Liiketoiminnan muut kulut -352 -296 -622
Liiketulos -825 -617 -1 305
Rahoitustuotot 56 147 314
Rahoituskulut -259 -182 -571
Tulos ennen veroja -1 029 -652 -1 561
Verot 0 -1 -1
Katsauskauden tulos -1 029 -653 -1 562
Osakekohtainen tulos -0,04 -0,03 -0,07
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,04 -0,03 -0,06


Tase

EUR '000 30/06/18 30/06/17 31/12/17
Vastaavaa
Pysyvät vastaavat
 Aineettomat hyödykkeet 177 351 264
 Aineelliset hyödykkeet 20 13 22
 Osuudet saman konsernin yrityksissä 2 722
 Osuudet omistusyhteysyrityksissä 16 888 20 049 19 990
Pysyvät vastaavat yhteensä 19 807 20 413 20 276
Vaihtuvat vastaavat
 Myyntisaamiset 85 244 110
 Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä 2 333 478 776
 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä 200 0 0
 Lainasaamiset 0 24 11
 Muut saamiset 77 89 80
 Siirtosaamiset 46 120 46
 Rahat ja pankkisaamiset 1 151 2 527 3 562
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 892 3 481 4 585
Vastaavaa yhteensä 23 698 23 894 24 862
Vastattavaa
Oma pääoma
 Osakepääoma 80 80 80
 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 16 675 13 859 16 675
 Arvonkorotusrahasto 11 134 12 703 11 798
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -5 848 -4 286 -4 286
 Tilikauden voitto (tappio) -1 029 -653 -1 562
Oma pääoma yhteensä 21 013 21 704 22 705
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
 Laskennalliset verot 1 534 2 104 1 534
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
 Lainat rahoituslaitoksilta 500 0 269
 Ostovelat 51 24 294
 Muut velat 556 16 9
 Siirtovelat 46 48 51
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 1 152 87 623
Vastattavaa yhteensä 23 698 23 894 24 862

Rahavirtalaskelma

EUR '000
1 - 6 / 2018 1 - 6 / 2017 1 - 12 / 2017

Liiketoiminta

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -1 029 -652 -1 561
Verot 0 -1 -1
Oikaisut 164 206 207
Poistot 89 89 179
Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys (-), vähennys (+) 39 -143 145
Korottomat lyhytaikaiset velat, lisäys (+), vähennys (-) -251 -167 0
Liiketoiminnan rahavirta -988 -667 -1031Investoinnit

Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) 0 0 -12
Investoinnit saman konsernin yrityksissä -297 0 0
Investoinnit omistusyhteysyrityksissä -457 -569 -2 181
Saadut pääoman palautukset omistusyhteysyrityksiltä 147 0 0
Luovutustuotot osakkeista 188 0 646
Annetut lainat omistusyhteisyrityksille -1 975 0 -426
Lainasaamisten takaisinmaksut 208 0 100
Lainasaamiset muilta 0 0 11
Investointien rahavirta -2 185 -569 -1 862

Rahoitus

Maksullinen osakeanti 0 2 556 4 981
Lyhytaikaisten lainojen nostot 1 032 0 269
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -269 0 0
Osingot ja muu voitonjako 0 0 0
Rahoituksen rahavirta 762 2 556 5 250

Rahavirtojen muutos

-2 411 1 320 2 356
Rahavirrat kauden alussa 3 562 1 206 1 206
Rahavirrat kauden lopussa 1 151 2 527 3 562Laskelma oman pääoman muutoksista

EUR '000 Osakepääoma Arvonkorotus- rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma tammikuu 1, 2018 80 11 798 16 675 -5 848 0 22 705
Osakeanti 0 0 0 0 0 0
Arvonkorotusrahasto 0 -664 0 0 0 -664
Tulos 0 0 0 0 -1 029 -1 029
Oma pääoma kesäkuu  30, 2018 80 11 134 16 675 -5 848 -1 029 21 013

Oma pääoma kesäkuu 1, 2017
80 12 703 11 303 -4 286 0 19 800
Osakeanti 0 0 2 556 0 0 2 556
Arvonkorotusrahasto 0 0 0 0 0 0
Tulos 0 0 0 0 -653 -653
Oma pääoma kesäkuu 30, 2017 80 12 703 13 859 -4 286 -653 21 704
Oma pääoma tammikuu 1, 2017 80 12 703 11 303 -4 286 0 19 800
Osakeanti 0 0 5 373 0 0 5 373
Arvonkorotusrahasto 0 -905 0 0 0 -905
Tulos 0 0 0 0 -1 562 -1 562
Oma pääoma joulukuu 31, 2017 80 11 798 16 675 -4 286 -1 562 22 705

Loudspring lyhyesti

Loudspring on Pohjoismaissa ja Kaliforniassa toimiva yhtiöryhmä, joka keskittyy säästämään luonnonvaroja. Loudspring yhtiöt ovat aktiivisia toimijoita viidellä globaalilla markkina-alueella: energia, kiinteistöt, muoti, ruoka sekä valmistava teollisuus. Loudspring:in johto koostuu henkilöstä, jotka ovat rakentaneet positiivista ympäristövaikutusta ja liiketoimintaa yhdistäviä kasvuyrityksiä jo yli vuosikymmenen.

Loudspring on listattu First North listalla tunnuksella LOUD ja First North Stockholm listalla tunnuksella LOUDS.

www.loudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/loudspring/

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/

Yhteystiedot

Lassi Noponen, Toimitusjohtaja, Loudspring Oyj. Puh: 358 40 501 5127, lassi.noponen@loudspring.earth

Thomas Bengtsson, Hallituksen puheenjohtaja, Loudspring Oyj. Puh: +46 70 515 40 40, thomas.bengtsson@loudspring.earth

Access Partners Oy, Hyväksytty neuvonantaja. Puh: 358 9 682 9500