Cleantech Invest laajentaa portfoliotaan ja sijoittaa kiinteistöalan energiatehokkuuteen

Uutiset

Cleantech Invest on tehnyt pääomasijoituksen Nuuka Solutionsiin, joka on kehittää kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä ohjelmistoja ja järjestelmiä. Nuuka Solutionsin energiajohtamisjärjestelmän avulla voidaan kiinteistöissä saavuttaa merkittäviä energiansäästöjä. 
Cleantech Investillä on sijoitussalkussaan ainutlaatuisia teknologioita, joiden avulla saavutetaan merkittäviä energia- ja materiaalisäästöjä. Siksi sijoitus Nuuka Solutionsiin sopii erinomaisesti Cleantech Investin sijoitusstrategiaan. "Energiatehokkuuden merkitys kiinteistöliiketoiminnan kilpailukykytekijänä kasvaa nopeasti. Nuuka Solutionsin energiajohtamisjärjestelmä tuo kaupallisesti erittäin kiinnostavan ratkaisun tähän tarpeeseen. Pääomasijoituksemme myötä haluamme olla aktiivisesti mukana luomassa kasvuedellytyksiä ja kansainvälistymismahdollisuuksia Nuuka Solutionsille. Olemme pitkäaikainen ja aktiivinen omistaja. Tavoitteenamme on kehittää sijoituskohteitamme omien alojensa johtaviksi kansainvälisiksi toimijoiksi", sanoo Cleantech Investin partneri Tarja Teppo. "Cleantech Investin sijoitus on osa kokonaisrahoitusohjelmaamme, joka tuo meille mahdollisuuden rakentaa tavoittelemaamme liiketoimintamallia ja pyrkiä nopeampaan kasvuun. Uusiutuvien energiamuotojen kasvava kysyntä ja uudet älykkäät energiaverkot asettavat uusia vaatimuksia myös tietojärjestelmille, joita tulemme tuotekehityksen kautta tuomaan osaksi palveluamme," kertoo Nuuka Solutionsin toimitusjohtaja Mikko Maja. Nuuka Solutions Oy kehittää kiinteistöalalle energiatehokkuuden parantamiseen liittyviä ohjelmistoja ja järjestelmiä. Nuukan ydinosaamista on pilvipalveluina toimitettavat automaattiset energiankulutuksen seuranta- ja raportointijärjestelmät, jotka liitetään osaksi kiinteistöjen nykyisiä energiamittari- ja automaatiojärjestelmiä sekä kiinteistötietojärjestelmiä.