Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.14 (tilintarkastamaton). Cleantech Invest teki useita lisäsijoituksia, osakkuusyhtiöissä voimakasta kasvua

Uutiset

29.08.2014 07:30:00 CET

Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.14 (tilintarkastamaton). Cleantech Invest teki useita lisäsijoituksia, osakkuusyhtiöissä voimakasta kasvua

Cleantech Invest Oyj
Yhtiötiedote 29.8.2014 kello 08:30

Puolivuotiskatsaus 1.1.-30.6.2014 (tilintarkastamaton)

Cleantech Invest teki useita lisäsijoituksia, osakkuusyhtiöissä voimakasta kasvua

Tammi-kesäkuu 2014

  • Kaupankäynti Cleantech Invest Oyj:n A-sarjan osakkeilla NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Finland -markkinapaikalla alkoi 12.6.2014.
  • Cleantech Invest on katsauskaudella lisännyt omistusosuuttaan seuraavissa salkkuyhtiöissä: Nuuka Solutions Oy, Oricane AB, Savo-Solar Oy, Sofi Filtration Oy ja Lumeron Oy. Lisäksi Cleantech Invest on sijoittanut kahteen uuteen yhtiöön: Aurelia Turbines Oy ja Sansox Oy. Cleantech Invest on myös myöntänyt vieraan pääoman ehtoista lainaa Enersize Oy:lle.
  • Merkittävimmät tapahtumat osakkuusyhtiöissä katsauskaudella ja sen jälkeen:
    • Swap.com jatkoi erittäin voimakasta kasvuaan katsauskauden aikana, kuukausiliikevaihto kasvoi +260% (12/2013 vs. 6/2014). Katsauskauden jälkeen yhtiön kuukausiliikevaihto on noussut yli 130.000 USD:iin (viimeiset 30 päivää 28.8.2014).
    • Nuuka Solutions Oy sai katsauskaudella uusia merkittäviä asiakkaita, kuten Genesta Property Nordic, SOK/Eekoo, Järvenpään mestariasunnot, ja uusia kumppaneita palvelun myyntiin, kuten Caverion ja HE-Management Oy.
    • Savo-Solar Oy sai 10.7.2014 yli 1 miljoonan euron tilauksen keräinkentän toimituksesta ja asennuksesta Løgumklosterin kaukolämpölaitokseen Etelä-Tanskaan vuoden 2014 ja alkuvuoden 2015 aikana. Savo-Solarin liikevaihto on tämän myötä kolminkertaistunut koko vuoteen 2013 verrattuna.
  • Cleantech Investin hallitukseen liittyi uusina jäseninä Jan Forsbom sekä Alexander Lidgren. Forsbom on aiemmin toiminut mm. Bon-pankkiiriliikkeen partnerina ja toimitusjohtajana, Glitnir bankin varainhoidosta vastaavana johtajana, sekä FIM Groupin toimitusjohtajana. Lidgren toimii Ruotsin energiaviraston (Energimyndigheten) palveluksessa tehtävänään viraston cleantech-sijoitusten hallinnointi ja on aiemmin toiminut mm Cleantech Scandinavian perustajana ja toimitusjohtajana.

Keskeiset tunnusluvut

  1-6 /2014 1-6 / 2013 1-12 / 2013
Liikevaihto 0 57 59
Katsaus-/tilikauden tulos -293 -381 -967
Rahavarat 3 525 1 163 542
Oma pääoma 6 839 3 707 3 121
Omavaraisuusaste 93,7 % 96,9 % 98,3 %

Toimitusjohtaja Feodor Aminoffin kommentit

”Cleantech-markkinalla energia- ja resurssitehokkuus on voimistuva trendi, jota ajaa sekä yritysten että kotitalouksien tarve kustannustehokkuuteen. IT-sektorin ja cleantechin rajapinnassa syntyy mielenkiintoisia sijoituskohteita erityisesti energiatehokkuuteen liittyen. Kansainvälisesti erityisen vahvasti kasvavat nyt älykkäät kiinteistöt, sähköautomarkkina, energiatehokkuusratkaisut, aurinkosähköjärjestelmät, ja energian laatuun, varastointiin ja hajautettuun energiantuotantoon liittyvät ratkaisut. Pohjoismaisessa hankevirrassa korostuvat älykkäiden kiinteistöjen ratkaisut sekä energian tuotantoon, laatuun ja varastointiin liittyvät hankkeet.

Cleantech-markkinan kasvuun vaikuttaa älykkäissä kiinteistöissä asiakkaiden herkkyys siirtyä kustannus- ja energiatehokkaisiin kiinteistöihin. Energiatehokkuuden osalta kasvua vauhdittavat uudet liiketoiminta- ja rahoitusmallit. Cleantech Investin osakkuusyhtiö Nuuka Solutions Oy:lle tämä kehitys avaa mahdollisuuksia kasvuun; energiahallintajärjestelmän kysyntä kasvoi katsauskaudella, ja yhtiö saavutti merkittäviä uusia asiakkuuksia. Euroopassa energian varastointiratkaisuiden markkina kasvaa vahvasti Saksan kotitalouksien vetämänä. Osakkuusyhtiöistämme Nocart Oy:n sähköntuotanto- ja varastointijärjestelmä on kasvattanut vahvasti tarjouskantaansa kehittyvissä talouksissa. Aurinkosähköjärjestelmien kasvu on globaalisti ollut vahvaa kuluneen vuoden aikana, myös aurinkolämpömarkkinat ovat kehittyneet. Osakkuusyhtiömme Savo-Solar Oy on kasvattanut myynti- ja tarjouskantaansa Tanskan aurinkolämpömarkkinoiden kasvun myötä.

Myös isot teolliset yhtiöt ovat enenevissä määrin tulossa cleantech-kenttään sekä sijoittaja- että yritysostomielessä. Tämän lisäksi pidemmälle päässeet cleantech-yhtiöt ovat olleet aktiivisia yritysostoissa. Toinen nouseva trendi on kuluttajien voimakkaampi tulo markkinoille: kuluttajalähtöiset cleantech-yhtiöt ja palvelulähtöiset ratkaisut ovat nousseet teollisuuden ratkaisujen rinnalle. Cleantech Investin osakkuusyhtiöissä trendi näkyy kuluttajamarkkinoilla toimivan Swap.comin voimakkaana kasvuna.

Kaupankäynti Cleantech Investin osakkeilla alkoi 12.6.2014. Cleantech Investin pitkäaikainen tavoite listautua Helsingin pörssin First North -listalle on selkeästi lisännyt yhtiön tunnettuutta ja sidosryhmien kiinnostusta Cleantech Investiä kohtaan. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia liiketoimintamme kehittämiseen tulevaisuudessa. Osakeanti antoi meille edellytykset luoda omistaja-arvoa kehittämällä osakkuusyhtiöitämme aktiivisesti ja sijoittamalla uusiin lupaaviin cleantech-alueen yhtiöihin; strategiamme mukaisesti etabloidumme yhä aktiivisemmin myös Ruotsin markkinoille. Listautumisella saimme myös yhtiön osakkeelle likvidin kauppapaikan ja voimme käyttää sitä maksuvälineenä mahdollisissa tulevissa järjestelyissä.”

Osakkuusyhtiöiden kehitys katsauskauden aikana ja sen jälkeisiä tapahtumia

Cleantech Investin liiketoiminnan ydin ja arvon perusta on yhtiön osakkuusyhtiöissä. Puolivuotistilinpäätösraportoinnissa Cleantech Invest kommentoi lyhyesti kaikkien osakkuusyhtiöidensä liiketoiminnan kehitystä katsauskauden aikana ja sen jälkeen. Eräiden osakkuusyhtiöiden tilannetta Cleantech Invest kommentoi kuitenkin hieman laajemmin, ja nämä yhtiöt valikoidaan sillä perusteella, että niissä on katsauskauden aikana tapahtunut selkeitä ja konkreettisia edistysaskeleita liiketoiminnan kehityksessä. Nämä kommentit eivät ole tyhjentävä kuvaus kunkin osakkuusyhtiön tilanteesta ja riskeistä.

Cleantech Investin osakkuusyhtiöistä Swap.comin, Nuuka Solutions Oy:n ja Savo-Solar Oy:n liiketoiminta kehittyi voimakkaasti katsauskauden aikana.

Swap.com jatkoi vahvaa kasvuaan katsauskauden aikana. Kuukausiliikevaihto kasvoi tammi-kesäkuun aikana 260 % (12/2013 vs. 06/2014), ja Swap.com kasvoi USA:n suurimmaksi online kids’ consignment -toimijaksi. Katsauskauden jälkeen heinäkuussa yhtiö otti käyttöönsä uuden, yli 6000 m2 logistiikkakeskuksen Chicagossa. Logistiikkakeskus mahdollistaa osaltaan yhtiön nopean kasvun jatkumisen. Katsauskauden jälkeen yhtiön kuukausiliikevaihto on noussut yli 130.000 USD:iin (viimeiset 30 päivää 28.8.2014). Online consignment on uusi USA:ssa nopeasti kasvava markkina. Swap.com on kehittänyt erittäin kustannustehokkaan tavaroiden hallintaprosessin, jonka ansiosta Swap.com pystyy käymään tehokkaasti kauppaa myös edullisilla lasten vaatteilla ja tarvikkeilla.

Nuuka Solutions Oy sai katsauskaudella uusia merkittäviä asiakkaita, kuten Genesta Property Nordic, SOK/Eekoo, Järvenpään mestariasunnot, ja uusia kumppaneita palvelun myyntiin, kuten Caverion ja HE-Management Oy. Samalla palvelua kehitettiin kansainväliseen jakeluun, ja yhtiöön rekrytoitiin avainhenkilöitä asiakkuuksien hoitoon ja viennin käynnistämiseen. Uusia avauksia Nuukan palvelussa ovat asuinrakennuksille suunnatut uudet mobiilikäyttöliittymät, joilla vaikutetaan kulutuskäyttäytymiseen, ja kiinteistösijoittajille suunnattu kansainväliset vaatimukset täyttävä kestävän kehityksen raportointijärjestelmä. Yhtiössä toteutettiin myös rahoituskierros, jonka avulla yhtiö pystyy rekrytoimaan uusia avainhenkilöitä asiakkuuksien hoitoon ja viennin aloitukseen.

Savo-Solar Oy on keskittynyt myyntiin Keski-Euroopan ja Tanskan markkinoilla, ja rekrytoinut kolme alalla pitkään toiminutta henkilöä tanskalaiseen tytäryhtiöönsä. Ruukin kattoon integroitu aurinkokeräin on saanut positiivisen vastaanoton markkinoilla. Savo-Solar toimitti katsauskaudella ensimmäisen suurkeräimiin perustuvan aurinkokeräinkentän asennuksineen Helsingin Energian Sakarinmäen koulun aluelämmitysjärjestelmään.

Katsauskauden jälkeen yhtiö sai 10.7.2014 tilauksen 7 400 neliömetrin laajuisen keräinkentän toimituksesta ja asennuksesta Løgumklosterin kaukolämpölaitokseen Etelä-Tanskaan tämän ja ensi vuoden alun aikana. Tilauksen arvo on yli 1 miljoonaa euroa.
Yhtiön markkinatutkimuksen mukaan Tanskan aurinkokaukolämpömarkkinat arvioidaan olevan 200 000 neliömetriä vuonna 2014 ja 250 000 neliömetriä vuonna 2015. Markkinaa hallitsee tänään 95 % paikallinen kilpailija Arcon.

Yhtiöllä on kasvun rahoittamiseksi ja taseen vahvistamiseksi käynnissä osakeanti, joka päättyy 30.10.2014.

Muut osakkuusyhtiöt

Aurelia Turbines Oy vei onnistuneesti päätökseen tuotekehitysprojektinsa ensimmäisen vaiheen, vahvisti resurssejaan liiketoiminnan kehitykseen ja määritteli lähitulevaisuuden kehitystavoitteet. Yhtiö sai osakkeenomistajiltaan sitoumuksen lisäpääomasta, jonka ehtona on Tekesin myöntämä tutkimus- ja tuotekehityslaina. Katsauskauden jälkeen yhtiö sai myönteisen rahoituspäätöksen Horisontti 2020 -ohjelman ensimmäisestä vaiheesta.

BT Wood on katsauskauden aikana hakenut uusia teollisia yhteistyökumppaneita ja rahoitusta puun palonsuojatuotteiden kehitykseen. Merkittävää etenemistä ei katsauskauden aikana ole tapahtunut, ja BT Woodin rahoitustilanne on edelleen haasteellinen.

Enersize Oy teki aktiivista myyntityötä erityisesti Suomessa ja Kiinassa. Katsauskauden jälkeen Enersize sai positiivisen saneerauspäätöksen.

Lumeron Oy keskittyi myynnin ja tulevien rahoitustarpeiden ratkaisemiseen laajassa mittakaavassa. Yhtiön tilauskanta on positiivinen, mutta projektien toteuttaminen edellyttää lisärahoitusta, jota tavoitellaan loppuvuoden 2014 aikana.

Metgen Oy on työstänyt katsauskaudella teollisia pilottejaan, mutta näistä ei ole vielä kertynyt myyntituloja katsauskauden aikana.

Nocart Oy:n sähköntuotanto- ja varastointijärjestelmä on kasvattanut vahvasti tarjouskantaansa kehittyvissä talouksissa, ja yhtiö toteutti ensimmäisen toimituksensa Nepaliin. Yhtiö sai myös päätökseen Tekesin rahoittaman tutkimus- ja tuotekehitysprojektin.

One1 jatkoi usean lähienergiahankkeen suunnittelua alkuvuonna. Yksi One1 kannalta erittäin merkittävä hanke ei edennyt alkuvuoden aikana aiotusti toteutusvaiheeseen, mikä siirtää liikevaihdon odotettua kehitystä eteenpäin. One1 keskittyi tiivistämään yhteistyötä energiayhtiöiden kanssa mahdollistaakseen toteutettavien lämpöhankkeiden suuren määrän tulevaisuudessa.

Oricane Oy jatkoi yhteistyötään verkko- ja telekommunikaatioalan laitteistotoimittajan kanssa ja aloitti kaksi merkittävää yhteistyöprojektia datakommunikaatioalaan liittyvien yritysten kanssa. Toisessa projekteista Oricanen ohjelmisto on integroitu ratkaisuun, jota on jo esitelty Kiinassa: ratkaisu avaa mahdollisuuksia asiakasmäärän nopeaan kasvuun.

Sansox Oy edisti tutkimus- ja tuotekehityshankkeitaan, käynnisti myyntiä ja toteutti pilottikohteita. Euroopan komission perustama Water supply and sanitation Technology platform (WssTP) palkitsi yhtiön vesienkäsittelyprosesseihin soveltuvan ilmastuslaitteen Euroopan innovatiivisimpana tuotteena.

Sofi Filtration Oy sai Tekesiltä 1 miljoonan euron NIY-rahoituksen (Nuoret Innovatiiviset Yritykset) 3-vaiheiseen projektiin, jonka 1. vaihe käynnistyi asiakkaille toteutettavilla pilottihankkeilla Suomessa, Itävallassa ja Liettuassa. Uusia kansainvälisiä kohdemarkkinoita ovat Kanada ja USA.

Tuloslaskelma: liikevaihto ja tuloksen kehitys

Liikevaihto
Yhtiön liikevaihto oli katsauskaudella 1.1.-30.6.2014 nolla euroa (1-6/2013: 57 tuhatta euroa). Vuonna 2013 liikevaihto tuli pääosin Vigo-ohjelman mukaisista kiihdyttämöpalvelumaksuista. Liikevaihdon lasku johtui Yhtiön strategiamuutoksen mukaisesta kiihdyttämöpalvelumaksuista luopumisesta. Luopumalla kyseisistä palvelumaksuista Yhtiö saa sijoituksiinsa Vigo-ohjelman ehtojen mukaisesti paremmat kaupalliset ehdot.

Kulut
Materiaalit ja palvelut olivat katsauskaudella 1.1.-30.6.2014 yhteensä nolla (10 tuhatta) euroa. Vuonna 2013 materiaali- ja palvelukulut sisälsivät pääasiassa ulkopuolisten palveluiden ostoja. Katsauskaudella 1.1.-30.6.2014 kyseisiä kuluja on kirjattu liiketoiminnan muihin kuluihin.

Henkilöstökulut katsauskaudella 1.1.-30.6.2014 olivat yhteensä 195 tuhatta (213 tuhatta) euroa.

Liiketoiminnan muut kulut olivat katsauskaudella 1.1.-30.6.2014 yhteensä 70 tuhatta (98 tuhatta) euroa. Liiketoiminnan muiden kulujen pienentyminen johtuu pääosin siitä, että katsauskaudella pörssilistautumiseen liittyvät kulut on aktivoitu viideksi vuodeksi.

Poistot ja arvonalentumiset
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä olivat katsauskaudella 1.1.-30.6.2014 yhteensä 28 tuhatta (13 tuhatta) euroa. Poistojen kasvu selittyy pääosin pörssilistautumiseen liittyvistä kuluista, 456 tuhatta euroa, jotka on aktivoitu taseeseen ja joiden osuus poistoista on 18 tuhatta euroa.

Liiketulos
Yhtiön liiketappio katsauskaudella 1.1.-30.6.2014 oli 293 tuhatta (-277 tuhatta) euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot olivat katsauskaudella 1.1.-30.6.2014 yhteensä 0 (0) euroa, rahoituskulut 1.1.-30.6.2014 yhteensä 0 (-104 tuhatta) euroa. Vuonna 2013 rahoituskuluihin sisältyi alaskirjaus Clean Future Fund Ky:n pääomapanoksista (99 tuhatta euroa), mikä selittää suurelta osin rahoituskulujen muutoksen.

Katsauskauden tulos
Cleantech Investin katsauskauden tappio 30.6.2014 päättyneellä katsauskaudella oli 293 tuhatta (-381 tuhatta) euroa.

Tase: rahoitus, sijoitukset ja muut investoinnit

Yhtiö on raportointikaudella onnistuneesti toteuttanut listautumisen First North Finland -markkinapaikalle. Yhtiö keräsi osakeannilla 4 010 900 euroa ennen osakeannista ja First North -listautumisesta aiheutuvia maksuja, palkkioita ja kuluja. Pörssilistautumiseen liittyvät kulut, 456 tuhatta euroa, on aktivoitu taseeseen osaksi aineettomia hyödykkeitä viiden vuoden poistosuunnitelmalla. Osakeannin seurauksena Yhtiö sai noin 470 uutta osakkeenomistajaa. Institutionaaliset sijoittajat merkitsivät osakkeista noin 57 % ja yksityissijoittajat noin 43 %. Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousi yhteensä 18 081 400 osakkeeseen. Hallitus päätti kaikkien Yhtiön B-sarjan osakkeiden (yhteensä 6 060 784 kappaletta) muuntamisesta A-sarjan osakkeiksi vaihtosuhteella 1:1.

Kerätty pääoma vahvisti olennaisesti Cleantech Investin taloudellista asemaa ja mahdollistaa liiketoiminnan kehityksen strategian mukaisesti.

Taseen kasvu johtuu yhtiön strategian mukaisten sijoitusten lisääntymisestä ja osakeantiin sisältyvien kulujen aktivoinnista.

Katsauskaudella tehdyt sijoitukset

Nuuka Solutions Oy: Cleantech Invest myönsi osakkuusyhtiölleen pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan, jonka seurauksena Cleantech Investin 30,0 % nykyomistus nousee vähintään 31,7 %:iin ja enintään 40,0 %:iin tammikuun 2015 loppuun mennessä.

Oricane AB: Cleantech Invest teki osakkuusyhtiöönsä pääomasijoituksen osana sijoituskierrosta, jossa pääsijoittajana oli ruotsalainen Norlandssfonden. Sijoituksen seurauksena Cleantech Investin omistusosuus nousi 11,0 %:sta 13,6 %:iin.

Savo-Solar Oy: Cleantech Invest teki osakkuusyhtiöönsä sijoituksen osana rahoitusjärjestelyä, jossa Savo-Solar on saanut rahoitusta ja vientikaupan vakuuslimiittiä yhteensä yli 1,5 miljoonaa euroa. Rahoitusjärjestelyn jälkeen Cleantech Investin omistusosuus nousi 24,3 %:sta 25,4 %:iin, mukaan lukien epäsuora omistus Clean Future Fund Ky:n.

Sofi Filtration Oy: Cleantech Invest teki osakkuusyhtiöönsä pääomasijoituksen, jolla Cleantech Investin omistusosuus nousi 13,7 %:sta 22 %:iin.

Lumeron Oy: Cleantech Invest teki osakkuusyhtiöönsä pääomasijoituksen, jolla Cleantech Investin omistusosuus nousi 14,3 %:sta 25 %:iin.

Aurelia Turbines Oy: Cleantech Invest teki pääomasijoituksen, jolla Cleantech Invest sai 2,5 % omistusosuuden.

Sansox Oy: Cleantech Invest teki kahdessa erässä pääomasijoituksen, jolla Cleantech Invest sai 10 % omistusosuuden.

Enersize Oy: Cleantech Invest on myöntänyt vieraan pääoman ehtoisia lainoja 163 tuhatta euroa.

Henkilöstö, johto ja hallinto

Yhtiön toimitusjohtajana toimi katsauskauden aikana Feodor Aminoff. Yhtiön palveluksessa on toimitusjohtajan lisäksi 3 henkilöä, Tarja Teppo, Lassi Noponen ja Timo Linnainmaa, jotka yhdessä muodostavat yhtiön johdon ja johtoryhmän.

Katsauskauden alussa yhtiön hallituksen muodostivat Lassi Noponen (pj), Tarja Teppo, Timo Linnainmaa ja Sami Mykkänen. Yhtiön hallitukseen nimitettiin 19.03.2014 uusina jäseninä Jan Forsbom ja Alexander Lidgren. Samana päivänä Sami Mykkänen ja Timo Linnainmaa jäivät pois hallituksesta. 19.03.2014 alkaen yhtiön hallituksen ovat muodostaneet Lassi Noponen (pj), Tarja Teppo, Jan Forsbom ja Alexander Lidgren. Forsbom ja Lidgren ovat yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä.

Riskit ja epävarmuustekijät

Cleantech Invest Oyj:n liiketoimintaan liittyvät merkittävät riskit ja epävarmuustekijät on raportoitu 2.5.2014 päivätyssä Listautumisesitteessä, joka löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta http://frantic.s3.amazonaws.com/cleantechinvest/2014/05/Cleantech-Invest-Oyj_listautumisesite.pdf. Listautumisesitteen päivämäärän jälkeen riskeissä ja epävarmuustekijöissä ei ole tapahtunut muutoksia.

Näkymät vuodelle 2014

Energia- ja resurssitehokkuuden vaatimukset luovat Cleantech-markkinalle kasvua ja uusia mahdollisuuksia. Kansainvälisesti voimakkaimmin tällä hetkellä kasvavat älykkäät kiinteistöt, sähköautomarkkina, energiatehokkuusratkaisut, aurinkosähköjärjestelmät sekä energian laatuun ja varastointiin liittyvät ratkaisut. Nämä kasvualueet ja Cleantech-alueella tapahtuva kuluttajamarkkinoiden kasvun arvioidaan vaikuttavan suotuisasti Cleantech Investin osakkuusyhtiöiden loppuvuoden 2014 näkymiin. Kasvua tavoiteltaessa korostuu kansainvälisten markkinoiden merkitys; Suomessa yleinen taloustilanne ei tue osakkuusyhtiöidemme kasvua.

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2014 Helsingissä. Kokouksessa käsiteltiin osakeyhtiölain 5:3 §:n asioiden lisäksi yhtiön osakkeiden liittäminen arvo-osuusjärjestelmään, osakepääoman korottaminen rahastokorotuksella, yhtiömuodon muuttamien julkiseksi osakeyhtiöksi ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen, yhtiön osakkeiden listaaminen Helsingin Pörssin First North Finland -markkinapaikalle sekä hallituksen valtuutus päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Osake

Yhtiöllä oli katsauskauden alussa yhteensä 11 910 784 osaketta jakautuen 5 850 000 K-sarjan osakkeeseen, joista kukin tuottaa 20 ääntä yhtiökokouksessa, ja 6 060 784 äänivallattomaan B-sarjan osakkeeseen. Katsauskaudella yhtiön A-sarjan osakkeet haettiin kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle. Listautumisen yhteydessä järjestetyssä osakeannissa merkittiin yhteensä 6 170 616 kpl uusia yhtiön A-sarjan osakkeita merkintähinnalla 0,65 €/osake, joista kukin tuottaa yhden äänen yhtiökokouksessa. Listautumisen yhteydessä myös kaikki 6 060 784 B-sarjan osaketta muunnettiin A-sarjan osakkeiksi vaihtosuhteella 1:1. K-sarjan osakkeita ei listattu. Kaupankäynti yhtiön A-sarjan osakkeilla alkoi 12.6.2014. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä oli listautumisannin jälkeen 18 081 400 jakautuen 5 850 000 K-sarjan osakkeeseen ja 12 231 400 A-sarjan osakkeeseen, mikä oli tilanne myös 30.6.2014 (30.6.2013: 11 910 784, 31.12.2013: 11 910 784). Optioiden laimennusvaikutus huomioiden osakemäärä oli 30.6.2014 20 525 336 jakautuen 8 293 936 K-sarjan osakkeeseen ja 12 231 400 A-sarjan osakkeeseen (30.6.2013: 14 354 720, 31.12.2013: 14 354 720).

Osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä oli 30.6.2014 12 664 970 (30.6.2013: 1 125 813, 31.12.2013: 6 518 298). Optioiden laimennusvaikutus huomioiden osakeantioikaistu keskimääräinen osakemäärä oli 30.6.2014 15 108 906 (30.6.2013: 1 809 064, 31.12.2013: 8 081 892).

Cleantech Investin hallituksen ja johtoryhmän jäsenet omistivat 30.6.2014 yhteensä 4 629 591 yhtiön K-sarjan osaketta ja 2 443 936 K-sarjan osakkeiden merkintään oikeuttavaa optio-oikeutta, kun otetaan huomioon osakkeet ja johdannaisinstrumentit, joita kyseiset henkilöt itse, lähipiirinsä ja määräys- tai vaikutusvaltayhteisöidensä kautta omistivat. Osakkeet vastaavat noin 25,60 prosenttia yhtiön kaikista liikkeeseen lasketuista, 10.6.2014 kaupparekisteriin merkityistä osakkeista ja 71,65 prosenttia niihin liittyvistä äänioikeuksista.

Katsauskauden jälkeen Cleantech Invest Oyj:n hallitus on pyynnöstä päättänyt muuntaa 400 000 kappaletta K-sarjan osakkeita A-sarjan osakkeiksi. Muunnon jälkeen osakkeiden lukumäärät ovat 12 631 400 kpl A-sarjan osaketta, ja 5 450 000 kpl K-sarjan osaketta. Kaupankäynti muunnetuilla A-sarjan osakkeilla alkoi 28.8.2014.

Cleantech Investillä oli 30.6.2014 päivätyn osakasrekisterin mukaan 663 rekisteröityä osakkeenomistajaa.

Cleantech Investin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 7 142 153 euroa.
Osakkeen päätöskurssi 30.6.2014 oli 0,40 euroa. Katsauskauden ylin kurssi
oli 0,63 euroa, alin kurssi 0,37 euroa ja keskikurssi 0,47 euroa. A-sarjan osakkeella on NASDAQ OMX Helsinki Oy:n Liquidity Providing (LP) -toiminnan edellytykset täyttävä markkinatakaussopimus FIM Pankki Oy:n kanssa.

Katsauskauden päättymisen jälkeiset tapahtumat

Swap.com otti heinäkuussa käyttöönsä uuden, yli 6000 m2 automatisoidun logistiikkakeskuksen Chicagossa. Swap.com kuukausiliikevaihto kasvoi yli 130,000 dollaria kuukaudessa (30 edellistä päivää 28.8.2014).

Nuuka Solutions Oy:ssä on toteutettu pääomasijoituskierros elokuun lopussa, jonka seurauksena Cleantech Investin omistusosuus on noussut 32,6 %:iin. Rahoituskierrokseen osallistui Cleantech Investin lisäksi kaksi muuta sijoittajaa. Kesäkuussa 2014 myönnetyn pääomalainaehtoisen vaihtovelkakirjalainan ehtoja on muutettu siltä osin, että Cleantech Investin 32,6 % nykyomistus nousee vähintään 33,5 %:iin ja enintään 36,5 %:iin tammikuun 2015 loppuun mennessä.

Savo-Solar sai 10.7.2014 yli 1 miljoonan euron tilauksen keräinkentän toimituksesta ja asennuksesta Løgumklosterin kaukolämpölaitokseen Etelä-Tanskaan vuoden 2014 ja alkuvuoden 2015 aikana.

Aurelia Turbines Oy sai katsauskauden jälkeen myönteisen rahoituspäätöksen Horisontti 2020 -ohjelman ensimmäisestä vaiheesta.

Enersize Oy sai positiivisen saneerauspäätöksen.

Cleantech Invest Oyj on käynnistänyt toimenpiteet yhtiön etabloitumiseksi Ruotsiin.

Cleantech Invest Oyj:n hallitus on päättänyt muuntaa yhteensä 400 000 kappaletta K-sarjan osakkeita A-sarjan osakkeiksi. Kaupankäynti muunnetuilla A-sarjan osakkeilla alkoi 28.8.2014.

Puolivuotiskatsauksen laadintaperiaatteet

Puolivuotiskatsaus on laadittu hyvää kirjanpitotapaa ja paikallista lainsäädäntöä noudattaen. Puolivuotiskatsaukseen sisältyviä lukuja ei ole tilintarkastettu. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat

Omavaraisuusaste (%) Taseen mukainen oma pääoma katsauskauden päättyessä x 100/ Taseen loppusumma
Osakkeiden lukumäärä (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakkeiden lukumäärä, laimennettu (kpl) Osakkeiden lukumäärä katsauskauden päättyessä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, laimennettu (kpl) Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä
Osakekohtainen tulos (€) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä
Osakekohtainen tulos, laimennettu (€) Katsauskauden (tilikauden) tulos / Osakeantioikaistu kuukausittainen keskimääräinen osakemäärä lisättynä myönnettyjen optioiden määrällä

Taloudellinen tiedottaminen

Vuoden 2014 tilinpäätöstiedote julkaistaan 30.3.2015. Muilta osin vuoden 2015 taloustiedotteiden aikataulu julkaistaan vuoden 2014 loppuun mennessä.

Taloudellinen informaatio

Tuloslaskelma EUR ’000 1-6 / 2014 1-6 / 2013 1-12 / 2013
       
Liikevaihto 0 57 59
       
Materiaalit ja palvelut 0 -10 -11
Henkilöstökulut -195 -213 -446
Poistot ja arvonalentumiset -28 -13 -27
Liiketoiminnan muut kulut -70 -98 -205
       
Liiketulos -293 -277 -630
       
Rahoitustuotot 0 0 0
Rahoituskulut 0 -104 -340
       
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -293 -381 -967
       
Katsaus-/tilikauden tulos -293 -381 -967
       
Osakekohtainen tulos -0,02 -0,34 -0,15
Osakekohtainen tulos, laimennettu -0,02 -0,21 -0,12


 

Tase EUR ’000 30.6.2014 30.6.2013 31.12.2013 31.12.2013
        Aiemmin raportoitu
Vastaavaa        
         
Pysyvät vastaavat        
 Aineettomat hyödykkeet 589 109 160 160
 Aineelliset hyödykkeet 11 13 12 12
 Sijoitukset osakkuusyhtiöihin 2 685 1 933 2 091 2 091
 Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä 337 420 19 0
Pysyvät vastaavat yhteensä 3 622 2 475 2 282 2 263
         
Vaihtuvat vastaavat        
 Lainasaamiset 17 110 323 342
 Muut saamiset 95 12 15 15
 Siirtosaamiset 36 64 13 13
 Rahat ja pankkisaamiset 3 525 1 163 542 542
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 3 673 1 349 893 912
         
Vastaavaa yhteensä 7 295 3 824 3 175 3 175
         
Vastattavaa        
         
Oma pääoma        
 Osakepääoma 80 8 8 8
 SVOP-rahasto 8 027 4 088 4 088 4 088
 Edellisten tilikausien voitto (tappio) -975 -8 -8 -8
 Katsaus-/tilikauden tulos -293 -381 -967 -967
Oma pääoma yhteensä 6 839 3 707 3 121 3 121
         
Vieras pääoma, lyhytaikainen        
 Ostovelat 403 0 10 10
 Muut velat 35 117 9 9
 Siirtovelat 18 0 35 35
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 456 117 54 54
         
Vastattavaa yhteensä 7 295 3 824 3 175 3 175

Taseen esittämistapaa ja lukujen ryhmittelyä on muutettu aiemmin julkaistusta vastaamaan yhtiön toiminnan luonnetta. Yllä on esitetty vertailutietona myös aiemmin raportoitu tase 31.12.2013.

Rahoituslaskelma EUR ’000 1-6 / 2014 1-6 / 2013 1-12 / 2013 1-12 / 2013
Aiemmin
raportoitu
Liiketoiminta        
Katsaus-/tilikauden tulos -293 -381 -967 -967
Oikaisut 28 112 359 27
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos 48 69 -186 -217
Korottomien lyhytaikaisten velkojen muutos 65 -8 27 -71
         
Liiketoiminnan rahavirta -152 -208 -767 -1 228
         
Investoinnit        
Investoinnit (aineelliset ja aineettomat) -119 -121 -185 -185
Investoinnit sijoituksiin -594 -1 319 -1 590 -1 590
Lainasaamiset osakkuusyhtiöiltä -163 -420 -151 0
Lainasaamiset muilta 0 -102 0 0
         
Investointien rahavirta -876 -1 962 -1 926 -1 775
         
Rahoitus        
Maksullinen osakeanti 4 011 3 375 3 375 3 587
Lyhytaikaisten lainojen muutos 0 -75 -173 -75
         
Rahoituksen rahavirta 4 011 3 300 3 202 3 512
         
Rahavarojen muutos 2 983 1 130 509 509
Rahavarat kauden alussa 542 33 33 33
Rahavarat kauden lopussa 3 525 1 163 542 542

Rahavirtalaskelman esittämistapaa ja lukujen ryhmittelyä on muutettu aiemmin julkaistusta vastaamaan yhtiön toiminnan luonnetta. Yllä on esitetty vertailutietona myös aiemmin raportoitu rahoituslaskelma 1-12 / 2013.

Laskelma oman pääoman muutoksista

EUR ’000 Osake-pääoma SVOP-rahasto Edellisten tilikausien voittovarat Katsaus-/tilikauden tulos Yhteensä
           
Oma pääoma 1.1.2014 8 4 088 -975 0 3 121
Osakeanti 0 4 011 0 0 4 011
Rahastosiirto 72 -72 0 0 0
Katsauskauden tulos 0 0 0 -293 -293
Oma pääoma 30.6.2014 80 8 027 -975 -293 6 839
           
Oma pääoma 1.1.2013 8 0 -8 0 0
Osakeanti 0 4 088 0 0 4 088
Katsauskauden tulos 0 0 0 -381 -381
Oma pääoma 30.6.2013 8 4 088 -8 -381 3 707
           
Oma pääoma 1.1.2013 8 0 -8 0 0
Osakeanti 0 4 088 0 0 4 088
Tilikauden tulos 0 0 0 -967 -967
Oma pääoma 31.12.2013 8 4 088 -8 -967 3 121

Helsingissä 29.8.2014

Cleantech Invest Oyj hallitus

Lisätietoja:

Cleantech Invest Oyj, toimitusjohtaja Feodor Aminoff, puh. +358 400 449 096, feodor.aminoff@cleantechinvest.com.
Hyväksytty Neuvonantaja, Access Partners Oy, puhelin: +358 9 6829 500.

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöitä ja se etsii aktiivisesti uusia kohdeyrityksiä. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen yhtiöihin ja kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoitusten kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. www.cleantechinvest.com.