Täydennys Cleantech Invest Oyj:n 2.5.2014 päivättyyn esitteeseen – Sitra ankkurisijoittajaksi Cleantech Investiin

Uutiset

13.05.2014 07:00:00 CET

Täydennys Cleantech Invest Oyj:n 2.5.2014 päivättyyn esitteeseen – Sitra ankkurisijoittajaksi Cleantech Investiin

Cleantech Invest Oyj 13.5.2014 kello 8:00 Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa tai missään muussa valtiossa, jossa levittäminen tai julkaiseminen olisi lainvastaista.

Täydennys Cleantech Invest Oyj:n 2.5.2014 päivättyyn esitteeseen – Sitra ankkurisijoittajaksi Cleantech Investiin

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on päättänyt osallistua Cleantech Invest Oyj:n (”Cleantech Invest”) 19.5.2014 käynnistyvään osakeantiin (”Osakeanti”) yhden miljoonan euron sijoituksella. Cleantech Invest on 5.5.2014 ilmoittanut hakevansa A-sarjan osakkeensa kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalle ja käynnistävänsä Osakeannin. Sitra haluaa olla mukana tukemassa Cleantech Investin listautumista ja kehittyvää puhtaan teknologian toimialaa. ”Sijoitus Cleantech Investiin sopii hyvin strategiaamme, koska yhtenä tavoitteenamme on vauhdittaa pääomien kohdistumista luonnonvarojen älykästä käyttöä edistäviin kasvuyrityksiin”, kertoo johtaja Sami Tuhkanen Sitrasta. Cleantech Invest on täydentänyt 2.5.2014 päivättyä esitettään Sitran sijoituspäätöksen johdosta. Finanssivalvonta on 12.5.2014 hyväksynyt esitteen täydennyksen, joka on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä.

Lisätietoja:

Cleantech Invest Oyj, toimitusjohtaja Feodor Aminoff, puh. 0400 449 096, feodor.aminoff@cleantechinvest.com Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra, johtaja Sami Tuhkanen, puh. 040 548 3482, sami.tuhkanen@sitra.fi Hyväksytty Neuvonantaja, Access Partners Oy, puhelin: +358 9 6829 500

Cleantech Invest lyhyesti

Cleantech Invest on vuonna 2005 perustettu suomalainen sijoitus- ja kehitysyhtiö, joka keskittyy puhtaaseen energiaan ja luonnonvarojen tehokkaaseen käyttöön. Yhtiöllä on hajautettu kokonaisuus osakkuusyhtiöitä ja se etsii aktiivisesti uusia kohdeyrityksiä. Cleantech Invest sijoittaa alan lupaavimpiin aikaisen vaiheen yhtiöihin ja kasvuyhtiöihin Suomessa, Ruotsissa ja muissa Itämeren maissa. Yhtiön johto on cleantech-sijoitusten kansainvälisiä pioneereja. Cleantech Invest on myös työ- ja elinkeinoministeriön päätöksellä perustetun Vigo-ohjelman yrityskiihdyttämö. www.cleantechinvest.com

Sitra lyhyesti

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto rakentaa huomisen menestyvää Suomea. Ennakoimme yhteiskunnan muutosvoimia ja niiden vaikutuksia suomalaisiin. Etsimme käytännön tekemisellä uusia toimintamalleja ja vauhditamme kestävään hyvinvointiin tähtäävää liiketoimintaa. Julkisoikeudellisena rahastona toimimme suoraan eduskunnan alaisuudessa. www.sitra.fi

Rajoitukset

Tämä tiedote ei ole esite eikä se siten ole arvopapereita koskeva tarjous. Tämän tiedotteen perusteella ei tarjota arvopapereita missään maassa. Arvopapereita ei myöskään tarjota Finanssivalvonnan hyväksymän esitteen perusteella Suomen lisäksi missään muussa maassa. Sijoittajien tulee tehdä sijoituspäätöksensä vain Finanssivalvonnan hyväksymässä esitteessä esitetyn ja Yhtiön julkistaman muun tiedon perusteella. Osakkeita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai rekisteröintiä koskevaa poikkeuslupaa Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperilain (U.S. Securities Act 1933, muutoksineen) mukaisesti. Cleantech Invest ei ole rekisteröinyt, eikä sen tarkoituksena ole rekisteröidä, mitään osaa Osakeannista Yhdysvalloissa, eikä sen tarkoituksena ole tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita ei ole eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltojen, Kanadan, Australian, Hongkongin, Etelä-Afrikan, Singaporen tai Japanin arvopaperimarkkinalakien mukaisesti, eikä niitä tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Hongkongissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai Japanissa, näissä maissa asuville tai näiden maiden kansalaisille taikka näiden lukuun tai hyväksi. Yhtiön osakkeiden tai Osakeannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleiseksi tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty mihinkään toimenpiteisiin.

Liite: Täydennys Cleantech Invest Oyj:n 2.5.2014 päivättyyn esitteeseen 13.5.2014

Tätä täydennystä ei saa lähettää Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan, Singaporeen, Japaniin tai muihin maihin, joissa Yhtiön osakkeiden tarjoaminen olisi kiellettyä. Yhtiön osakkeita ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, siirtää tai toimittaa tällaisiin maihin. Cleantech Invest Oyj (”Cleantech Invest” tai ”Yhtiö”) täydentää seuraavalla tiedolla 2.5.2014 päivättyä Yhtiön osakeantia ja suunniteltua First North -listautumista varten laadittua esitettä (”Esite”). Alla oleva tieto tulee lukea yhdessä Esitteen kanssa. Yhtiö on saanut tiedon, jonka mukaan Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tehnyt 5.5.2014 päätöksen osallistumisesta Yhtiön 19.5.2014 käynnistyvään osakeantiin yhden miljoonan euron sijoituksella. Sitran sijoituspäätös vastaa noin 10,0 % osakeannissa tarjottavien A-sarjan osakkeiden kokonaismäärästä.